8ος χρόνος, ημέρα 2393η
Σάββατο, 21 Μαΐου 2022

INTERLIFE: Υψηλές αυξήσεις στα βασικά Οικονομικά Μεγέθη το πρώτο εννεάμηνο του 2021

INTERLIFE: Υψηλές αυξήσεις στα βασικά Οικονομικά Μεγέθη το πρώτο εννεάμηνο του 2021
φωτογραφία αρχείου
Eurokinissi

Υψηλές αυξήσεις σε όλα τα βασικά της Οικονομικά Μεγέθη κατέγραψε το εννεάμηνο 01/01/21 - 30/09/2021 η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Πιο Συγκεκριμένα:

  • Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα (παραγωγή) αυξήθηκαν κατά 9,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και ανήλθαν στο ποσό των 55,56 εκατ. € έναντι 50,65 εκατ. € το εννεάμηνο του 2020.
  • Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν στα 13,22 εκατ. € έναντι 5,91 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 123,7%. Τα Κέρδη προ Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 13,45 εκατ. € έναντι 6,15 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο 2020. Η Εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό, συνεπώς τα Κέρδη προ Φόρων συμπίπτουν με το ΕΒΙΤ.
  • Το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο ανήλθε στα 247,83 εκατ. € έναντι 228,01 εκατ. € την 31 η Δεκεμβρίου 2020 (αύξηση 8,7%).
  • Τα Αποθέματα ανήλθαν στα 138,04 εκατ. € έναντι 125,58 εκατ. € την 31 η Δεκεμβρίου 2020 (αύξηση 9,9%).

Κατόπιν τούτου, μετά την διανομή μερίσματος 2,22 εκατ. €, τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 117,63 εκατ. € από 109,54 εκατ. € την 31/12/2020 (αύξηση 7,4%).

Τέλος, το σύνολο του Ενεργητικού, ανήλθε στα 270,89 εκατ. € έναντι 249,27 εκατ. € την 31/12/2020.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι ο θετικός ρυθμός θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος της χρήσης 2021.

Επιπτώσεις στα θεμελιώδη Οικονομικά Μεγέθη και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας ένεκα της ενεργειακής κρίσης και της εξάπλωσης της νόσου Covid-19 δεν έχουν διαπιστωθεί.