8ος χρόνος, ημέρα 2437η
Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκαλύφθηκε 2,3 φορές το ομόλογο 300 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκαλύφθηκε 2,3 φορές το ομόλογο 300 εκατ. ευρώ

Eντυπωσιακή ήταν η ζήτηση για το ομόλογο 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που υπερκαλύφθηκε 2,3 φορές. Η συνολική ζήτηση έφτασε τα 683,4 εκατ. ευρώ για το επταετές ομόλογο, το επιτόκιο είναι 2,3%, ενώ διατέθηκαν 203.000 ομολογίες σε ιδιώτες επενδυτές και 97.000 ο ομολογίες σε ειδικούς επενδυτές.

Ειδικότερα, η «ρήτρα αειφορίας» που συμπεριέλαβε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για πρώτη φορά στο ομόλογο, φαίνεται πως λειτούργησε ως κλειδί για να ανοίξουν οι πόρτες για έναν πολύ μεγάλο αριθμό μικροεπενδυτών, οι οποίοι θέλγονται από την προοπτική να εισπράξουν υψηλή απόδοση.

Υπενθυμίζεται ότι η ρήτρα αειφορίας δεσμεύει τον όμιλο να επιτύχει μείωση κατά 25% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το τέλος του 2025. Αν δεν το καταφέρει, οι επενδυτές θα έχουν μια σημαντική προσαύξηση κατά 0,20% στην απόδοση τους.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, το επενδυτικό ενδιαφέρον τροφοδοτήθηκε φυσικά και από το χαρτοφυλάκιο έργων του ομίλου, το οποίο σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, από τις ΑΠΕ, την ενέργεια και τις κατασκευές, μέχρι τις παραχωρήσεις, έχει κατά βάση αμυντικό χαρακτήρα που αποτελεί ένα επιπλέον πλεονέκτημα προσέλκυσης κεφαλαίων από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση: "η "Τράπεζα Eurobank A.E.", η "Alpha Τράπεζα Α.Ε.", η "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." και η "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ", ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας, και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας "ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" (η "Εταιρεία") προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 10.12.2021, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 300.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι "Ομολογίες") με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €300 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €683,4 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,3 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,30% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,30% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 203.000 Ομολογίες (67,7% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 97.000 Ομολογίες (32,3% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές".

Τα αμυντικά χαρακτηριστικά των έργων

Τα αμυντικά χαρακτηριστικά των έργων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκαν και στην πρόσφατη ενημέρωση που ζήτησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τις εισηγμένες για τα αποτελέσματα εννεαμήνου, με τη διοίκηση Περιστέρη να τονίζει μεταξύ άλλων πως:

-«στον λειτουργικό τομέα των κατασκευών παρά τις καθυστερήσεις κατά την περίοδο του lockdown, οι εργασίες συνεχίζονται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εντός του 2021, ενώ δεν διακρίνεται κίνδυνος μη τήρησης συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων καθώς οι σχετικές προθεσμίες παρατείνονται αντίστοιχα.

-Επίσης, στον τομέα ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, δεν έχει υπάρξει διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ενώ για τις επενδύσεις στις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις δεν έχει προκληθεί καθυστέρηση και ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης και θέσης σε λειτουργία των έργων δεν έχει μεταβληθεί.

- Τέλος στον Λειτουργικό Τομέα των Παραχωρήσεων, ο Όμιλος είναι επαρκώς προστατευμένος.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δείχνουν ότι τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και οι προοπτικές της χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ομίλου, δεν έχουν επηρεαστεί ουσιωδώς από την εξάπλωση του Covid-19 και την έως τώρα εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης».