7ος χρόνος, ημέρα 2183η
Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021

Άσχημα τα νέα για εισαγωγές - εξαγωγές το Δεκέμβριο…

Άσχημα τα νέα για εισαγωγές - εξαγωγές το Δεκέμβριο…

Του Νικήτα Παπαντωνίου-Καρτάλη

Η αξία των εξαγωγών το Δεκέμβριο παρουσίασε μείωση μετά από πολύ καιρό. Πιο συγκεκριμένα οι εξαγωγές σε ετήσια βάση μειώθηκαν κατά 2,8%. Επιπρόσθετα οι εισαγωγές αυξήθηκαν οριακά σε ετήσια βάση κατά 0,2% απόρροια κυρίως της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων από μία αριστερόστροφη πολιτική. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μία χώρα που θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος των 3 μνημονίων και υποτίθεται ότι βρίσκεται σε τροχιά ανόδου. Προφανώς οι αριστερές πολιτικές δεν μπορούν να δώσουν την κατάλληλη ώθηση στην Ελληνική οικονομία.

Οι πολύ κακές αποδόσεις των εισαγωγών και εξαγωγών όπως ήταν φυσιολογικό «χτύπησαν» και το εμπορικό ισοζύγιο. Έτσι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Δεκέμβριο αυξήθηκε κατά 5,1%. Επιπρόσθετα το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου για το διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 1,1% δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το μίγμα της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση είναι προ την λάθος κατεύθυνση και η διαφοροποίηση του παραγωγικού μοντέλου ακόμη μένει στα αριστερά συρτάρια των παραγωγικών υπουργείων.

Μία προσεκτικότερη ανάλυση των στοιχείων από τις εισαγωγές ότι ένα μεγάλο μέρος των εισαγωγών της χώρας είναι «τρόφιμα και ζωντανά ζώα». Αυτό αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα είναι ακόμη ένα ζητούμενο χωρίς όμως να υλοποιείται στο ελάχιστο. Επιπρόσθετα ο δευτερογενής τομέας στην Ελλάδα έχει μείνει πολύ πίσω καθώς όπως φαίνεται και από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τα «χημικά προϊόντα» και «τα μηχανήματα και υλικό μεταφορών» είναι βασικοί πυλώνες των εισαγωγών της χώρας. Κύριοι τομείς των εισαγωγών της χώρας είναι επίσης τα «βιομηχανικά είδη» αποδεικνύοντας ότι η βιομηχανική παραγωγή δεν έχει πάρει εμπρός. Στο εξαγωγικό τομέα τα «ορυκτά καύσιμα» και οι «πρώτες ύλες της βιομηχανίας» έχουν μεγάλη συνεισφορά δείχνοντας ότι τα διυλιστήρια της χώρας χάρις τα επενδυτικά προγράμματα εκσυγχρονισμού των εργοστασίων τους έχουν γίνει ανταγωνιστικά και κερδοφόρα.

Τα σημάδια από τις εισαγωγές και εξαγωγές δεν είναι ενθαρρυντικά. Δείχνουν ότι η προτιμητέα πολιτική οδηγεί σε στρέβλωση της ανάπτυξης και δεν δίνει την απαιτούμενη ώθηση στην Ελληνική οικονομία. Η Ελληνική οικονομία έπρεπε να έχει εξωστρέφεια ώστε να καλύψει το χαμένο έδαφος. Δυστυχώς οι πολιτικές και οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης δεν βοηθούν στην κατεύθυνση αυτή..