Οι εισηγμένες της πληροφορικής ζουν το μέλλον από σήμερα

Οι εισηγμένες της πληροφορικής ζουν το μέλλον από σήμερα

Tο ενδιαφέρον πολλών επενδυτών στράφηκε την εβδομάδα που πέρασε στην προαναγγελία, εκ μέρους του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, σημαντικών αλλαγών στη λειτουργία της Κοινωνία της Πληροφορίας προκειμένου να κερδίσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία και να μπορέσει να φέρει σε πέρας τα εκατοντάδες έργα που αναμένεται να διαχειριστεί το επόμενο χρονικό διάστημα.  Η Κοινωνία της Πληροφορίας θα διαχειρίζεται μέχρι το τέλος του 2021 ένα χαρτοφυλάκιο 160 έργων συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 3 δισ. ευρώ, στα οποία θα προστεθούν και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 2,1 δισ. ευρώ.

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ), Σταύρος Ασθενίδης,  επισήμανε ότι τα δύο τελευταία χρόνια η ΚτΠ έχει προχωρήσει σε 70 προγραμματικές συμβάσεις ύψους 2 δισ. ευρώ, έχει ήδη γύρω στα 50 συμβασιοποιημένα έργα, προϋπολογισμού 600 εκατ. ευρώ και μέχρι το τέλος του χρόνου προγραμματίζονται προκηρύξεις 40 έργων προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ.

Αυτός ο πυρετός δημοπρατήσεων θα ενεργοποιήσει πολλές εισηγμένες μικρές και μεγαλύτερες που φιλοδοξούν να συμμετάσχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας αυξάνοντας ταυτόχρονα τα μεγέθη τους και  με όραμα ένα μέλλον με ευοίωνες προοπτικές.

Είναι αλήθεια, πως ήδη οι επενδυτές προεξοφλούν μια μεγάλη διαδρομή για αρκετές εισηγμένες της πληροφορικής, κάτι που αποτυπώνεται και στη διαγραμματική τους συμπεριφορά και στα βελτιούμενα κάθε τρίμηνο μεγέθη τους.

BYTE  

Η ενίσχυση των μεγεθών της εταιρείας ήταν σημαντική στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς με τον Ενοποιημένο Κύκλο Εργασιών να ανέρχεται στα 18,8 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 31,1% , με παράλληλο τριπλασιασμό των προ φόρων κερδών από 728 χιλ ευρώ, το α΄εξάμηνο του 2020 στα 1,756 εκατ. ευρώ στην τρέχουσα χρήση. Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 16,28 εκατ. ευρώ , με μειωμένο τον δανεισμο στα 5,8 εκατ. ευρώ. Μηδενικός ο καθαρός δανεισμός λόγω των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων. Τα μετά φόρων κέρδη βελτιώθηκαν κατά 68,4% στα 1,16 εκατ. ευρώ.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Η μετοχή έλυσε ανοδικά με επιβεβαίωση ένα μεγάλο πυθμένα δεκαετίας, με την ανοδική διάσπαση των 1,41 ευρώ. Κατευθύνεται προς την μεγάλη σημαντική αντίσταση των 4,58 ευρώ, που είναι τα υψηλα 13 ετών. Η ζώνη των 1,90 -2 ευρώ, παρέχει στήριξη στην μετοχή στοενδεχόμενο σημαντικής διόρθωσης. Ο μηνιαίoς ταλαντωτής RSI σε υπεραγορασμένα επίπεδα στις 82, 4 μονάδες.

SPACE 

H εταιρεία που ολοκλήρωσε το 2020 με αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της κατά 11,7% με τζίρο στα 80,7 εκατ. ευρώ, συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία έχοντας διπλασιάσει τις πωλήσεις της στην τελευταία οκταετία. Τα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν αύξηση 16,09% και ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι  1,5 εκατ. το 2019. Κομβική η συμφωνία απόκτησης των ποσοστών του 50% της ιστορικής εταιρείας πληροφορικής SingularLogic , αλλά και η συμμετοχή της σε μια από τις τρείς κοινοπραξίες για τον μεγάλο διαγωνισμό ύψους 515 εκατ. ευρώ για την προμήθεια ενός νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (Ο.Π.Σ.Ε.Α.), με σκοπό την έκδοση των νέων Δελτίων Ταυτότητας, Διαβατηρίων και εγγράφων ταυτοποίησης του ελληνικού κράτους.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Η μεγάλη τριετής συσσώρευση στο επίπεδο 4,50- 5 ευρώ, εκτόνωσε τον τίτλο, με διαδοχική διάσπαση των 7,25 και κυρίως της αντίστασης των 8,28 ευρώ, υψηλών 13 ετών. Τα 7,25 ευρώ, θα στηρίξουν τη μετοχή στο ενδεχόμενο υποχώρησης. Ο μηνιαίος ταλαντωτής RSI στα υπεραγορασμένα επίπεδα στις 79,78 μονάδες.

PERFORMANCE TECHNOLOGY 

Μεγάλη αύξηση σημείωσαν οι οικονομικές επιδόσεις της Performance Technologies κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021,με τον κύκλο εργασιών της ιδιαίτερα αυξημένο από τα 13,12 στα 19,26 εκατ. ευρώ. Μεγάλη βελτίωση και στα καθαρά μετά φόρων κέρδη 55,5% ποτ ανήλθαν στα 1,588 εκατ. ευρώ. Εκτός από το μέρισμα ύψους 0,09 ευρώ, που αποκόπτεται στις 27/9, η γενική συνέλευση ενέκρινε ακόμη τη διάσπαση των μετοχών της Εταιρίας (split) με αναλογία εκδόσεως τριών (3) νέων μετοχών σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,10 ευρώ. Στόχος και η ΑΜΚ κατά 5 εκατ. ευρώ για την επέκταση δραστηριοτήτων και τη διεκδίκηση έργων του δημοσίου.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ  ΓΡΑΦΗΜΑ

Πολύ ισχυρό το επίπεδο των 9,75 ευρώ, πέριξ του οποίου κινείτο η μετοχή κατά το πρώτο επτάμηνο της χρονιάς. Είχε προηγηθεί μια εξαιρετική ανοδική κίνηση από τα χαμηλά του Μαρτίου του 2020 στα 2 ευρώ, με οδηγό τη γραμμή τάσης R10, που αποτελεί και ισχυρή στήριξη στο ενδεχόμενο διόρθωσης. Ο  εβδομαδιαίος ταλαντωτής RSI σε υπεραγορασμένα επίπεδα στις 78 μονάδες. Τα 9,75 ευρώ, σε περίπτωση καθοδικής διαφυγής από τη γραμμή τάσης θα στηρίξουν τη μετοχή.

PROFILE 

Iστορικό ρεκόρ στον κύκλο εργασιών της κατέγραψε η εταιρεία κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, στα 8,04 εκατ. ευρώ, με υπερδιπλασιασμό της καθαρής της κερδοφορίας 1,07 εκατ. ευρώ, έναντι 493 χιλ. Ο τομέας του fintech στον οποίον επικεντρώνεται η εταιρεία έχει συνεχή αύξηση της ζήτησης και η διοίκηση μετά και την εξαγορά της Centevo φιλοδοξεί να έχει σημαίνοντα ρόλο. Παρά την εξαγορά αυτή η PROFILE διατηρεί θετικό καθαρό ταμείο πολύ αξιόλογο της τάξης των 7,5 εκατ. ευρώ.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ 

Ο τίτλος κινείται εντός μεγάλου ιστορικού σφηνοειδούς σχηματισμού από την έναρξη της διαπραγμάτευσης της. Η ανοδική υπέρβαση των 3,45 ευρώ κατά την πανδημική περίοδο, την ωθεί σε συνεχόμενα ιστορικά υψηλά, με επόμενο στόχο τη ζώνη των 6,50-7,00 ευρώ. Η ζώνη των 4,50 ευρώ, από την οποία διέρχεται και ο μηνιαίος εκθετικός μέσος όρος των 20 μηνών, παρέχει ισχυρή στήριξη για τη μετοχή.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.