Τρίτη 2 Απριλίου 2019, 16:49

-A +A

Κατασχέσεις από την εφορία σε 816.721 φορολογούμενους το 2018

Τρίτη 2 Απριλίου 2019, 16:49
Κατασχέσεις από την εφορία σε 816.721 φορολογούμενους το 2018
-A +A

Χέρι σε 816.721 λογαριασμούς οφειλετών έβαλε το 2018 η εφορία εισπράττοντας συνολικά 5,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το απολογισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το προηγούμενο έτος το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο διαμορφώθηκε σε 104,365 δισ. ευρώ εκ των οποίων σε ρύθμιση έχει υπαχθεί ποσό μόλις 3,698 δισ. ευρώ δηλαδή ποσοστό 3,5%.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μόλις το 8,1% του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους θεωρείται εισπράξιμο. Τα υπόλοιπα, όπως γίνεται αντιληπτό, σταδιακά θα «διαγραφούν» ή όπως τα χαρακτηρίζει η φορολογική διοίκηση είναι ανεπίδεκτα είσπραξης.

Συγκεκριμένα από τα 104,3 δισ. ευρώ το «αποτελεσματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το πλέον εισπράξιμο μέρος αυτού, ανέρχεται σε 8,48 δισ. ευρώ και αποτελεί το 8,1% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Και δυστυχώς τα πράγματα για τους οφειλέτες του δημοσίου χειροτερεύουν φέτος καθώς η εφορία θα εξαπολύσει σκληρό κυνηγητό για όσους χρωστούν ποσά μεγαλύτερα των 500 ευρώ. Σύμφωνα με τους στόχους της ΑΑΔΕ το 66% το 2019 θα επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα (κατασχέσεις) στο 66% των οφειλετών.

Από το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ποσοστό:

- 47,7% αφορά μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια κ.λπ.) 

- 27,5% αφορά έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.) 

- 22,0% αφορά άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος, φόροι περιουσίας κ.λπ.) 

- 2,8% αφορά λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

Άδειασαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί

Παράλληλα, από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκαν:

-816.721 κατασχέσεις στα χέρια τρίτων με μείωση 52,5% σε σχέση με τις 1.719.733 παρεμβάσεις του 2017

-15.884 προγράμματα πλειστηριασμού με μείωση 13,6% σε σχέση με 18.792 το 2017

-22.298 παραγγελίες κατάσχεσης με μείωση 5,6% έναντι 23.620 το 2017

- 8.350 υποθήκες με αύξηση 97,8% έναντι των 4.222 του 2017.

Το πλήθος των οφειλετών για τους οποίους λήφθηκαν μέτρα το 2018 ανήλθε σε 1.168.438 (μοναδικά ΑΦΜ) έναντι 1.050.077 το 2017.

Το ποσοστό των οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης ανήλθε το 2018 σε 64% έναντι στόχου 59%, αλλά για το 2019 ο πήχης ανεβαίνει στο 66%, κάτι που σημαίνει ότι φέτος τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα για τους οφειλέτες.

Όσον αφορά τις κατανομές, ανά κατηγορία ποσού οφειλής, του πλήθους των οφειλετών και του ποσού των αντίστοιχων οφειλών τους, του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2019 παρατηρείται ότι:

- ποσοστό 87,4% των οφειλετών (3.554.463 οφειλέτες), με βασική οφειλή μικρότερη των 5 χιλ. €, διακρατούν το 2,4% (2.465,8 εκατ. €) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2019

- ποσοστό 1,1% των οφειλετών (42.877 οφειλέτες), με βασική οφειλή μεγαλύτερη των 100 χιλ. €, διακρατούν το 89,5% (93.378,0 εκατ. €) 

- στις ενδιάμεσες κατηγορίες βασικής οφειλής από 5 χιλ. € έως 100 χιλ. €, ποσοστό 11,5% των οφειλετών (467.410 οφειλέτες) διακρατούν το 8,2% (8.521,2 εκατ. €) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2019.

Σχετικά με την παλαιότητα του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου των 104.365,0 εκατ. € της 01/01/2019 παρατηρούνται τα ακόλουθα:

-ποσοστό 83,3% προέρχεται/αφορά την χρονική περίοδο έως 30/11/2016 

-ποσοστό 16,7% προέρχεται/αφορά την χρονική περίοδο 01/12/2016 έως 01/01/2019.

 

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα