Άναψε φωτιές το όχι του Δημοσίου στα προληπτικά μέτρα της Μαρινόπουλος

Άναψε φωτιές το όχι του Δημοσίου στα προληπτικά μέτρα της Μαρινόπουλος

Η αρνητική στάση του εκπροσώπου του Δημοσίου στο αίτημα προστασίας της Μαρινόπουλος από τους πιστωτές θόλωσε το «αφήγημα» της κυβέρνησης που επιχειρεί να εμφανιστεί ως σωτήρας των εργαζόμενων και της συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης, και έχει πυροδοτήσει την μήνιν ανθρώπων του Μαξίμου και της Αντιπροεδρίας.

Νωρίτερα κατά την εκδίκαση του αιτήματος στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους τάχθηκε ενάντια στο αίτημα της εταιρείας να προστατευτεί από τους πιστωτές, γεγονός που προξένησε ιδιαίτερα αρνητικές εντυπώσεις, τις οποίες όμως ακόμη και ο ίδιος ο νομικός εκπρόσωπος της Μαρινόπουλος έσπευσε να διασκεδάσει λέγοντας πως στην πραγματικότητα δεν είναι αυτές οι πραγματικές προθέσεις του Δημοσίου.

Παρά ταύτα και μακριά από την ουσία της υπόθεσης, στην κυβέρνηση εκφράζουν ανησυχία και φτάνουν στο σημείο να υποστηρίξουν ότι δια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και εμμέσως δια του υπουργείου Οικονομικών, επιχειρείται… υπονόμευση του κυβερνητικού έργου. Στο δημόσιο τα χρέη ανέρχονται, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση της Μαρινόπουλος, σε περίπου 49 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 51 εκατ. ευρώ είναι οι υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ το οποίο υποστήριξε την αίτηση προτασίας.

Πηγές από το υπουργείο Οικονομικών με τις οποίες συνομίλησε το Liberal έλεγαν ότι η στάση του Δημοσίου είναι κατά πάγια τακτική αρνητική σε τέτοιες υποθέσεις χρεών προκειμένου να προστατεύονται τα συμφέροντά του από οικονομικές βλάβες και να μην εγείρονται θέματα απιστίας.

Η ευθύνη για τις αποφάσεις σε ότι αφορά τη συμμετοχή σε διαδικασίες εξυγίανσης, σύμφωνα με διαφορετικές ΠΟΛ που έχουν εκδοθεί π.χ ΠΟΛ.1066/2016) ανήκει στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Παρέπεμπαν δε σε σχετική εγκύκλιο του τέως Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη (ΠΟΛ.1068/3.4.2013 στην οποία περιγράφονται οι λόγοι παρέμβασης του Δημοσίου. Σύμφωνα με αυτή «εξετάζονται λόγοι παρέμβασης του Δημοσίου (ενδεικτικά): στη συζήτηση της αίτησης για άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης, με αίτημα την απόρριψη αυτής, στη συζήτηση της αίτησης για λήψη προληπτικών μέτρων (όπως και στη συζήτηση τυχόν αιτήματος προσωρινής διαταγής για λήψη προληπτικών μέτρων), με αίτημα την απόρριψη αυτής ή την εξαίρεση του Δημοσίου από την αναστολή μέτρων που θα διατάξει το δικαστήριο, στη συζήτηση της αίτησης για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης, με αίτημα την απόρριψη αυτής ή τη μη επικύρωση των όρων της συμφωνίας που θίγουν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Βασίλης Γεώργας