8ος χρόνος, ημέρα 2401η
Κυριακή, 29 Μαΐου 2022

Ε. Κριεμάδης (Allianz): Ευνοούνται τα αμοιβαία, οι ενεργειακές και τραπεζικές μετοχές

Ε. Κριεμάδης (Allianz): Ευνοούνται τα αμοιβαία, οι ενεργειακές και τραπεζικές μετοχές
Φωτογραφία Αρχείου
Shutterstock

Η Αγορά των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα ανακάμπτει μετά από μια μακρά περίοδο εκροών. Η επίδοση της συγκεκριμένης υποκατηγορίας πέρυσι ήταν εντυπωσιακή αφού όλα τα μετοχικά αμοιβαία πέτυχαν επίδοση καλύτερη από τον Γενικό Δείκτη. Πρωταθλητής αναδείχθηκε το Αμοιβαίο Μετοχικό της Allianz με απόδοση 25,9%. Συναντήσαμε τον κ. Ευάγγελο Κριεμάδη, Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου στην Allianz A.E.Δ.Α.Κ και μιλήσαμε μεταξύ άλλων για τις προοπτικές της φετινής χρονιάς και το ποιες μετοχές ή κλάδους προκρίνει ως επιλογές για το 2022.

Συνέντευξη στο Μάνο Χατζηδάκη

Το μετοχικό αμοιβαίο της Allianz τερμάτισε πρώτο την περυσινή χρονιά με απόδοση 25,9% όταν ο Γενικός Δείκτης εμφάνισε απόδοση 11,4%. Που αποδίδεται αυτή την επίδοση, ποιες θέσεις έκαναν την διαφορά στο χαρτοφυλάκιο σας;

Η επίδοση του Allianz Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού, οφείλεται αφενός στην επιλογή των κλάδων κατά τη διάρκεια της χρονιάς και αφετέρου στη σωστή επιλογή των μετοχών ανά κλάδο που είχε σαν αποτέλεσμα την ευρεία υπεραπόδοση του έναντι του δείκτη αναφοράς.

Η επιλογή των κλάδων είχε συμβολή 40% στην απόδοση του χαρτοφυλακίου, ενώ η επιλογή των μετοχών είχε το μεγαλύτερο μερίδιο στην απόδοση του (60%).

Ο χρηματοοικονομικός κλάδος , ο κλάδος της πληροφορικής , των εταιρειών κοινής ωφελείας και των κυκλικών καταναλωτικών αγαθών συνέβαλλαν σημαντικά στην απόδοση του αμοιβαίου.

Φέτος υπάρχουν προσδοκίες για μια καλύτερη χρονιά λόγω των εισροών στην οικονομία από το Ταμείο Ανάκαμψης, την αύξηση του ΑΕΠ και την σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος. Με βάση την οπτική σας που θα ήσασταν περισσότερο εστιασμένοι σε κλάδους και εταιρίες;

Το αμοιβαίο προσπαθεί να προσφέρει στους μεριδιούχους καλύτερες αποδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων του επιχειρηματικού κύκλου.

Θεωρούμε ότι βρισκόμαστε στη φάση που ευνοούνται οι κυκλικές μετοχές (ενέργεια, τράπεζες).

Δίνουμε μεγάλο βάρος και σε εταιρείες με υψηλή μερισματική απόδοση. Σε μια εποχή αυξημένων ανησυχιών σχετικά με τον πληθωρισμό αλλά και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να μετακυλήσουν τις αυξήσεις του κόστους στους καταναλωτές , οι εταιρείες που επέδειξαν και συνεχίζουν να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα στην μερισματική τους πολιτική, κατά τη διάρκεια του κύκλου, θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα χαρτοφυλάκια των αμοιβαίων μας .

Παίρνουμε επίσης θετική θέση σε κλάδους που πρόκειται να επωφεληθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης ( Πληροφορική, καθαρή ενέργεια) της ΕΕ.

Ποιοι είναι κατά την γνώμη σας οι μεγαλύτεροι επενδυτικοί κίνδυνοι (ρίσκα) για την φετινή χρονιά;

Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αγορές φέτος είναι:

 • COVID και περισσότερα περιοριστικά μέτρα (lockdown). Μια πιο μεταδοτική και θανατηφόρα μετάλλαξη του ιού θα είχε πολύ αρνητικές επιπτώσεις για τις οικονομίες.
 • Προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο.
 • Πληθωρισμός και ειδικότερα το σενάριο όπου ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος και η ανάπτυξη συρρικνώνεται προκαλώντας αύξηση των επιτοκίων παρέμβασης από τις κεντρικές τράπεζες. Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε μια αύξηση των πραγματικών αποδόσεων. Με δεδομένη την αρνητική συσχέτιση των πραγματικών αποδόσεων και των αποδόσεων των περιουσιακών στοιχείων κινδύνου ενδέχεται να οδηγήσει τις μετοχές χαμηλότερα και τα spreads ψηλότερα.
 • Τυχόν περιοριστικές νομισματικές πολιτικές σε συνδυασμό με την πρόωρη απόσυρση της δημοσιονομικής στήριξης θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ανάκαμψη και να αυξήσουν τις ανισορροπίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, με ενδεχόμενες επιπτώσεις σε ορισμένες χώρες. Καθώς το χάσμα μεταξύ των θέσεων της νομισματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ αναμένεται να διευρυνθεί, υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος αποσύνδεσης, ο οποίος θα μπορούσε να τροφοδοτήσει έντονες διακυμάνσεις στις κεφαλαιαγορές
 • Τέλος, για την χώρα μας, ένας κίνδυνος που έχει επισημανθεί και από τον ΟΟΣΑ ως σοβαρός, αφορά τις καθυστερήσεις σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, καθώς μπορεί να καθυστερήσει την επάνοδο της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, μετά την πανδημία, και την αύξηση της απασχόλησης. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, οι οποίες αναμένεται να υλοποιηθούν, θα ενισχύσουν σημαντικά την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας .

Η ελληνική Αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι σχετικά στάσιμη τα τελευταία χρόνια. Έχετε κάποιες νέες ιδέες ή προϊόντα που θα μπορούσαν να προσελκύσουν ρευστότητα από την καταθετική αγορά; Γιατί ένας επενδυτής να τοποθετηθεί μέσω των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο;

Δεδομένης της κρίσης που βίωσε η Ελληνική οικονομία, αντιλαμβανόμαστε ότι ο μικρομεσαίος επενδυτής αναγκάστηκε να μείνει εκτός από τις επενδύσεις είτε από φόβο ή από μείωση του διαθέσιμου προς επένδυση κεφάλαιού του.

Επιπλέον, η ασφάλεια που παρείχαν οι καταθέσεις με υψηλά επιτόκια είχε οδηγήσει αρκετούς στις προθεσμιακές καταθέσεις. Σήμερα η καταθετική αγορά δεν έχει να προσφέρει αξία, καθώς τα επιτόκια για τις καταθέσεις έχουν αρχίσει να βαδίζουν σε αρνητικό έδαφος.

Με την Ελλάδα να έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της και αυτό να αντικατοπτρίζεται στις αποδόσεις των ελληνικών κυβερνητικών ομολόγων, πιστεύουμε ότι οι επενδυτές θα αρχίσουν να σκέφτονται πιο θετικά την ελληνική μετοχική αγορά.

Οι ιδέες μας ενσωματώνονται στα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια μας και αποτυπώνονται στις αποδόσεις τους και στις διακρίσεις τους.

Αυτό που έχει σημασία να αντιληφθεί ο επενδυτής είναι ότι αγοράζοντας μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, παραχωρούν την διαχείριση σε έμπειρους, ενημερωμένους επαγγελματίες διαχειριστές. Έχουν δηλαδή μια ομάδα πάνω από την περιουσία τους που μοχθεί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με σχετικά μικρά κόστη και με μειωμένο κίνδυνο, λόγο της ευρείας διασποράς του χαρτοφυλακίου.

Θωρείτε ότι υπάρχει χώρος να δοθούν κίνητρα επαναλαμβανόμενης διαρκείας σε ιδιώτες να τοποθετηθούν στο Χρηματιστήριο και γενικά στις αγορές μέσω της θεσμικής διαχείρισης;

Τα πλεονεκτήματα επένδυσης μέσω αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ήδη σημαντικά, δηλαδή η επαγγελματική διαχείριση με χαμηλές προμήθειες συναλλαγών, η δυνατότητα ευρείας διασποράς κινδύνου, η εύκολη είσοδος και έξοδος στην εγχώρια αλλά και τις διεθνείς αγορές (αγορά / ρευστοποίηση μεριδίων), η διαφάνεια μέσω του αυστηρού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας που διέπει την λειτουργία του θεσμού των αμοιβαίων κεφαλαίων αλλά και η μηδενική φορολόγηση πάνω στην υπεραξία.

H φορολογική υποχρέωση εξαντλείται σε επίπεδο Α/Κ και οι πρόσοδοι (τυχόν μερίσματα και υπεραξία) δεν φορολογούνται σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς.

Πιστεύουμε ότι οι ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει κατά κύριο λόγο να επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια, διότι τους βοηθούν να εξισορροπήσουν τις υπέρμετρες διακυμάνσεις και τις αβεβαιότητες των αγορών.

Η ανωτέρω εξισορρόπηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω της «Σταθμισμένης Επένδυσης» σε ειδικευμένα επενδυτικά προϊόντα τα οποία καλύπτουν όλους τους κλάδους και τις διαθέσιμες λύσεις και τα οποία προσφέρει η ALLIANZ ΑΕΔΑΚ. Οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα μέσω των προϊόντων μας να αποκτούν άμεσα και με σχετικά χαμηλό κόστος θέση σε ένα καλάθι μετοχών, ομολόγων , νομισμάτων , χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να μελετούν σε βάθος τις επιμέρους αγορές προκειμένου να δημιουργήσουν οι ίδιοι ένα χαρτοφυλάκιο.

Συνοπτική αναφορά της ιστορίας της εταιρείας

Η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. δραστηριοποιείται στη Διαχείριση Κεφαλαίων από το 1992.

Η εμπειρία που απορρέει από τη μακρόχρονη πορεία μας στην ελληνική αγορά, αποτελεί εγγύηση για την αποτελεσματική διαχείριση των επενδύσεων των πελατών μας. Με πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαια υπό διαχείριση και με περισσότερους από 15.000 ευχαριστημένους πελάτες, συνεχίζουμε να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα επενδυτικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, με την υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων τύπου Πλήρους Εξουσιοδότησης Διαχείρισης (Discretionary) ή Συμβουλευτικής Διαχείρισης (Advisory), η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. δημιουργεί χαρτοφυλάκια επενδύσεων, τα οποία απευθύνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε επενδυτή ανάλογα με το προσωπικό του προφίλ. Ποιο συγκεκριμένα, απευθύνονται σε:

 • Ιδιώτες
 • Νομικά Πρόσωπα
 • Εταιρίες
 • Ταμεία
 • Ασφαλιστικούς Οργανισμούς

Η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτελεί θυγατρική της ασφαλιστικής εταιρίας Allianz Ελλάδος Α.Α.Ε. Επιπλέον, λειτουργεί ως αντιπρόσωπος της Allianz Global Investors & της PIMCO, των επενδυτικών βραχιόνων της Allianz διεθνώς, διοχετεύοντας την τοπική αγορά με πληροφόρηση, γνώση, προϊόντα και υπηρεσίες παγκοσμίου επιπέδου.

Η Allianz Global Investors (AGI), εταιρία του ομίλου Allianz, είναι μια από τις πέντε κορυφαίες εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων σε όλο τον κόσμο. Οι πελάτες, της εμπιστεύονται περιουσιακά στοιχεία που αγγίζουν τα €577 δις.

Η Pacific Investment Management Company (PIMCO), με ιστορία από το 1971 στη διαχείριση κεφαλαίων, αποτελεί εταιρία του Ομίλου Allianz από το 2000. Παρέχει επενδυτικές λύσεις και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες σε όλο τον κόσμο, με κεφάλαια υπό διαχείριση γύρω στα 2 τρις.

*Ο κ. Ευάγγελος Κριεμάδης είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος Masters στα Χρηματοοικονομικά (Msc in Money, Banking and Finance) από το Πανεπιστήμιο Birmingham. Είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου Πελατών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Από το 2009 εργάζεται ως Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου στην Allianz A.E.Δ.Α.Κ., ενώ παλαιότερα εργάστηκε ως Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου στην Εurobank A.E.Δ.Α.Κ , την Intertrust A.E.Δ.Α.Κ. και την ING A.E.Δ.Α.Κ., ως Διευθυντής Επενδύσεων στην ING Ασφαλιστική και ως Οικονομικός Αναλυτής στο IΟΒΕ.