Οι «θησαυροί» του Χ.Α. που δύσκολα πουλάς και πιο δύσκολα αγοράζεις

Οι «θησαυροί» του Χ.Α. που δύσκολα πουλάς και πιο δύσκολα αγοράζεις

Αφύπνιση αγοραστών και διάχυση της ανόδου σε πολλούς τίτλους ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της χθεσινής πρώτης συνεδρίασης της εβδομάδας. Το 80%των μετοχών που διαπραγματεύτηκαν έκλεισαν με ανοδικό πρόσημο με αποτέλεσμα την επαναφορά του Γενικού Δείκτη στα επίπεδα των 800 μονάδων, χωρίς πάντως ιδιαίτερα αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα.

Οι τίτλοι της μεγάλης κεφαλαιοποίησης αλλά και οι τράπεζες, όπως και αρκετές εταιρείες της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, απορροφούν μεγάλο ποσοστό ενδιαφέροντος των επενδυτών, χωρίς να παύει η αγορά μας να αποτελεί ακόμα ένα κλειστό club καθώς υπάρχουν πολλές εταιρείες με χαμηλή εμπορευσιμότητα, γεγονός που απομακρύνει συχνά τους θεσμικούς επενδυτές αλλά και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό.

Πρόκειται για ένα εγγενές πρόβλημα της χρηματαγοράς μας, καθώς εκτός των τίτλων μικρής κεφαλαιοποίησης που κινούνται σε ημι-αδράνεια, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις εξαιρετικών εταιρειών που λόγω μικρού free-float και χαμηλής εμπορευσιμότητας δεν καταφέρνουν να προσελκύσουν  το ενδιαφέρον των επενδυτών, δεδομένου ότι οι ενασχολούμενοι ιδιώτες διακατέχονται κυρίως από τον φόβο του εγκλωβισμού, που αναπόδραστα οδηγεί στην άρνηση τοποθέτησης σε αυτές τις μετοχές.

Έχοντας κατά νου το πρόβλημα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατάργησε το 2009 το κριτήριο της χαμηλής εμπορευσιμότητας ως κριτήριο υποβάθμισης ή αναβάθμισης μιας μετοχής, αλλά βεβαίως αυτό δεν αρκεί. Θα έπρεπε κυρίως οι διοικήσεις των υγιών εταιρειών με καλή χρηματοοικονομική διάρθρωση να ασχοληθούν με το ιδιαίτερο αυτό θέμα, αναθέτοντας σε ειδικούς διαπραγματευτές την τόνωση της εμπορευσιμότητας. Θα είναι ένα βήμα προς την ενίσχυση της χρηματαγοράς και την ανάδειξη αυτών των εταιρειών στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό συνεισφέροντας στον πυρήνα ύπαρξης του χρηματιστηρίου και συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του και την αποφυγή φαινομένων όπως η χειραγώγηση ή ο εγκλωβισμός.

Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρουμε τέσσερις εταιρείες, κεφαλαιοποίησης από 79 εκατ. ευρώ έως  839 εκατ. ευρώ με ελκυστικούς αριθμοδείκτες, σοβαρές διοικήσεις, ισχυρό ταμείο αλλά και προοπτικές ανάπτυξης, που λόγω περιορισμένης εμπορευσιμότητας αποθαρρύνουν τους επενδυτές στις λήψεις θέσεων.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Η μεγάλη αυτή πολυεθνική βιομηχανία πλαστικών, που διαπραγματεύεται με μια κεφαλαιοποίησης της τάξης των 430 εκατ. ευρώ, εμφάνισε στο εννεάμηνο της χρήσης του 2020 κέρδη ύψους 50,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 παρά την πανδημική κρίση. Στις 30 Ιουνίου διέθετε καθαρό ταμείο ύψους 71,8 εκατ. ευρώ. Η ροή των αποτελεσμάτων οδηγεί πιθανά σε μονοψήφιο Ρ/Ε για το 2020 και σε 30 συνεδριάσεις από την αρχή της χρονιάς, διακινήθηκαν 21.391 τμχ , με ένα μέσο ημερήσιο όρο 713 τεμαχίων.

FLEXOPACK:  Άλλη μια εισηγμένη εξαγωγικού χαρακτήρα με εξαιρετικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2020, στο οποίο κέρδη 11,65 εκατ. ευρώ, έναντι των 7,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Η μετοχή διαπραγματεύεται με κεφαλαιοποίηση στα 105 εκατ. ευρώ και στο εννεάμηνο, είχε θετικό ταμείο ( 3,8 εκατ. ευρώ)  και ίδια κεφάλαια στα 82 εκατ. ευρώ.  Ο τίτλος διακίνησε 9.019 τμχ, με ημερήσιο μέσο όρο 300 τεμάχια και χτες έκλεισε στα 9 ευρώ, στην ίδια τιμή που ξεκίνησε τη χρονιά.

ΠΛΑΙΣΙΟ: Το γεγονός ότι η πανδημία είχε δυσμενείς επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του 2020 στους κλάδους των καταναλωτικών αγαθών και του λιανεμπορίου, δεν εμπόδισε την εταιρεία  να βελτιώσει τις πωλήσεις της κατά 9,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, που ανήλθαν στα 234,9 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση η λειτουργία των πωλήσεων και της εφοδιαστικής αλυσίδας συνέχισε απρόσκοπτα, βελτιώνοντας κυρίως τις πωλήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών εφαρμογών  που ανήλθαν σε 103,4 εκατ. ευρώ. Η μετοχή διαπραγματεύεται με κεφαλαιοποίηση στα 78,8 εκατ. ευρώ και από την αρχή της χρονιάς έχει διακινήσει 136.181 τεμάχια με μέσο ημερήσιο όρο  4540 τεμάχια.

ΚΑΡΕΛΙΑΣ: Με καθαρή κερδοφορία στα 45,5 εκατ. ευρώ έκλεισε το εννεάμηνο του 2020 η εταιρεία, σημειώνοντας αύξηση του κύκλου εργασιών. Διαπραγματεύεται με κεφαλαιοποίηση στα 840 εκατ. ευρώ. Έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και στις 30/09/2020 διέθετε  υπό τη μορφή καταθέσεων και χρηματοοικονομικών επενδύσεων το ποσό των 461 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διένειμε πέρυσι μέρισμα 9,4 ευρώ ανά μετοχή με μερισματική απόδοση 3,1%. Από την αρχή της χρονιάς έχουν διακινηθεί 1759 τεμάχια με ημερήσιο μέσο όρο 59 τεμαχίων  και απόδοση της μετοχής στο 9,35%.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.