Έγκριση των ενημερωτικών δελτίων των τραπεζών Alpha Bank και Eurobank

Έγκριση των ενημερωτικών δελτίων των τραπεζών Alpha Bank και Eurobank

Τα ενημερωτικά δελτία των τραπεζών Alpha Bank και Eurobank ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα:

- Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της Alpha Bank για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, που εκδόθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με i) καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και ii) κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, με την έκδοση συνολικώς 1.281.500.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της τράπεζας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, με τιμή διάθεσης 2,00 ευρώ ανά μετοχή μετά τη συνένωση των παλιών μετοχών (reverse split).

- Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της Eurobank Ergasias για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, που εκδόθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας µε καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και του προνομιούχου μετόχου της, με την έκδοση συνολικώς 2.038.920.000 νέων, κοινών, ονομαστικών της τράπεζας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, με τιμή διάθεσης 1,00 ευρώ ανά μετοχή μετά τη συνένωση των παλιών μετοχών (reverse split).

Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εταιρείας «Premium Capital, Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης», με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ