Ιστορικό χαμηλό για την απόδοση των εντόκων 13 μηνών

Ιστορικό χαμηλό για την απόδοση των εντόκων 13 μηνών

Ιστορικό χαμηλό σημείωσε η απόδοση του επιτοκίου στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ που πραγματοποιήθηκε σήμερα, σε μια ένδειξη βελτίωσης του οικονομικού κλίματος της χώρας.

Ειδικότερα, η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 0,29%, λίγο πριν τα αρνητικά επίπεδα, ενώ στην προηγούμενη δημοπρασία η οποία έλαβε χώρα πριν τις εκλογές, στις 12 Ιουνίου, ήταν στο 0,47%. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 996 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,59 φορές. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.