ΔΕΗ: Ζημιές αλλά με αντιστροφή της τάσης από το δ' τρίμηνο του 2019

ΔΕΗ: Ζημιές αλλά με αντιστροφή της τάσης από το δ' τρίμηνο του 2019

Ζημιές που μετά φόρους ανήλθαν πέρυσι στα 1,6 δισ. ευρώ, έναντι 903,8 εκατ. ευρώ, παρουσίασε η ΔΕΗ, γεγονός που σχετίζεται και με την λογιστική επιβάρυνση που προκαλεί στην επιχείρηση η νέα αποτίμηση της αξίας των παγίων της. Το αισιόδοξο μήνυμα έρχεται από την εικόνα του δ' τριμήνου, κατά το οποίο καταγράφεται αντιστροφή της αρνητικής τάσης.

Ειδικότερα, από το δ΄ τρίμηνο 2019, η εικόνα έχει αρχίσει να αντιστρέφεται, καθώς είναι το πρώτο τρίμηνο το οποίο ενσωματώνει πλήρως την θετική επίπτωση των μέτρων που ελήφθησαν, με τα EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνονται σε 236,8 εκατ. ευρώ έναντι 44,7 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο του 2018, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων σε προσαρμοσμένη βάση, καταγράφηκαν κέρδη 26,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 131,6 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γιώργος Στάσσης, «Το πρώτο 6μηνο του 2019 ήταν μια από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της ΔΕΗ. Η εταιρεία είχε φτάσει στο χείλος της καταστροφής με σοβαρά ερωτήματα για την επιβίωσή της. Σήμερα ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα για το 2019. Ειδικά όμως, τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2019 με EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση ύψους € 236,8 εκατ. σηματοδοτούν την αντιστροφή της πτωτικής πορείας της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου».

Ακόμη σημείωσε πως «αναμφισβήτητα, πρόκειται για θετική εξέλιξη, η οποία είναι απόρροια των μέτρων που ελήφθησαν από τον Αύγουστο του 2019 και επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας για το σύνολο του έτους που είχαμε ανακοινώσει κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της αποτίμησης της εύλογης αξίας των παγίων μας κάθε πέντε έτη, τα αποτελέσματα προ φόρων επιβαρύνθηκαν κατά € 2,1 δισ., αντανακλώντας την ζημιογόνο θέση της λιγνιτικής παραγωγής, η οποία όμως περιορίζεται λόγω του επιταχυνόμενου πλάνου απολιγνιτοποίησης».

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4% το 2019. 

Τα προ φόρων αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με 2,1 δισ. ευρώ από την απομείωση περιουσιακών στοιχείων λόγω και της ζημιογόνου θέσης του λιγνίτη. 

Πηγές της επιχείρησης αναφέρουν ότι πρόκειται για λογιστική και όχι ταμειακή ζημιά, προσθέτουν ωστόσο ότι οι λιγνιτικές μονάδες επιβαρύνουν τη ΔΕΗ με 200-300 εκατ. ευρώ ετησίως, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη απολιγνιτοποίησης. 

Παράλληλα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2019 για το σύνολο του Ομίλου ενισχύθηκαν από την επιστροφή 99,3 εκατ. ευρώ έναντι του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), από την απομείωση ύψους 243,4 εκατ. ευρώ της υποχρέωσης για παροχές μετά τη συνταξιοδότηση, καθώς και από την εκκαθάριση ΥΚΩ παρελθόντων ετών συνολικού ύψους 122,6 εκατ. ευρώ (είσπραξη 194,7 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-2011 και επιβάρυνση κατά 72,1 εκατ. ευρώ για το 2017).

Η ΔΕΗ έλαβε από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της πανδημίας του Covid-19 μέτρα για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής της συνέχειας, ενώ παράλληλα ανέπτυξε πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και προχώρησε σε δράσεις στήριξης της κοινωνίας, των πελατών, και των εργαζομένων της. Ενίσχυσε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, επεκτείνοντας συνεχώς την γκάμα των προσφερόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά, προκειμένου να μετριάσει τις επιπτώσεις από την αδυναμία των πελατών να μεταβούν στα καταστήματα. 

Για το 2020, αναμένεται θετική επίπτωση από την εξοικονόμηση κόστους λόγω της χαμηλότερης τιμής φυσικού αερίου, δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και Οριακής Τιμής Συστήματος. 

Η διαδικασία μετασχηματισμού, που έχει ανακοινωθεί συνεχίζεται κανονικά με στόχο την μετεξέλιξη της ΔΕΗ σε μια σύγχρονη, υγιή και κερδοφόρα εταιρεία. 

Αναλυτικά η δήλωση του Γ. Στάσση: 

«Το πρώτο 6μηνο του 2019 ήταν μια από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της ΔΕΗ. Η εταιρεία είχε φτάσει στο χείλος της καταστροφής με σοβαρά ερωτήματα για την επιβίωσή της. Σήμερα ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα για το 2019. Ειδικά όμως, τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2019 με EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση ύψους € 236,8 εκατ. σηματοδοτούν την αντιστροφή της πτωτικής πορείας της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Αναμφισβήτητα, πρόκειται για θετική εξέλιξη, η οποία είναι απόρροια των μέτρων που ελήφθησαν από τον Αύγουστο του 2019 και επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας για το σύνολο του έτους που είχαμε ανακοινώσει κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της αποτίμησης της εύλογης αξίας των παγίων μας κάθε πέντε έτη, τα αποτελέσματα προ φόρων επιβαρύνθηκαν κατά € 2,1 δισ., αντανακλώντας την ζημιογόνο θέση της λιγνιτικής παραγωγής, η οποία όμως περιορίζεται λόγω του επιταχυνόμενου πλάνου απολιγνιτοποίησης. Κοιτώντας το επόμενο διάστημα μπροστά μας, είναι βέβαιο ότι η πανδημία του Covid-19 επηρεάζει όλη την οικονομική δραστηριότητα της χώρας. Από την πρώτη στιγμή, προχωρήσαμε σε δράσεις προκειμένου να εξασφαλίσουμε την επιχειρησιακή συνέχεια. Αναπτύξαμε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και λάβαμε μέτρα στήριξης της κοινωνίας, των πελατών, και των εργαζομένων μας.

Παράλληλα προωθούμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, επεκτείνοντας συνεχώς την γκάμα των προσφερόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά, προκειμένου να μετριάσουμε τις επιπτώσεις από την αδυναμία των πελατών μας να μεταβούν στα καταστήματά μας. Για το 2020, αναμένεται θετική επίπτωση από την εξοικονόμηση κόστους λόγω της χαμηλότερης τιμής φυσικού αερίου, δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και Οριακής Τιμής Συστήματος. Παραμένουμε προσηλωμένοι και συνεχίζουμε την διαδικασία μετασχηματισμού που έχουμε ξεκινήσει, προωθώντας την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας. Έτσι, ταυτόχρονα με τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής μας λειτουργίας που είναι σε εξέλιξη, προχωράμε στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ εξασφαλίζοντας στον τελευταίο διαγωνισμό της ΡΑΕ εγγυημένη τιμή και για τα 200 MW του φωτοβολταϊκού πάρκου που θα κατασκευαστεί στην Κοζάνη συνολικής ισχύος 230 MW. Ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ σε μια σύγχρονη, υγιή και κερδοφόρα εταιρεία συνεχίζεται».

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα εδώ.