8ος χρόνος, ημέρα 2396η
Τρίτη, 24 Μαΐου 2022

ABBank: Διπλασιασμός κερδοφορίας για το Α' τρίμηνο του 2022

ABBank: Διπλασιασμός κερδοφορίας για το Α' τρίμηνο του 2022
Φωτογραφία Αρχείου

Η ABBank συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της και το 2022 πετυχαίνοντας διατηρώντας υγιείς εποπτικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες.

Το Α' τρίμηνο του 2022 τα καθαρά κέρδη χρήσης ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι σε 1,1 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο καταγράφοντας αύξηση 116%, ενώ τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη ξεπέρασαν τα 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 93%.

Το συνολικό ενεργητικό το οποίο από τα τέλη του προηγούμενου έτους ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, διαμορφώθηκε στα τέλη του α’ τριμήνου σε 1,052 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο των δανείων μετά από προβλέψεις μειώθηκε οριακά και διαμορφώθηκε σε 542 εκατ. ευρώ έναντι 566 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2021.

Το 87% του χαρτοφυλακίου δανείων αποτελείται ναυτιλιακά δάνεια και το 13% από μη-ναυτιλιακά επιχειρηματικά δάνεια.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παρέμειναν στα 10,9 εκατ. ευρώ ή στο 2% του συνόλου των δανείων προ προβλέψεων με την κάλυψη από προβλέψεις να διαμορφώνεται στο 50%.

Οι καταθέσεις πελατείας αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 70 εκατ. ευρώ ή 8% στα 912 εκατ. ευρώ από 842 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2021, ενώ η ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας συνέβαλε στην μείωση του διατραπεζικού δανεισμού που υποχώρησε στα 30 εκατ. ευρώ από 49 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.