7ος χρόνος, ημέρα 2062η
Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

ΔΕΗ: Μετοχοποιεί το 5% των φωτοβολταϊκών σε Δ. Μακεδονία, Μεγαλόπολη υπέρ των κατοίκων

ΔΕΗ: Μετοχοποιεί το 5% των φωτοβολταϊκών σε Δ. Μακεδονία, Μεγαλόπολη υπέρ των κατοίκων

Συμμέτοχοι στα μεγάλα έργα της ΔΕΗ πρόκειται να γίνουν οι κάτοικοι των λιγνιτικών περιοχών της Δ. Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, μέσω της απόφασης της επιχείρησης να μετοχοποιήσει υπέρ τους το 5% των νέων μεγάλων φωτοβολταϊκών που αναπτύσσει.

«Δίνουμε την ευκαιρία στους κατοίκους να αποκτήσουν μέρισμα από την προστιθέμενη ωφέλεια, που θα δημιουργηθεί», αναφέρει ο επικεφαλής της Γ. Στάσσης για την κίνηση της επιχείρησης να δώσει το δικαίωμα αγοράς μεριδίων στα νέα μεγάλα φωτοβολταϊκά της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο του νέου της επιχειρηματικού μοντέλου, η ΔΕΗ αναμένεται να εκδώσει χρηματοοικονομικό εργαλείο, στα μερίδια του οποίου θα έχουν αποκλειστικό δικαίωμα αγοράς οι κάτοικοι των περιοχών της απολιγνιτοποίησης (Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη).

Στην πράξη, οι κάτοικοι θα συμμετέχουν μαζί με τη ΔΕΗ στην επένδυση, απολαμβάνοντας τις αποδόσεις των έργων, που θα γίνουν στην περιοχή τους, όπως συμβαίνει σε πλειάδα περιπτώσεων στο εξωτερικό. Στόχος είναι τα μερίδια να εκδίδονται σταδιακά, με την ανάπτυξη των έργων και να παρέχουν την ετήσια απόδοση με την ολοκλήρωσή τους, δίνοντας στους μεριδιούχους τη δυνατότητα να γίνονται συμμέτοχοι σε όλα τα υπό ανάπτυξη και κατασκευή έργα.

Τα project είναι τα mega-φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 2,5 GW που θα αναπτυχθούν στις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Εκτός από τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσουν οι νέες επενδύσεις, οι κάτοικοι των περιοχών θα μπορούν να συνεπενδύσουν μαζί με τη ΔΕΗ σε ένα ποσοστό της τάξεως του 5% αυτών των πάρκων.

Διαμοιράζει αξία

«Η ΔΕΗ προχωρά στο πλαίσιο της πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει, στην υλοποίηση της στρατηγικής της Δημιουργίας Διαμοιραζόμενης Αξίας (Creating Shared Value), κάνοντας τους κατοίκους των λιγνιτικών περιοχών συμμετόχους στο αναπτυξιακό μέλλον της ΔΕΗ και της περιοχής τους. Δίνουμε την ευκαιρία στους κατοίκους να αποκτήσουν μέρισμα από την προστιθέμενη ωφέλεια που θα δημιουργηθεί. Είναι μία κίνηση, που έχουν ήδη χαιρετίσει οι κάτοικοι, αλλά και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης που δίνει τα εργαλεία στους κατοίκους των λιγνιτικών περιοχών να γίνουν εταίροι-συμμέτοχοι σε νέες επιχειρηματικές μας δράσεις, που σέβονται το περιβάλλον και δίνουν νέες θέσεις εργασίας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της επιχείρησης Γ. Στάσσης.