Ποιες εισηγμένες επηρεάζει η ανατίμηση του δολαρίου έναντι του ευρώ
Χρηματιστήριο Αθηνών

Ποιες εισηγμένες επηρεάζει η ανατίμηση του δολαρίου έναντι του ευρώ

Το δολάριο πήρε τα πάνω του και αυτό έχει διαφορετικές αναγνώσεις στις εισηγμένες. Το δολάριο έχει ανατιμηθεί φέτος σχεδόν 7% έναντι του ευρώ ενώ σε άλλα νομίσματα η ανατίμηση έχει φθάσει έως και 29% (τουρκική λίρα). Εφόσον η κατάσταση αυτή παγιωθεί θα μπορούμε να μιλάμε για μια διαφορετική εικόνα στα λειτουργικά περιθώρια.

Στις εταιρείες που έχουν συναλλαγματική έκθεση στο κόστος πρώτων υλών το δολάριο θα πρέπει να αναμένουμε πίεση του μικτού περιθωρίου. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εταιρείες πλαστικών, τα πρατήρια καυσίμων, οι βιομηχανίες ενέργειας που εισάγουν φυσικό αέριο, οι εταιρείες λιανικής και χονδρικής σε είδη πληροφορικής.

Σε βάθος χρόνο οι εταιρείες μετακυλούν μέρος ή το σύνολο της αύξησης στην κατανάλωση προκειμένου να διατηρήσουν την κερδοφορία τους σε ικανοποιητικά επίπεδα ενώ για κάποιες από αυτές η στρατηγική μερικής ή ολικής ασφάλισης έναντι των συναλλαγματικών διακυμάνσεων φαίνεται ότι έχει αποβεί μια αποτελεσματική πρακτική (π.χ Aegean Air). 

Οι πιο σημαντικές περιπτώσεων των διακυμάνσεων του δολαρίου στις εισηγμένες εταιρείες του ΧΑ με βάση την ανάλυση ευαισθησίας των ισολογισμών του 2020 είναι οι εξής:

- Στη Μυτιληναίος καταγράφεται ισχυρή θετική μεταβολή σε επίπεδο EBITDA της τάξεως  των 26,6 εκατ. ευρώ για κάθε 5% απόκλιση υπέρ του δολαρίου λόγω των τιμών του αλουμινίου, της αλουμίνας, των Premium παράδοσης αλλά και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. 

- Στην Τιτάν η μεταβολή άνω του 7% με βάση την ανάλυση ευαισθησίας του 2020 προσθέτει άλλα 5,5 εκατ. ευρώ στα προ φόρων κέρδη και περίπου άλλα 37 εκατ. ευρώ στην καθαρή θέση. Βέβαια, στον όμιλο υπάρχουν συναλλαγές σε Τουρκία, Αίγυπτο και Βραζιλία που έχουν μεν επίπτωση όχι όμως τόσο σημαντική καθώς η ανατίμηση του ευρώ φέτος είναι πιο αργή από αυτή του δολαρίου. Μάλιστα η Αιγυπτιακή λίρα εμφανίζει καλύτερη εικόνα από το ευρώ φέτος σε σχέση με το δολάριο.

- Αντίρροπες δυνάμεις φαίνεται να επικρατούν στις εταιρείες διύλισης καθώς τα περιθώρια κέρδους είναι εκφρασμένα σε δολάρια, ωστόσο ένα μέρος των υποχρεώσεων εκφράζεται επίσης σε δολάρια. Η Motor oil με τα δεδομένα του 2020 φαίνεται να ευνοείται κατά 2,7 εκατ. ευρώ ενώ τα Ελληνικά Πετρέλαια θα εμφάνιζαν απώλειες 10 εκατ. ευρώ από διαφορές που αφορούν υποχρεώσεις του ομίλου. 

- Η ΔΕΗ επηρεάζεται αρνητικά από την ανατίμηση του δολαρίου λόγω των αυξημένων αναγκών σε υγρά καύσιμα. Ειδικότερα για κάθε 5 λεπτά υποχώρησης του ευρώ έναντι του δολαρίου το κόστος πωληθέντων αυξάνεται κατά 19 εκατ. ευρώ. 

- Η Intralot αναμένεται να εμφανίσει υψηλότερη καθαρή θέση κατά 9 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι ενώ η επίδραση στα προ φόρων κέρδη είναι οριακή με βάση τον ισολογισμό του 2020.

- Στην Καρέλιας με βάση τη λογιστική κατάσταση του 2020 η αύξηση του δολαρίου έναντι του ευρώ κατά 5% θα «κόστιζε» περί τα 7,5 εκατ. ευρώ από την απομείωση επενδυτικών προϊόντων. 

- Στη Βιοχάλκο η ανατίμηση του δολαρίου θα περιορίσει την κερδοφορία κατά 1,5 εκατ. ευρώ και περίπου 2,5 εκατ. ευρώ την καθαρή θέση. 

- Στη Jumbo η αύξηση κατά 5% του δολαρίου έναντι του ευρώ επιφέρει μείωση 1 εκατ. ευρώ στο αποτέλεσμα της χρήσης. 

- Περίπου 1,6 εκατ. ευρώ είναι οι απώλειες στην Ελλάκτωρ από την αύξηση του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.