Επιτέλους, πότε θα καταργηθεί το χαρτόσημο;

Τετάρτη 07 Αυγούστου 2019, 00:02
-A +A

Του Κωνσταντίνου Χαροκόπου

Είχε προαναγγελθεί από τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, πως μέσα στο 2019, θα πραγματοποιηθεί η κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου 3,6% και η αντικατάσταση του από έναν άλλο φόρο επί των συναλλαγών. Δυστυχώς δεν διαβάσαμε πουθενά, σχετική εξαγγελία στα πλαίσια των νέων φορολογικών ελαφρύνσεων και ρυθμίσεων.

Ο Φόρος Χαρτοσήμου είχε αρχικά επιβληθεί από τους Βαυαρούς το 1836. Ο Βαυαρός νομοθέτης με τον νόμο “περί χαρτοσήμου” στις 14 Αυγούστου 1836, επέβαλε αυτό το ενιαίο σύστημα τελών χαρτοσήμου για να λύσει ένα άλλο πρόβλημα. Στο νομό «Περί χαρτοσήμου» που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αριθμό 42 στις 15/8/1836, αναφερόταν πως : “Γνωρίσαντες την ανάγκην να αυξήσωμεν τα εισοδήματα του κράτους, διά να απαντήσωμεν τα αναπόφευκτα έξοδα του, και επιθυμούντες ταυτοχρόνως να κατορθώσωμεν την όσον το δυνατόν ίσην διανομήν των φόρων, διά να μην επιβαρύνωνται μόναι αι κλάσεις των γεωργών και των ποιμένων, θέλοντες προσέτι να εμποδίσωμεν τας καταχρήσεις, τας οποίας απέφερεν η είσπραξις των μέχρι τούδε εν χρήσει δικαστικών, συμβολαιογραφικών, διοικητικών και των υποθηκών διατιμήσεων προς βλάβην του δημοσίου, και της δικαστικής υπηρεσίας … Άρθ. 1 : Από της ημέρας της ενάρξεως του παρόντος νόμου, καταργούνται όλαι αι δικαστικαί, συμβολαιογραφικαί, διοικητικαί και των υποθηκών διατιμήσεις, και όλα τα άλλα δικαιώματα, τα οποία ελαμβάνοντο μέχρι τούδε διά καταχωρήσεις, εγγραφάς, επικυρώσεις εγγράφων και πράξεων προς όφελος του δημοσίου ταμείου, ή διαφόρων υπαλλήλων και δημοσίων υπηρεσιών. Άρθ. 2 : Αντί των δικαιωμάτων τούτων εισάγεται εις γενικός φόρος υπό το όνομα χαρτόσημον …”

To τέλος χαρτοσήμου όπως το γνωρίζουμε σήμερα, καθιερώθηκε το 1931 και επιβάλλεται από τότε σε μια σειρά συναλλαγών και συμβάσεων. Ανέρχεται μέχρι το 3%, το οποίο προσαυξανόμενο με την εισφορά υπέρ του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), φτάνει στο 3,6%.

Με τέλος χαρτοσήμου ύψους 3,6%, επιβαρύνονται σήμερα τα ενοίκια των επαγγελματικών μισθώσεων, όπως γραφείων, αποθηκευτικών επαγγελματικών χώρων, καταστημάτων, επαγγελματικής στέγης. Δηλαδή οι ιδιοκτήτες ακινήτων πληρώνουν έναν επιπλέον φόρο επειδή ενοικιάζουν τα ακίνητα τους για επαγγελματική χρήση κι ας εισπράττουν το ίδιο μίσθωμα με μια αστική μίσθωση για κατοικία. Ο φορολογικός παραλογισμός, επαυξάνεται ακόμα περισσότερο με την εισφορά για τον ΟΓΑ. Μια επαγγελματική μίσθωση σε ένα αστικό κέντρο, επιβαρύνεται με μια γεωργική ασφαλιστική εισφορά.

Όμως και η σύναψη δανείων μεταξύ ιδιωτών, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%. Δηλαδή αν ένας επιχειρηματίας ή νομικό πρόσωπο, βρει χρηματοδότηση από έναν ιδιώτη, ή δανειοδοτήσει ο ίδιος την επιχείρηση του, λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης του από το τραπεζικό σύστημα, θα επιβαρυνθεί με 3,6%. Δηλαδή δεν φτάνει που μια εταιρία δεν μπορεί να δανειοδοτηθεί για χίλιους δυο λόγους από το τραπεζικό σύστημα, αναγκαζόμενη να προσφύγει στον δανεισμό από ιδιώτες, τιμωρείται με ένα επιπλέον κόστος. Βέβαια ακόμα και στις περιπτώσεις σύναψης δανειακών συμβάσεων μεταξύ νομικών προσώπων επιβάλλεται χαρτόσημο 2,4%.

Είναι τόσο παράλογη η επιβολή χαρτοσήμου, που ακόμα και στις περιπτώσεις προκαταβολών μισθών τις οποίες χορηγούν οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους, επιβάλλεται χαρτόσημο 3,6%. Αφού ο νόμος αναφέρει πως η προκαταβολή της μισθοδοσίας θεωρείται δάνειο από την επιχείρηση προς τον εργαζόμενο. Η απόλυτη τρέλα. Τιμωρείται δηλαδή, η διευκόλυνση της επιχείρησης προς έναν εργαζόμενο της, όταν ο τελευταίος βρίσκονται σε ανάγκη.

Ακόμα και σε εγγραφή προσημείωσης ή υποθήκης, είναι απαραίτητη η καταβολή χαρτοσήμου 3,6%. Επιπλέον, επίσημες ιστοσελίδες υπουργείων αναφέρονται σε επιβολή Χαρτοσήμου στην έκδοση των e-παράβολων με κωδικό 61 (Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης) και κωδικό 62 (Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας).

Με ενδιαφέρον θα περιμένουμε τη κατάργηση του χαρτοσήμου, που παραπέμπει πραγματικά σε χαράτσι, διότι φορολογεί άσχετα μεταξύ τους πράγματα δυσκολεύοντας την ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Ο αρθρογράφος είναι οικονομικός αναλυτής, με ειδίκευση στο σχεδιασμό σύνθετων επενδυτικών στρατηγικών.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο της στήλης, είναι καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Ο αρθρογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τετάρτη 20/11/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα