«Πράσινο φως» από SSM στην Εθνική Τράπεζα

«Πράσινο φως» από SSM στην Εθνική Τράπεζα

Την έγκριση του σχεδίου άντλησης κεφαλαίων ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, ενημερώθηκε από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (SSM) ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο άντλησης κεφαλαίων που η τράπεζα υπέβαλε την 6 Νοεμβρίου 2015 γίνονται αποδεκτές. Σε αυτές συνυπολογίστηκε και η θετική επίπτωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου 2015, που μειώνουν τις κεφαλαιακές ανάγκες, τόσο υπό το βασικό όσο και υπό το δυσμενές σενάριο, κατά 120 εκατ. ευρώ.

Κατά συνέπεια, τα κεφάλαια που απαιτείται να αντλήσει πλέον η τράπεζα μειώθηκαν σε 1.456 εκατ. ευρώ και 4.482 εκατ. ευρώ υπό το βασικό και το δυσμενές σενάριο, αντίστοιχα.

Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό η δυνατότητα αποπληρωμής του μέρους της προληπτικής κεφαλαιακής ενίσχυσης που παρέχεται μέσω της έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών του ν. 3864/2010, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank, σύμφωνα με την πραγματική κεφαλαιακή επίπτωση της συναλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ