ΓΔ: 907,08 7,66 (0,85 %)

Τζίρος: 81,54 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2024η
Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021

ΓΔ: 907,08 7,66 (0,85 %)

Τζίρος: 81,54 εκατ. €   RT

Eurobank: Ο δρόμος προς την κανονικότητα περνάει από το Μεξικό

Eurobank: Ο δρόμος προς την κανονικότητα περνάει από το Μεξικό

Οι ελληνικές τράπεζες αποτιμώνται εδώ και χρόνια με μοντέλο απόδοσης επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων αντί του διαδεδομένου μοντέλου προεξόφλησης μερισμάτων (DDM) που είναι ευρύτερης αποδοχής από την επενδυτική κοινότητα. Η αποτίμηση μέσω των προσδοκώμενων μερισμάτων είναι μια πιο «τίμια» προσέγγιση αφού λαμβάνει υπόψη της τη μελλοντική αξία των προσόδων των μετόχων, άρα προσεγγίζει την αξία με γνώμονα το άμεσο όφελος της κερδοφορίας στον μέτοχο.

Η συγκυρία έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και επειδή οι ελληνικές τράπεζες έχουν να διανείμουν μέρισμα από τη χρήση του 2007, η προσέγγιση των αναλυτών τα τελευταία πολλά χρόνια βασίστηκε στην αποτίμηση της ενσώματης καθαρής θέσης με βάση την απόδοση τους στην τελική γραμμή. Δεν είναι παράλογο αυτό, κάποια αξία έχουν τα κεφάλαια η οποία είναι συνάρτηση της απόδοσης του κεφαλαίου που παράγουν. Φαίνεται ότι για την Eurobank φθάνει η στιγμή που θα γυρίσουμε στην παραδοσιακή προσέγγιση της δίκαιης τιμής με βάση τα προσδοκώμενα μερίσματα των επόμενων χρήσεων.

Η αύξηση της απόδοσης των κεφαλαίων και η δραστική μείωση της απομειώσεων οι οποίες θα υποχωρήσουν στις 130 μονάδες βάσης το 2021 και 60 μονάδες το 2022. Το 2020 η επιβάρυνση ήταν της τάξεως των 153 μονάδων βάσης (δηλ. 573 εκατ. ευρώ) συμπεριλαμβανομένης και της επίπτωσης του Covid-19. Σε αυτές τις εξοικονομήσεις θα πρέπει να προστεθεί η μείωση του οργανικού κόστους η οποία ήταν 32 εκατ. το 2020 με προοπτική να μειωθεί περεταίρω το 2021.

H τιτλοποίηση «Mexico» θα έχει ονομαστικό μέγεθος 3,3 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 85% περιλαμβάνει δάνεια λιανικής (καταναλωτικά και στεγαστικά) και το υπόλοιπο επιχειρηματικά δάνεια. Η επίδραση του στα έντοκα στοιχεία ενεργητικού θα είναι της τάξεως των 500 μονάδων βάσης και θα οδηγήσει τα NPEs κάτω από το 7%.

Η Eurobank εκτιμά ότι η επίδραση των δανείων σε αναστολή θα επιφέρει αύξηση κατά 0,9 δισ. ευρώ στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το 2021 ανεβάζοντας το σχετικό δείκτη στο 9%. Από τα δάνεια σε αναστολή η τράπεζα ήδη έχει προχωρήσει σε προβλέψεις 400 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, το 2022 ο δείκτης των NPEs εκτιμάται ότι θα φθάσει το 6%. Mexicomezz δεν γνωρίζουμε ακόμα αν θα υπάρχει κατά τα πρότυπα του Cairomezz, η διοίκηση της Eurobank έδειξε πάντως ότι εξετάζει αυτή την επιλογή, πιθανόν η απόφαση θα εξαρτηθεί από την επιτυχία του πρόσφατου εγχειρήματος. Το βασικό ζητούμενο είναι ότι η τιλτοποιήση να υλοποιηθεί έως το τέλος της χρονιάς και θα ενταχθεί κάτω από την εγγύηση του Ηρακλή ΙΙ.

Αν τελικά καταφέρει η Eurobank και έχει διψήφια απόδοση ιδίων κεφαλαίων το 2022 μιλάμε για ένα ΡΕ 5x σε βάθος διετίας το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ευκαταφρόνητο ή απαιτητικό στην τρέχουσα αποτίμηση. Αν η Eurobank επιλέξει να διανείμει το 50% των κερδών της στη χρήση του 2023 τότε θα μιλάμε για μερισματική απόδοση κοντά στο 10% με βάση την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής. Αν και το τελικό ύψος του μερίσματος είναι νωρίς να υπολογιστεί η εκτίμηση αυτή λαμβάνει υπόψη της διατήρηση των εποπτικών κεφαλαίων πάνω από τα σχετικά υποχρεωτικά όρια.

Η υπόσχεση αυτή είναι ανάλογη της υπομονής για ένα μέτοχο που από το 2015 και μετά βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση. Δεν ήταν και λίγα αυτά που μεσολάβησαν και σίγουρα όχι και το πιο ευνοϊκό περιβάλλον για να επιχειρήσει μια τράπεζα.

Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται ακόμα μακρινά άλλα όχι ακατόρθωτα, η προσπάθεια που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια για να φθάσει η τράπεζα εδώ είναι συνεχής, επίμονη γεμάτη εμπόδια και απίστευτες δυσκολίες. Το Μεξικό φαίνεται ότι θα είναι ο τελικός προορισμός σε αυτή την Οδύσσεια της Eurobank προς την κανονικότητα.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.