8ος χρόνος, ημέρα 2278η
Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

Ικτίνος: Νέες επενδύσεις 8,2 εκατ. ευρώ, κλειδί η διείσδυση σε νέες αγορές

Ικτίνος: Νέες επενδύσεις 8,2 εκατ. ευρώ, κλειδί η διείσδυση σε νέες αγορές

Με το βλέμμα στραμμένο στις ξένες αγορές συνεχίζει να επενδύει στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων της με στόχο την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας η Ικτίνος, που αποτελεί μια από τις πλέον δυναμικές εξαγωγικά εταιρείες με το 96% των πωλήσεων της να κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού. Ειδικότερα, η εταιρεία έλαβε την έγκριση για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της ύψους 8,2 εκατ. ευρώ για τον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό στο λατομείο της εταιρείας Βώλακα της Δράμας.

Το επενδυτικό σχέδιο έλαβε υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, στο σύνολό του 8,2 εκ. ευρώ και το ποσό της ενίσχυσης που θα λάβει η εταιρία, με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής, θα ανέλθει στο ύψος των 2,9 εκ. ευρώ.

Η Ικτίνος την τελευταία πενταετία έχει ήδη επενδύσει στο λατομείο του Βώλακα περί τα 7,5 εκατ. ευρώ και συνεχίζει να επενδύει καθώς η στροφή σε νέες αγορές δημιουργεί συνεχή αύξηση της ζήτησης των προϊόντων της.

Ωστόσο, με δεδομένη την κατάσταση με την πανδημία στην αγορά της Κίνας και των απρόβλεπτων εξελίξεων, τόσο στην αγορά ενέργειας, όσο και στην εφοδιαστική αλυσίδα, επιχειρεί να μειώσει τον κίνδυνο εξάρτησης της από τη συγκεκριμένη αγορά και έχει επικεντρώσει τη στρατηγική της στην αύξηση της διασποράς, η οποία έχει αποδώσει καθώς όλο και περισσότερο ευρωπαϊκές αγορές αλλά και νέα σημεία πώλησης στον παγκόσμιο χάρτη προστίθενται στο πελατολόγιο της.

Παράλληλα η εταιρεία προωθεί την αύξηση των πωλήσεων ημικατεργασμένων και τελικών προϊόντων, αλλάζοντας το μίγμα πωλήσεων με αύξηση κατά 40% των εν λόγω προϊόντων στο πρώτο εννεάμηνο του 2021, με ταυτόχρονη σταθεροποίηση, στα περσινά επίπεδα, στις πωλήσεις ακατέργαστου υλικού.

Οι προβλέψεις της διοίκησης για το σύνολο της χρήσης παρά την πανδημία και τις δυσκολίες που δημιουργούνται από την αύξηση κόστους λόγω της ενεργειακής κρίσης και των δυσκολιών που παρουσιάζει η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα παραμένουν θετικές για το σύνολο του έτους, καθώς, μεγάλα έργα που βρίσκονταν σε αναστολή το 2020 επανήλθαν φέτος στο προσκήνιο, με αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 16,6% το πρώτο εννεάμηνο του 2021, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020.

Όσον αφορά στα οικονομικά της μεγέθη για το εννεάμηνο η εταιρεία παρουσίασε EBITDA 38,4% και κερδών προ φόρων κατά 67,2 % σε επίπεδο εταιρείας και αύξηση κύκλου εργασιών κατά 16,6% σε εταιρικό επίπεδο και 13% σε ομιλικό.

Στο ίδιο διάστημα η εταιρεία προχώρησε σε περαιτέρω μείωση του δανεισμού της κατά 2,1 εκατ. ευρώ, ενώ έχει επικεντρώσει τη στρατηγική της στην αύξηση της διασποράς των πωλήσεων με στόχο την μείωση του ποσοστού που αντιπροσωπεύει η Κίνα.

Ειδικότερα σε επίπεδο εταιρείας τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία ανήλθαν σε 6,6 εκατ. ευρώ, έναντι 4,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 38,4%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2021, τα Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 0,9 εκατ. ευρώ, έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2020.

Αντίστοιχα τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) για το εννεάμηνο του 2021, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 4,6 εκατ. ευρώ, έναντι 3,2 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 42,7%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2021, τα Κέρδη προ Τόκων Φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι 1,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2020.

Ο Κύκλος εργασιών για το εννεάμηνο του 2021, διαμορφώθηκε στα 25,5 εκατ. ευρώ, έναντι 21,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,6%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2021, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 7,1 εκατ. ευρώ, έναντι 7,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,0 εκατ. ευρώ, έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 67,2%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2021, τα αποτελέσματα προ φόρων κατέγραψαν ζημίες 0,2 εκατ. ευρώ, έναντι 0,8 εκατ. ευρώ κερδών το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2020.

Το σύνολο του Καθαρού δανεισμού για το εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε 38,5 εκατ. ευρώ, έναντι 40,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 2,1 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τις 31/12/2020.

Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση για το πρώτο εννεάμηνο του 2021:

Ο δείκτης EBITDA ανήλθε σε 7,6 εκατ. ευρώ, έναντι 5,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο πρώτο εννεάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 29,6%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2021, το EBITDA ανήλθε σε 1,0 εκατ. ευρώ, έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2020.

Τα κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) για το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα 4,4 εκατ. ευρώ, έναντι 3,2 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 40,3%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2021, τα Κέρδη προ Τόκων Φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 0,1 εκατ. ευρώ, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2020.

Σε ενοποιημένη βάση, το σύνολο του Καθαρού δανεισμού για το εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε 39,6 εκατ. ευρώ, έναντι 42,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 3,1 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τις 31/12/2020.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 27,2 εκατ. ευρώ, έναντι 24,1 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,0%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2021, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 7,7 εκατ. ευρώ, έναντι 8,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,8 εκατ. ευρώ, έναντι 1,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο πρώτο εννεάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 69,73%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2021, τα Αποτελέσματα προ φόρων κατέγραψαν ζημίες 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι 0,9 εκατ. ευρώ κερδών το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2020.