7ος χρόνος, ημέρα 2180η
Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021

Εισηγμένες, η μεγάλη επιστροφή - Νίκησαν ακόμη και τα ρεκόρ του 2019!

Εισηγμένες, η μεγάλη επιστροφή - Νίκησαν ακόμη και τα ρεκόρ του 2019!

Το δεύτερο τρίμηνο δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο από πέρυσι, μια περίοδο στην οποία η οικονομική δραστηριότητα στους περισσότερους οικονομικούς κλάδους πρακτικά είχε παύσει για δύο μήνες. Είναι από τις ελάχιστες φορές που το πλειοψηφικό ρεύμα των κερδοφόρων εταιριών κάνει περίπατο σημειώνοντάς μια άνετη νίκη παίρνοντας με το μέρος του 69% των 153 εισηγμένων εταιριών που ανακοίνωσαν αποτελέσματα ως το βράδυ της Πέμπτης. Ρεκόρ καταγράφεται και στο πλήθος των εταιριών που γύρισαν από κέρδη σε ζημιές. Ορισμένες από τις εταιρείες μάλιστα που εμφάνισαν κέρδη επιστρέφουν από ένα πολυετές σερί ζημιογόνων αποτελεσμάτων. Η τελική γραμμή αδικείται από τις τιτλοποιήσεις των τραπεζών που επιβάρυναν την περίοδο με ζημιές 4,03 δις ευρώ. Τα λειτουργικά και καθαρά περιθώρια κερδοφορίας εκτοξεύθηκαν στο 15,2% και 5,3% αντίστοιχα από 10,2 και -0,9% το περυσινό α? εξάμηνο.

Σε ένα τόσο αισιόδοξο σετ αποτελεσμάτων θα ήταν πιο χρήσιμο να γίνουν συγκρίσεις με την χρήση του 2019, περίοδος που χαρακτηρίζεται από κανονικότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για το που βρίσκονται πραγματικά οι επιδόσεις των εισηγμένων. Μάλιστα, το πεδίο σύγκρισης θα πρέπει να εστιαστεί κυρίως στα λειτουργικά κέρδη από τα οποία προκύπτουν πιο χρήσιμα συμπεράσματα καθώς τα κέρδη μετά από φόρους έχουν επηρεαστεί θετικά από την αλλαγή του εταιρικού φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα ενώ οι τιτλοποιήσεις των τραπεζών έχουν επιβαρύνει δυσανάλογα το σύνολο της τελικής γραμμής.

Παρόλα αυτά οι αποτιμήσεις των αποθεμάτων στην διύλιση και την μεταλλουργία καθώς και η αύξηση των εύλογων αξιών στα ακίνητα έχουν «φουσκώσει» τα λειτουργικά αποτελέσματα. Στον αντίποδα υπάρχουν ζημιές από hedging, ζημιές από απομειώσεις απαιτήσεων στον κατασκευαστικό κλάδο, τις ζημιές των ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και Frigoglass για τις οποίες μπορεί να υποτεθεί ότι έρχονται και εξομαλύνουν σε σημαντικό βαθμό τα θετικά έκτακτα.

Σε σχέση με το α? εξάμηνο του 2019 80 εταιρίες εμφάνισαν καλύτερο τζίρο, 88 εταιρίες εμφάνισαν καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα ενώ 95 εταιρίες είχαν μεγαλύτερη κερδοφορία. Στο σύνολο τα λειτουργικά κέρδη είναι αυξημένα κατά 15,9% δημιουργώντας μια καλή βάση για την κάλυψη του χαμένου εδάφους σε σχέση με την περυσινή χρήση.

Επιστρέφοντας στην σύγκριση με το περυσινό εξάμηνο στους μεγάλους κερδισμένους είναι ο κλάδος της πληροφορικής ο οποίος έχει χτίσει δυναμική επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας ενώ οι εξαγορές εταιριών έχουν ενισχύσει όλες τις γραμμές των αποτελεσμάτων. Ισχυρά αποτελέσματα είχαν και οι εταιρίες που βρίσκονται στην πρωτογενή παραγωγή πρώτων υλών ενώ ο κλάδος μεταλλουργίας και πλαστικών είχε επίσης μια συνολικά θετική εικόνα λόγω της έντασης στην ζήτηση αλλά και την αξιοποίηση του φθηνού αποθέματος που υπήρχε στις αποθήκες. Στις κατηγορίες αυτές μάλιστα εντοπίζονται δεκάδες εταιρίες που πήγαν καλύτερα από το 2019. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο είχαν μια εύκολη υπέρβαση των περυσινών αποτελεσμάτων Στους χαμένους το αδύναμο ξεκίνημα του τουρισμού έχει ανοίξει την ψαλίδα των εταιριών του κλάδου με τις υπόλοιπες εταιρίες, ωστόσο αναμένεται στο τρίτο τρίμηνο να καλυφθεί σημαντικό κομμάτι από το χαμένο έδαφος.

Οι τράπεζες είχαν ένα ουσιαστικό εξάμηνο μείωσης των NPEs (φθάνοντας το 19,7% στα εγχώρια δάνεια) με διατήρηση των γραμμών του οργανικού εισοδήματος σε ικανοποιητικά επίπεδα (+1% έσοδα από τόκους, +1,8% έσοδα προμήθειες έναντι του α? τριμήνου). Το εξάμηνο των διυλιστηρίων χωρίς την συνδρομή των αποθεμάτων ήταν μεν καλύτερο από πέρυσι άλλα χωρίς να δείξει ουσιαστική ανάκαμψη (καθαρά κέρδη 72 εκατ. ευρώ έναντι 69 εκατ. το 2020). Δεσπόζουσα θέση στα αποτελέσματα έχει η ισχυρή επίδοση της ΔΕΗ η οποία πλέον πατάει περισσότερα σε επαναλαμβανόμενα μεγέθη και πολύ λιγότερο σε έκτακτες εγγραφές.

Ο καθαρός δανεισμός εμφανίζεται αυξημένος κατά 4,7% (23,8 δις ευρώ), αποτέλεσμα της αύξησης των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (+6,8% στα 29,5 δις ευρώ) και της μείωσης των ταμειακών διαθεσίμων (-1,7% 12,9 δις ευρώ), μια κίνηση που έρχεται σε μια στιγμή που τα επιτόκια ευνοούν μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς και οι καταθέσεις δεν προσφέρουν κάποιο ιδιαίτερο πλεονέκτημα στο συνολικό εισόδημα της εταιρίας.

Η συνέχεια της χρήσης μπορεί να έχει απέναντι της την θεωρητικά «υποτονική» περίοδο των περυσινών Χριστουγέννων με τις ειδικές συνθήκες που επικράτησαν στο εμπόριο ωστόσο φέτος η αύξηση του ενεργειακού κόστους και η επάρκεια αποθεμάτων θα βάλουν σε δοκιμασία στο δ? τριμήνο την ικανότητα των επιχειρήσεων να κρατήσουν τα κεκτημένα του α? εξαμήνου. Σε κάθε περίπτωση ένα καλό ξεκίνημα δημιουργεί περιθώρια ευελιξίας για την συνέχεια. Αρκεί να μην έχουμε «φαινόμενα πυροτεχνημάτων» όπως σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν.

Τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών σε σχέση με το 2019

(ταξινόμηση με βάση τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή στα λειτουργικά κέρδη)

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.