7ος χρόνος, ημέρα 2180η
Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021

Ελληνική Ζύμη: Η αύξηση του κόστους πρώτων υλών «πιέζει» τα λειτουργικά κέρδη

Ελληνική Ζύμη: Η αύξηση του κόστους πρώτων υλών «πιέζει» τα λειτουργικά κέρδη

Προβληματισμό στη διοίκηση της Ελληνικής Ζύμης προκαλούν οι ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες που παρατηρούνται διεθνώς. Η εταιρεία αναμένει ένταση των πιέσεων στη λειτουργική της κερδοφορία, για αυτό παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών παρουσιάζει πτώση στα EBITDA. Παράλληλα η εταιρεία σχεδιάζει επέκταση των δραστηριοτήτων της με είσοδο σε νέες αγορές, νέες επενδύσεις και ενίσχυση της προϊοντικής της γκάμας, ενώ τα αποτελέσματα του 2020 ήταν θετικά δεδομένων των συνθηκών στον κλάδο Horeca, που δημιούργησαν τα περιοριστικά κατά της πανδημίας.

Η στρατηγική της εταιρείας για φέτος, εξακολουθεί να είναι η ισχυροποίηση των δραστηριοτήτων της, μέσω της βελτίωσης των οικονομικών της αποτελεσμάτων και της ανάπτυξης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Βασική επιδίωξη είναι η αύξηση των μεριδίων αγοράς στους τομείς όπου δραστηριοποιείται, η είσοδος σε νέες αγορές δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αγορές του εξωτερικού, ο εμπλουτισμός της προϊοντικής της γκάμας, ο εξορθολογισμός του κόστους μέσω του επενδυτικού της πλάνου.

Η εταιρεία φέτος θα συνεχίσει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου, ολοκληρώνοντας το νέο βιομηχανοστάσιο και την εγκατάσταση των νέων γραμμών παραγωγής, επενδύσεις που θα δώσουν στην εταιρεία τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης.
Σε ό,τι αφορά στην πορεία της εταιρείας το 2020, σημειώθηκε οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών και πτώση της κερδοφορίας , κάτι που οφείλεται στον περιορισμό των πωλήσεων στον κλάδο Horeca. Yπενθυμίζεται πως το 2020 ο κλάδος είχε «παγώσει» εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων κατά της μετάδοσης του κορονοϊού, ωστόσο φέτος καταγράφει αξιοσημείωτη άνοδο.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων του 2020 η Ελληνική Ζύμη κατέγραψε αύξηση 0,6% του κύκλου εργασιών της στα 83,6 εκατ. ευρώ και μείωση των κερδών της στα 7,3 εκατ. ευρώ, από 7,9 εκατ. ευρώ.