7ος χρόνος, ημέρα 2183η
Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021

Η επερχόμενη πολιτική αλλαγή φέρνει βελτίωση στα macros…

Η επερχόμενη πολιτική αλλαγή φέρνει βελτίωση στα macros…

Του Νικήτα Παπαντωνίου-Καρτάλη

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τους βασικούς δείκτες που συνδέονται με την οικονομία. Από αυτούς το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η αύξηση των εισαγωγών αλλά κυριότερα η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών. Επιπρόσθετα ο δείκτης τιμών καταναλωτή, ο γνωστός σε όλους πληθωρισμός έχει μεν μικρή αύξηση για τα δεδομένα της Ελληνικής οικονομίας αλλά τουλάχιστον προσέγγισε το 1% δίνοντας μία «ανάσα» στην ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών της Ελληνικής επικράτειας. Στο μέτωπο της ανεργίας η κατάσταση παραμένει σταθερή λόγω έλλειψης επενδύσεων ενώ αντίθετα ο δείκτης τιμών βιομηχανίας αυξήθηκε κατά 2.9% τον μήνα Φεβρουάριο. Ο μεγάλος χαμένος των αναφερόμενων δεικτών είναι η λιανική όπου παρατηρήθηκε πτώση κατά 2.9% σε όρους όγκου.

Η αύξηση των εισαγωγών και των εξαγωγών κατά 4.0% και 9.3% αντίστοιχα μείωσαν το εμπορικό ισοζύγιο κατά 60 περίπου εκατομμύρια σε σχέση με έναν χρόνο πριν για το μήνα Φεβρουάριο. Πιο συγκεκριμένα το εμπορικό ισοζύγιο μειώθηκε στο -1.653 δις ευρώ τον Φεβρουάριο του 2019 από -1.714 δις ευρώ τον Φεβρουάριο του 2018 λόγω της καλύτερης απόδοσης των πετρελαιοειδών. Ο δείκτης τιμών του καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0.9% σε ετήσια βάση για τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους με κύριο μοχλό «ανάπτυξης» κυρίως τις επικοινωνίες καθώς και τη διατροφή και τη στέγαση. Στον αντίποδα μείωση παρατηρείται στον κλάδο της ένδυσης και υπόδησης καθώς και στα είδη νοικοκυριού.

Η ανεργία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 18.5% για το μήνα Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, αυξημένη όμως λόγω εποχικότητας κατά 0.1% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018 και μειωμένη κατά 2.1% σε σχέση με τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας σε νέους και γυναίκες παραμένουν και τα βήματα αποκλιμάκωσης σταθερά αργά. Ο δείκτης της βιομηχανικής παραγωγής έδειξε σημάδια βελτίωσης με αύξηση κατά 2.9%.

Οι λόγοι της αύξησης σε ετήσια πάντα βάση είναι η διύλιση προϊόντων πετρελαίου, η άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου ενώ σε μικρότερο βαθμό παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων. Τέλος ο δείκτης που δεν τα «πήγε καλά» είναι ο δείκτης λιανικού εμπορίου όπου η μείωση έφτασε το 2.9% σε όρους όγκου λόγω κυρίως λόγω των κλάδων της υπόδησης και των πολυκαταστημάτων.