Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020, 19:46

-A +A

Νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέχθηκε στην Creta Farms

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020, 19:46
Νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέχθηκε στην Creta Farms
-A +A

Νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέχθηκε σήμερα Τρίτη 14 Ιανουαρίου στην Creta Farms, ύστερα από την έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας που έγινε στο Ρέθυμνο, με το νέο δ.σ. να εγκρίνεται από το 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία, οι μέτοχοι και ενεχυρούχοι δανειστές με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού ήταν συνολικά οκτώ εκπροσωπούντες ποσοστό 84,67% του συνόλου των μετοχών και ποσοστό 85,10 % του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για τη λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης υπήρχε η νόμιμη και καταστατική απαρτία, και, κατά συνέπεια, εγκύρως μπορούσε να προχωρήσει η Γενική Συνέλευση στη λήψη αποφάσεων επ’ αυτού.

Όπως προαναφέρθηκε, με πλειοψηφία που αντιστοιχεί στο 98,59% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, αποφασίστηκε η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τον ακόλουθο ορισμό ανεξάρτητων μελών, το οποίο απαρτίζεται από τους:

1. Δημήτριος Τσίρμπας του Ιωάννη,

2. Λυκούργος Παπαγιαννόπουλος του Βενιζέλου, Ανεξάρτητο Μέλος και

3. Στέφανος Ξενάκης του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μέλος.

H θητεία του ΔΣ είναι πενταετής, ήτοι έως και τις 13.1.2025 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025. Μετά τα ανωτέρω, δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ούτε τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης.

Διαβάστε ακόμα: 

Πλησιάζει η ώρα της κρίσης για την Creta Farms

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα