Ο Αλέξης Αλεξίου, νέος διευθύνων σύμβουλος της Cenergy Holdings

Νέα - ενιαία δομή διοίκησης με έναν διευθύνονται σύμβουλο αντί της τρέχουσας δομής με δύο συν-διευθύνοντες συμβούλους (co-CEOs) αποφάσισε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου Cenergy Holdings, διορίζοντας τον κ. κ. Αλέξιο Αλεξίου στη θέση αυτή.

Ο κ. Ηλίας Μπεκίρος δεν θα ενεργεί πλέον ως συν-Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος της Εκτελεστικής Διοίκησης της Cenergy Holdings, αλλά θα διατηρήσει τη θέση του ως Γενικός Διευθυντής της Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., που αποτελεί τον κλάδο σωλήνων χάλυβα του Ομίλου. Κατά συνέπεια, τα καθήκοντα της Εκτελεστικής Διοίκησης θα ασκούνται πλέον από τα τρία εναπομείναντα μέλη της.

Η Cenergy Holdings αντιλαμβάνεται τις ραγδαίες αλλαγές στις παγκόσμιες αγορές παραγωγής και διανομής ενέργειας και την ανάγκη για την παροχή ολοκληρωμένων προϊοντικών λύσεων μεταφοράς ενέργειας προς τους πελάτες και των δύο κλάδων της. Ως εκ τούτου, η απόφαση για μια ενιαία δομή διοίκησης θα οδηγήσει σε επιπλέον συνέργειες, ενώ θα ενισχύσει και την δομή κόστους της Εταιρείας.