7ος χρόνος, ημέρα 2220η
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021

Ασφάλιση Υγείας: Η λύση απέναντι στην επιβάρυνση δημόσιας και ιδιωτικής δαπάνης

Ασφάλιση Υγείας: Η λύση απέναντι στην επιβάρυνση δημόσιας και ιδιωτικής δαπάνης

Η οικονομική κρίση οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση της της φαρμακευτικής δαπάνης από 10% στο 50%. Με βάση τα στοιχεία οι πολίτες πληρώνουν περίπου 5,5 δισ. ευρώ, το κράτος 8 δισ. ευρώ και οι ασφαλιστικές 600 εκατ. ευρώ στη φαρμακευτική δαπάνη, κάτι που υποδηλώνει πως η χώρα μας υπολείπεται σε μεγάλο βαθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η λύση για μείωση του κόστους για τους ασθενείς, το κράτος και το σύστημα υγείας είναι η ιδιωτική ασφάλιση.

Η οικονομική κρίση οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση της της φαρμακευτικής δαπάνης από 10% στο 50%. Με βάση τα στοιχεία οι πολίτες πληρώνουν περίπου 5,5 δισ. ευρώ, το κράτος 8 δισ. ευρώ και οι ασφαλιστικές 600 εκατ. ευρώ στη φαρμακευτική δαπάνη, κάτι που υποδηλώνει πως η χώρα μας υπολείπεται σε μεγάλο βαθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η λύση για μείωση του κόστους για τους ασθενείς, το κράτος και το σύστημα υγείας είναι η ιδιωτική ασφάλιση.

Η πανδημική κρίση παράλληλα αναμένεται να επιβαρύνει για πολλά χρόνια την ασφάλιση υγείας, ενώ η συμπληρωματική και η ιδιωτική ασφάλιση υγείας αποτελούν μονόδρομο, προκειμένου να μειωθεί η ιδιωτική και δημόσια δαπάνη και να παρασχεθούν υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες υγείας.

Η χώρα μας διαθέτει το θλιβερό παγκόσμιο ρεκόρ της ανασφάλιστης ιδιωτικής δαπάνης, ενώ η αγορά αναμένει να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα στους πολίτες προκειμένου αυτοί να προχωρήσουν σε ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Σε ό,τι αφορά στην πανδημική κρίση, το κράτος ανέλαβε το βάρος της πανδημίας, ωστόσο το ερώτημα που προκύπτει είναι αν θα μπορέσει να καλύψει αυτό το κόστος αποτελεσματικά. Η μόνη λύση που προκρίνεται από τη λογική και τα στοιχεία είναι η σύμπραξη ιδιωτικής ασφάλισης και δημοσίου τομέα στους τομείς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Εκτός από τα παραδοσιακά προγράμματα υγείας, που οδηγούν σε απαλλαγές χιλιάδων ευρώ για τους πολίτες για ακριβές θεραπείες, αλλά και συνήθεις τραυματισμούς, η ασφαλιστική αγορά προσφέρει πακέτα σε ελκυστικές τιμές για διαγνωστικές εξετάσεις. Ο ρόλος της συμπληρωματικής, επικουρικής και ιδιωτικής ασφάλισης υγείας πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στον επανασχεδιασμό του συστήματος προστασίας απέναντι στον κίνδυνο νοσηλείας ή ασθένειας. Μόνο μέσα από την αναμόρφωση του συστήματος θα επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος, για χαμηλότερη δαπάνη των πολιτών, του κράτους και βελτίωση της εμπειρίας του ασθενή.