7ος χρόνος, ημέρα 2060η
Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021

Alpha Bank: Εξετάζουμε αύξηση κεφαλαίου 800 εκατ. ευρώ

Alpha Bank: Εξετάζουμε αύξηση κεφαλαίου 800 εκατ. ευρώ

Η Alpha Bank επιβεβαίωσε ότι διερευνά τη δυνατότητα να αντλήσει κεφάλαια ύφους 800 εκατ. ευρώ στα πλαίσια της αναθεώρησης του τριετούς στρατηγικού της σχεδίου, έχοντας προσλάβει για το λόγο αυτό την JP Morgan και την Goldman Sachs.

Όπως επισημαίνει η τράπεζα, η προτεινόμενη άντληση κεφαλαίων επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις τρέχουσες ευνοϊκές συνθήκες στις χρηματαγορές και την ισχυρή θέση της Alpha, προασπίζοντας ταυτόχρονα την αξία της επένδυσης των υφισταμένων μετόχων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σε απάντηση δημοσιευμάτων στον τύπο, η «Alpha Services and Holdings S.A.», 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank A.E. (“Alpha Bank”), ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της αναθεώρησης του τριετούς στρατηγικού της σχεδίου, έχει προσλάβει την JP Morgan και την Goldman Sachs Bank Europe SE, προκειμένου να διερευνήσει το ενδεχόμενο άντλησης κεφαλαίων ύψους Ευρώ 0,8 δισ. περίπου, για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού της σχεδίου.

Η προτεινόμενη άντληση κεφαλαίων επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις τρέχουσες ευνοϊκές συνθήκες στις χρηματαγορές, καθώς και την ισχυρή οικονομική θέση της Alpha Bank, προασπίζοντας ταυτοχρόνως την αξία της επένδυσης των υφισταμένων μετόχων.

Η Alpha Bank θεωρεί εξαιρετικά θετικές τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, και αναλαμβάνει να συμβάλλει υποστηρικτικά στις προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης να ενισχύσει την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα. H Alpha Services and Holdings S.A, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα προβεί εγκαίρως σε περαιτέρω ενημέρωση του επενδυτικού κοινού επί του θέματος αυτού».