Όμιλος Φειδάκη: Ενέργεια, εξαγωγές και Εσκιμό τα δυνατά «χαρτιά»

Με τις μηχανές στο φουλ, ξεκίνησε η νέα χρονιά για τον όμιλο Φειδάκη, τόσο στην παραδοσιακή δραστηριότητα των κλιματιστικών, όσο και στις λευκές συσκευές, αλλά και στην ενέργεια.

Ειδικότερα, ο επενδυτικός βραχίονας του ομίλου στην Ενέργεια η RF Energy έλαβε έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνο Σκουρλέτη το τελευταίο τρίμηνο του 2015 για τα 11 αιολικά πάρκα που έχει στη Νότια Εύβοια ενώ προχωρά την αδειδότηση του έργου ώστε να λάβει σύντομα και άδειες εγκατάστασης. Επίσης έλαβε Δεσμευτικούς Όρους Σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ καταθέτοντας τις προβλεπόμενες από το νόμο Εγγυητικές Επιστολές συνολικού ύψους € 2 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαια. Τα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 225 MW θα εγκατασταθούν στη Νότια Εύβοια, και αποτελούνται από 75 ανεμογεννήτριες της Vestas, ισχύος 3 MW η καθεμία ενώ το συνολικό ύψος της επένδυσης ξεπερνά τα 345 εκατ. ευρώ.

Η παραγόμενη ενέργεια, σύμφωνα με τους Δεσμευτικούς Όρους Σύνδεσης, θα διοχετεύεται στο εθνικό δίκτυο με υποβρύχιο καλώδιο μήκους 59,5 χιλιομέτρων. Αυτό θα συνδέει τη θέση Ευαγγελισμός-Κόμητο της Εύβοιας με το Λαύριο στην Αττική. Τα έσοδα του ομίλου Φειδάκη από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας για το 2014 ανέρχονται σε € 7 εκατ. ενώ το 2015 παρουσίασαν αύξηση κατά 53,24 % ανερχόμενα σε € 10,727 εκατ.

Διεκδικεί μερίδια σε ξένες αγορές

Παράλληλα, ο όμιλος στην παραδοσιακή δραστηριότητα της αντιπροσώπευσης και εμπορίας κλιματιστικών, κατάφερε παρά την κρίση να διατηρήσει τα ηγετικά μερίδια του στην ελληνική αγορά, ενώ ενίσχυσε σημαντικά το κομμάτι των εξαγωγών σε Ιταλία, Τουρκία και Βαλκάνια.

Ειδικότερα, η F.G. Europe, έχοντας ιδρύσει θυγατρικές σε Ιταλία και Τουρκία προσδοκά μερίδιο αγοράς στην μεν πρώτη περί το 10% και στην Τουρκία σε 5%, λόγω  της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης αγοράς, ενώ παράλληλα, προωθεί και τα κλιματιστικά Midea, εκτός των Fujitsu που παραδοσιακά αποτελούν πολύ ισχυρό brand  σε όλες τις αγορές.

Ενδεικτικό της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής της εταιρείας για έμφαση στις εξαγωγές αποτελεί το γεγονός ότι στο εννεάμηνο παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση κατά 43,7% των εξαγωγών, οι οποίες ανήλθαν σε € 47,46 εκατ. έναντι αντίστοιχων εξαγωγών € 33,02 εκατ. το 9μηνο του 2014, βελτιώνοντας περαιτέρω τη σχέση μεταξύ των πωλήσεων Εξωτερικού / Εσωτερικού, η οποία διαμορφώθηκε σε 69% / 31% από 63% / 37% τον 09/2014.

Με την Εσκιμό "χτυπάει" την αγορά των λευκών συσκευών

Βασικός στρατηγικός σχεδιασμός του Ομίλου για το 2016 είναι η ανάδειξη των λευκών συσκευών ESKIMO σε ισχυρό παίκτη με σημαντικά μερίδια. Ήδη, ο όμιλος προωθεί το τελευταίο διάστημα το brand στην αγορά των ηλεκρικών συσκευών, καθώς αποτελούν πολύ καλής ποιότητας προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές και αποτελούν ένα ελληνικό σήμα με μεγάλη αναγνωρισιμότητα.

Ήδη η δυναμική του brand, φάνηκε από το εννεάμηνο του 2015 που οι πωλήσεις του αυξήθηκαν κατά 32,4% ανερχόμενες σε € 2,56 εκατ. έναντι πωλήσεων € 1,93 εκατ. το αντίστοιχο 9μηνο του 2014.

Σημειώνεται ότι οι συνολικές υποχρεώσεις της μητρικής εταιρείας  περιορίστηκαν την 30/9/2015 στα € 71,63 εκατ. από € 77,77 εκατ. στις 31/12/2014. Η ως άνω μείωση αποδίδεται στον περιορισμό των εμπορικών υποχρεώσεων στα € 14,96 εκατ. (από € 19,78 εκατ. στις 31/12/14) και των δανειακών υποχρεώσεων στα € 56,67 εκατ. (από 58,00 εκατ. στις 31/12/2014). Σημειώνεται ότι στο υπόλοιπο του βραχυπρόθεσμου δανεισμού περιλαμβάνεται κονδύλι ύψους € 4,57 εκατ. το οποίο αφορά προεξοφλημένες απαιτήσεις τις εταιρείας μέσω factoring.

H FG Europe  και ο Όμιλος, παρά τις προφανείς και πρωτόγνωρες για τα Ελληνικά δεδομένα δυσκολίες (Capital controls κ.λ.π.), αντιμετωπίζουν με επιτυχία τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, καλύπτοντας το σύνολο των υποχρεώσεών τους σε τράπεζες, προμηθευτές και εργαζόμενους.

Για το σύνολο του 2015, οι προβλέψεις αναφέρουν αντίστοιχη θετική πορεία με αυτή του εννεαμήνου, ενώ για το 2016, που η ωρίμανση των νέων θυγατρικών θα έχει επιτευχθεί, η διείσδυση της Εσκιμό θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η δραστηριότητα της Ενέργειας θα είναι πλέον σε νέα φάση, αναμένεται εκτός σημαντικού απρόοπτου σταθερά θετική πορεία.

Αντιόπη Σχοινά