Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019, 00:02

-A +A

Η ΑΑΔΕ αναζητεί «μαύρο χρήμα» σε αγαθά μεγάλη αξίας

Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019, 00:02
Η ΑΑΔΕ αναζητεί «μαύρο χρήμα» σε αγαθά μεγάλη αξίας
-A +A

Του Προκόπη Χατζηνικολάου

Με τις νέες διατάξεις του νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι μεσίτες και οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας  θα πρέπει όχι μόνο να φιλτράρουν περίεργες συναλλαγές αλλά και να ενημερώνουν τις Αρχές χωρίς μάλιστα να το γνωστοποιούν στους πελάτες τους.

Στο πλαίσιο αυτό η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συγκεντρώνει τα στοιχεία από το τελευταίο Ε3 στο οποίο έχουν καταγραφεί όλες οι συναλλαγές του 2018, τα οποία θα διασταυρωθούν με τις καταθέσεις και τους τραπεζικούς λογαρισμούς τόσο των ιδίων μεσιτών των εμπόρων και των λογιστών όσο και των πελατών τους.

Σημειώνεται ότι με το νέο Ε3, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4557/2018 περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υποχρεώνει τους συγκεκριμένους επαγγελματίες να δηλώσουν τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν το 2018.

Η ΑΑΔΕ εχει εντοπίσει 1.806 ύποπτες υποθέσεις εκ των οποίων 792 έχουν ολοκληρωθεί και έχουν βεβαιωθεί ποσά άνω των 66 εκατ. Ευρώ, ενώ στελέχη της φορολογικής διοίκησης υποστηρίζουν ότι το 2019 τα αποτελέσματα θα είναι σημαντικά και με πολύ μεγάλο εισπρακτικό ενδιαφέρον.

Άλλωστε μέσα από το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών και την Εφαρμογή Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έχουν τη δυνατότητα της ταχείας πρόσβασης σε πληροφορίες χρηματοοικονομικών προϊόντων και ταχύτερης ολοκλήρωσης των σχετικών ελέγχων.

Σημειώνεται ότι για όσους παραλείψουν να αναφέρουν ύποπτες ή ασυνήθιστες συναλλαγές ή παρουσιάσουν ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης μέχρι και δυο έτη.

Ως ύποπτες συναλλαγές νοούνται:

- Απροθυμία πελάτη να προσκομίσει κατά τη σύναψη της συναλλαγής τα προβλεπόμενα έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητάς του.

- Επιμονή του πελάτη για διενέργεια και πληρωμή σε μετρητά συναλλαγών μεγάλης αξίας.

- Πραγματοποιούνται αγορές αγαθών μεγάλης αξίας, όπως σκαφών αναψυχής, πολυτελών αυτοκινήτων ή έργων τέχνης, από πρόσωπα εγκατεστημένα σε περιοχή εξωχώριων δραστηριοτήτων ή χώρα χαμηλής φορολογίας, των οποίων ο πραγματικός δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο με δηλούμενο εισόδημα που δεν δικαιολογεί τις αγορές αυτές.

- Ασυνήθης νευρικότητα στη συμπεριφορά προσώπων κατά τη διεξαγωγή συναλλαγής.

- Επαναλαμβανόμενες όμοιες συναλλαγές για ποσά λίγο κάτω από το ελάχιστο όριο, για το οποίο απαιτείται εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας.

- Συχνή αλλαγή διεύθυνσης του πελάτη που δεν δικαιολογείται από την επαγγελματική του δραστηριότητα.

- Περιπτώσεις πελατών, των οποίων αλλάζει συνεχώς η εμφάνισή και η συμπεριφορά, υποδηλώνοντας αλλαγή του βιοτικού τους επιπέδου.

- Το τηλέφωνο του σπιτιού ή της επιχείρησης του πελάτη είναι απενεργοποιημένο.

- Η ύπαρξη υπόνοιας ή η διαπίστωση ίδρυσης εικονικών επιχειρήσεων από τον πελάτη.

- Αγοραπωλησία ακινήτου εμφανίζεται να έχει πραγματοποιηθεί χωρίς να έχει τηρηθεί ο απαιτούμενος από το νόμο τύπος, π.χ. με ιδιωτικό συμφωνητικό.

- Από τα στοιχεία του ακινήτου που αναφέρονται στο συμβόλαιο μεταβίβασης προκύπτει ότι το ακίνητο έχει περιέλθει στην κυριότητα του πωλητή πολύ πρόσφατα (διαδοχικές αγοραπωλησίες ακινήτων).

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα