H πανδημία εκτόξευσε τα μεγέθη των εισηγμένων του κλάδου της Υγείας

H πανδημία εκτόξευσε τα μεγέθη των εισηγμένων του κλάδου της Υγείας

Στους ρυθμούς των πληροφοριών που αφορούν τη νέα παραλλαγή του ιού Οmicron κινούνται οι διεθνείς αγορές με το Χρηματιστήριο Αθηνών να ακολουθεί με έντονη μεταβλητότητα και εναλλαγές  προσήμων από τη μια συνεδρίαση στην άλλη.

Το κλίμα επιδείνωσε την Τρίτη και ο Τζερόμ  Πάουελ που επικεντρώθηκε στην εγκατάλειψη της λέξης «παροδικός» όσον αφορά τον πληθωρισμό, αλλά χθες πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη ήπια νόσηση που προκαλεί η νέα μετάλλαξη, οδήγησαν τις αγορές  στα χέρια των αγοραστών που τελικά επικράτησαν.

Στην Ελληνική αγορά τα πολύ καλά αποτελέσματα του εννεαμήνου των εισηγμένων βρίσκονται σε διελκυστίνδα  με την επαναφορά της αβεβαιότητας σε σχέση με τις ιατρικές εξελίξεις και τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από τους επιστήμονες για να σχηματιστεί μια σχετικά πλήρης εικόνα για την εξέλιξη της πανδημίας και το όπλο του εμβολιασμού.

Επανερχόμενοι στις αναλύσεις των κλάδων που ευνοούνται ή  αντίθετα θεωρούνται ο «οικονομικός ασθενής»  στη σπάνια αυτή πανδημική συγκυρία, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται σε κλάδους που ευημερούν με την εμφάνιση της πανδημίας όπως τα Πλαστικά, οι φαρμακευτικές εταιρείες, η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες,  σε αντίθεση με εταιρείες που έχουν σχέση με τον τουρισμό τις μεταφορές και τα διυλιστήρια.

Σε αυτό το πλαίσιο, θέτουμε στο μικροσκόπιο τρεις εταιρείες που βελτίωσαν ιδιαίτερα τα μεγέθη τους  εκμεταλλευόμενοι τα ιατρικά  αντιδραστήρια και τα αναλώσιμα, τα φάρμακα και τις ιατρικές υπηρεσίες.

ΜΕDICON HELLAS 

Τα προβλήματα της εταιρείας που έρχονται από το 2011 φαίνεται ότι έχουν ξεπεραστεί  και η εταιρεία με μοχλό τις δραστηριότητές της που αφορούν την  ανάπτυξη, παραγωγή διαγνωστικών προϊόντων για αναλυτικά εργαστήρια στον χώρο της υγείας και την ανάπτυξη λογισμικού για εργαστηριακές και ιατρικές εφαρμογές, επανήλθε στην κανονικότητα εκτοξεύοντας τα μεγέθη της ειδικά εν μέσω πανδημίας. 

Το 2012  η κυβέρνηση κούρεψε τα ομόλογα (PSI) που υποχρεωτικά είχε δώσει στις εταιρείες του κλάδου έναντι των οφειλών που είχε το δημόσιο προς αυτές. Αυτή η απόφαση είχε σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Ομίλου και της εταιρείας στη χρήση 2011, αρχικά με το ποσό των 11,022 εκατ. ευρώ  και κατόπιν με  επιπλέον επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Ομίλου κατά 5.277 εκατ. ευρώ, βάσει προσδιορισμού εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών με επιτόκιο προεξόφλησης (original effective interest rate). Συνέπεια της σχεδόν …μονοθεματικής σχέσης με το Δημόσιο, που οδήγησε τελικά την μετοχή στην επιτήρηση τον Απρίλιο του 2013. Εν τέλει τα  ομόλογα αυτά,  στη χρήση 2018 και στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας, ρευστοποιήθηκαν στο σύνολο τους στην τρέχουσα αξία.  Στις 20 Δεκεμβρίου του 2019 η μετοχή εξήλθε από το καθεστώς της επιτήρησης, επανερχόμενη στην κανονικότητα.

Επανερχόμενοι στο σήμερα, η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε τα διαγνωστικά μοριακά τεστ για τον κορονοϊό και τις εξαγωγές της   και εμφάνισε μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 50% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020. Καταγράφηκε στα 15,25 εκατ. ευρώ με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 5,58 εκατ. ευρώ  σχεδόν 40% πάνω από τα 4,08 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Στο εξάμηνο  το περιθώριο EBITDA ήταν στο 33,9% και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 19%.

ΜΕΝΤΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ 

Η μετοχή ξεκίνησε από τα τέλη του 2017 την μεγάλη ανοδική της πορεία από τα χαμηλά, επιταχύνοντας την κίνησή της μετα την έξοδο από την επιτήρηση. Σημαντικό σημείο τα 2,60 ευρώ, γραμμή λαιμού ενός μεγάλου πυθμένα οκτώ ετών και μετά την διόρθωση του 2020 τον έλυσε οριστικά ανοδικά. Βρίσκεται στα επίπεδα της επόμενης αντίστασης των 3,80 ευρώ και επιβεβαιωμένη διάσπαση της οδηγεί σε πολύ υψηλότερα επίπεδα στα 6,20 ευρώ. Τα 3,80 ευρώ, θα μετατραπούν σε στήριξη που ένα χαθεί, θα επαναφέρει τους πωλητές με επόμενη στήριξη τα 2,60 ευρώ.

LAVIPHARM  

O Όμιλος παρά τη μικρή μείωση του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο στα 27,39 εκατ. ευρώ, παρουσίασε βελτιωμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ( ebitda) στα 6,60 εκατ. ευρώ , από 5,72 την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Επιπροσθέτως μειώθηκε ο καθαρός δανεισμός στα 34,77 εκατ. ευρώ από 36,73εκατ. ευρώ την 31/12/2020. Τα ίδια κεφάλαια παραμένουν αρνητικά αλλά σαφώς βελτιωμένα, καθώς διαμορφώθηκαν στα (8,840) εκατ. ευρώ από (12.269) εκατ. ευρώ την 31/12/2020. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται στα 31 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση η αύξηση του κόστους ενέργειας δεν αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία της εταιρίας, αφού λόγω της φύσης του τομέα δραστηριότητάς της, δεν συμμετέχει ιδιαίτερα στο κόστος παραγωγής. 

ΛΑΒΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ 

Από τα απόλυτα χαμηλά των 0,0540 ευρώ του Σεπτεμβρίου του 2016 ο τίτλος ξεκίνησε την ανοδική του πορεία  και βρίσκεται μια ανάσα από την μεγάλη ζώνη αντίστασης 0,62-0,73 ευρώ  στα υψηλά 11ετίας.  Από τη ζώνη διέρχεται και η μεγάλη ανοδική γραμμή ΚΔ συνθέτοντας ένα σημαντικό πλέγμα αντιστάσεων. Στα 0,54 ευρώ υψηλά του Μαϊου του 2021 η πρώτη σημαντική στήριξη στο ενδεχόμενο διόρθωσης.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Εμφανή βελτίωση παρουσίασε ο Όμιλος στα αποτελέσματα του εννεαμήνου με τον κύκλο εργασιών μετά από rebate & clawback να ανέρχεται στα 169,4 εκατ. ευρώ ,αυξημένο κατά 21,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα EBITDA εκτοξεύτηκαν στο επίπεδο διπλασιασμού  και ανήλθαν στα 27,4 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 96% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020.

 Όσον αφορά  τη δανειακή θέση του Ομίλου, έχει ολοκληρωθεί η εκταμίευση του νέου Κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, μακροπρόθεσμου Ομολογιακού Δανείου, ποσού € 100.290 χιλ., με σκοπό τη συνολική αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου καθώς και υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων.  Στα ίδια επίπεδα η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου με το περσινό διάστημα διαμορφώθηκε στα 111,34 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται στα 149 εκατ. ευρώ.

ΙΑΤΡ  ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ 

Από τον Μάρτιο του 2017 και τα 0,56 ευρώ, ξεκίνησε η ανοδική πορεία του τίτλου, οδηγούμενη από την γραμμή τάσης ΚΕ , ενώ η μετοχή  επί δεκάμηνο κινείται πάνω από τον απλό κινητό μέσο των 50 μηνών. Στόχος η μεγάλη αντίσταση των 2,41 ευρώ  του Ιουλίου του 2019. Τα 1,60 ευρώ, είναι η στήριξη μιας ενδεχόμενης καθοδικής κίνησης.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.