8ος χρόνος, ημέρα 2279η
Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

ΙΑΣΩ: Στις 9 Φεβρουαρίου οι Γ.Σ. - Ενημέρωση για το deal με CVC Capital

Για τις εννέα Φεβρουαρίου αναβλήθηκαν οι δύο γενικές συνελεύσεις της μαιευτικής κλινικής ΙΑΣΩ που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα Δευτέρα 22 Ιανουαρίου. Επίσης να σημειωθεί ότι η πλευρά Λιακουνάκου εκπροσωπήθηκε στην συνέλευση, ωστόσο η Alpha Bank με εξώδικο απαγόρευσε να ψηφίσει, παρά μόνο να παραστεί.

Πάντως, μολονότι υπήρξε αναβολή, ύστερα από αίτημα ορισμένων μετόχων μειοψηφίας έλαβε χώρα αναλυτική ενημέρωση των παριστάμενων μετόχων από πλευράς διοίκησης για τους όρους και τα οφέλη της συμφωνίας πώλησης του 97,2% του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΑΣΩ General.

Η ενημέρωση διεξήχθη σε καλό κλίμα, παρουσία και της πλευράς των μετόχων μειοψηφίας που προκάλεσαν τη γενική συνέλευση, ενώ η εκτίμηση είναι ότι στις 9 Φεβρουαρίου οι ίδιοι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν τη συναλλαγή.

Κατά τη σημερινή ενημέρωση των μετόχων, η διοίκηση του ΙΑΣΩ επισήμανε τα εξής:

1) Η προσφορά αποτιμά την ΙΑΣΩ General στα 48 εκατ. ευρώ. Αποτίμηση που αντιστοιχεί σε περισσότερες από 20 φορές τα EBITDA του 2017, ενώ ξεπερνά τις 12 φορές τα εκτιμώμενα EBITDA του 2018. Παράλληλα, όπως ελέχθη, πρόκειται για αποτίμηση που είναι σημαντικά υψηλότερα από πρόσφατα deals στον εγχώριο κλάδο και ανάμεσα στις υψηλότερες πανευρωπαϊκά.

2) Η προσφορά αξιολογήθηκε σε συνεργασία με την Rothchild, στην οποία η διοίκηση είχε αναθέσει προηγουμένως την αποτίμηση των θυγατρικών εταιρειών. Ο σύμβουλος παρουσίασε συγκριτική αξιολόγηση της προαναφερθείσας πρότασης σχετικά με άλλες παρόμοιες συναλλαγές στον κλάδο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3) Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν κατεξοχήν για μείωση του τραπεζικού δανεισμού.

4) H πώληση θα επιφέρει μείωση των δαπανών του ομίλου σε τόκους, περιορισμό των αποσβέσεων και άλλων αναγκών και συνεπώς θα βελτιώσει κατά τρόπο μόνιμο την κερδοφορία της μητρική εταιρείας αλλά και του Ομίλου.

5) Συμφωνήθηκε ότι δεν θα θιγεί η θέση των εργαζομένων από την αλλαγή ελέγχου επί της εταιρείας ΙΑΣΩ General.

6) Συμφωνήθηκε ότι θα μεταβιβαστούν οι μετοχές του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας από την ΙΑΣΩ General στο ΙΑΣΩ ( σ.σ ειδικότερα στην θυγατρική του ΙΑΣΩ Ν. Προαστίων) με το ίδιο τίμημα και οι αμοιβαίες απαιτήσεις θα συμψηφιστούν. H συναλλαγή θα γίνει πριν την πώληση.

7) Επίσης το χρέος που οφείλει η ΙΑΣΩ General στην θυγατρική ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. από προμήθειες υλικών αξίας μεγαλύτερης από 3 εκατ. ευρώ θα εξοφληθεί όπως θα εξοφληθούν και όλες οι άλλες μικρότερες υποχρεώσεις που υπάρχουν μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και της ΙΑΣΩ General.

8) Οι επενδυτές προεξόφλησαν ήδη μέρος από τα οφέλη της συμφωνίας, σχεδόν διπλασιάζοντας την κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης μητρικής του ομίλου, με επανεμφάνιση μάλιστα στο μετοχολόγιό της ξένων επενδυτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή του ΙΑΣΩ βρίσκεται σε νέα πολυετή υψηλά και στα 1,41 ευρώ, έχοντας κέρδη άνω του 100% το τελευταίο 4μηνο!