7ος χρόνος, ημέρα 2226η
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021

ΕΛΣΤΑΤ: Στο -9% το τελικό ποσοστό της ύφεσης για το 2020

ΕΛΣΤΑΤ: Στο -9% το τελικό ποσοστό της ύφεσης για το 2020

Οριακά υψηλότερα από την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ διαμορφώθηκε η υποχώρηση του ΑΕΠ για το 2020. Η εθνική στατιστική αρχή αναθεώρησε το ποσοστό της ύφεσης στο -9% από -8,2% των αρχικών εκτιμήσεων σε όρους όγκου, επίδοση που είναι πάντως καλύτερη σε σχέση με τις πολύ δυσοίωνες προβλέψεις που διατυπώνονταν για διψήφια ποσοστά ύφεσης κατά την περσινή χρονιά στη διάρκεια της οποίας η οικονομία μπήκε στην κατάψυξη λόγω της κρίσης του Covid.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:

Η τελική καταναλωτική δαπάνη του έτους 2020 σε όρους όγκου παρουσίασε μείωση κατά 5,5% σε σχέση με το έτος 2019, έναντι μείωσης 3,4% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2021.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2020 σε όρους όγκου παρουσίασαν μείωση κατά 7,6% σε σχέση με το έτος 2019, έναντι μείωσης 6,8% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2021.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2020 σε όρους όγκου παρουσίασαν μείωση κατά 21,5% σε σχέση με το έτος 2019, έναντι μείωσης κατά 21,7% που είχε ανακοινωθεί και στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2021.

Πτώση ΑΕΠ 8,9% σε τρέχουσες τιμές

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 2020 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε μείωση κατά 9,8% σε σχέση με το έτος 2019, έναντι μείωσης 9,6% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2021.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη του έτους 2020 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε μείωση κατά 6,2% σε σχέση με το έτος 2019, έναντι μείωσης 4,4% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2021.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2020 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασαν μείωση κατά 14,7% σε σχέση με το έτος 2019, έναντι μείωσης 14,6% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2021.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2020 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασαν μείωση κατά 28,1% σε σχέση με το έτος 2019, έναντι της ίδιας μείωσης 28,1% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2021.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, η αναθεώρηση των στοιχείων των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών έγινε στη βάση της αξιοποίησης νέων και επικαιροποιημένων στοιχείων από διάφορες πηγές όπως:

• Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των Ερευνών Διάρθρωσης Επιχειρήσεων για το έτος 2018.

• Επικαιροποίηση εκτιμήσεων για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) για τα έτη 2018-2019 και ενσωμάτωση νέων εκτιμήσεων για το έτος 2020.

• Ενσωμάτωση του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων για το έτος 2018.

• Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων εξωτερικού εμπορίου για τα έτη 2019-2020.

• Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη 2012-2020.

• Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων με τη χρήση διοικητικών φορολογικών στοιχείων για τα Μη–Κερδοσκοπικά Ιδρύματα που εξυπηρετούν Νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) για τα έτη 2018- 2020.

• Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων για τους κλάδους της Γεωργίας, Δασοκομείας και Αλιείας για τα έτη 2018-2020. • Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων βραχυχρόνιων δεικτών για τα έτη 2019-2020.

• Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων απασχόλησης για τα έτη 2018-2020. Ειδικά για το έτος 2020 σημειώνεται ότι η δεύτερη εκτίμηση έγινε με τη χρήση ετήσιων στοιχείων από τις πηγές (όπως εκτιμήσεις για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών, ετήσια στοιχεία Ισοζυγίου Πληρωμών και Εξωτερικού Εμπορίου, ετήσια στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης και ΜΚΙΕΝ, ετήσια στοιχεία απασχόλησης, κ.λπ.) και με τη μέθοδο των πινάκων Προσφοράς και Χρήσεων ανά προϊόν. Η πρώτη εκτίμηση τον Μάρτιο 2021, που ανακοινωθεί με το Δελτίο Τύπου στις 5/3/2021, προέκυψε από το άθροισμα των αποτελεσμάτων των τριμήνων του έτους 2020 (μη εποχικά διορθωμένων).

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία για το έτος 2020 αντανακλούν τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ. Για την κατάρτιση των εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκαν όλες οι βέλτιστες διαθέσιμες πηγές δεδομένων.