ΤτΕ: Eντείνει τις «πιέσεις» στους servicers

ΤτΕ: Eντείνει τις «πιέσεις» στους servicers

Εντείνονται οι πιέσεις και οι απαιτήσεις της ΤτΕ από τους διαχειριστές κόκκινων δανείων και όπως όλα δείχνουν δεν πρόκειται για προσωρινή πίεση, αλλά με συγκεκριμένη ατζέντα και θέματα που έχει θέσει στο τραπέζι η Τράπεζα της Ελλάδος στις Εταιρίες Διαχείρισης με τις οποίες προγραμμάτισε συνάντηση.

Τα θέματα που θέλει να προωθήσει η ΤτΕ αφορούν μεταξύ άλλων στην ανάγκη δημιουργίας περισσότερων ρυθμίσεων για δάνεια ώστε να προχωρήσει η εξυγίανσή τους, σε θέματα εποπτείας και δεοντολογίας γιατί υπήρξαν καταγγελίες πρόσφατα παρά τη μίνι διακοπή πλειστηριασμών για ένα μικρό διάστημα και επίσης στην ανάγκη περαιτέρω δραστηριοποίησης για την εξυγίανση επιχειρήσεων με «κόκκινα δάνεια», με νέο δανεισμό τους και επαναλειτουργία τους, για να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα και η απασχόληση.

Πληροφορίες θέλουν μάλιστα την ΤτΕ να προχωρά σε «ξεκαθάρισμα» αναστέλλοντας την άδεια περίπου 10 Εταιριών Διαχείρισης οι οποίες δεν διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια για λογαριασμό κάποιου fund ή δεν έχουν αγοράσει «κόκκινα δάνεια». 

Η συνάντηση με το ΔΣ της Ένωσης Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων, είναι η πρώτη στα πλαίσια της αυστηροποίησης της εποπτείας αλλά θα τεθεί και το θέμα για καλύτερες και περισσότερες ρυθμίσεις για την εξυγίανση των δανείων που προτιμάται θεωρητικά ως μέσον από όλους έναντι των αναγκαστικών εκτελέσεων και φυσικά προτιμώνται και από την ΤτΕ.

Αυτό καθώς είναι γεγονός ότι οι Εταιρίες Διαχείρισης έχουν βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά τους το τελευταίο εξάμηνο και είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν γίνει πολύ περισσότερες ρυθμίσεις δανείων ενώ και το σύνολο των απαιτήσεων έχει υποχωρήσει σημαντικά στα 70 δισ. ευρώ σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ.

Ρύθμιση και εξυγίανση κόκκινων δανείων 35 δισ. ευρώ από το 2020

Επίσης ξεκίνησε από το μήνα αυτό και η ανεξάρτητη για κάθε servicer, πρωτοβουλία των Εταιριών Διαχείρισης με κλείδωμα των επιτοκίων σε συγκεκριμένο σταθερό ύψος για 12 μήνες, όπως ακριβώς έχουν εξαγγείλει και πραγματοποιούν από την αρχή του μήνα οι ελληνικές τράπεζες.

Οι servicers έχουν δεσμευτεί σε στόχο για ρυθμίσεις και διευθετήσεις δανείων ύψους 3,2 δισεκ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο φέτος. Ο στόχος προϋποθέτει 30% περισσότερες ρυθμίσεις σε σχέση με πέρυσι και προσεγγίζει περίπου το 4,5% του συνόλου των απαιτήσεων που διαχείριζονται οι εταιρίες. 

Συνολικά οι Εταιρίες Διαχείρισης με βάση τα στοιχεία που παραθέτουν έχουν διευθετήσει ή εξυγιάνει δάνεια αξίας μεγαλύτερης των 35 δισ. ευρώ συνολικά τα οποία αφορούν περισσότερους από 700.000 δανειολήπτες και τα οποία πλέον εξυπηρετούνται.

Αυτά κατηγοριοποιούνται σε ρυθμισμένα δάνεια αξίας άνω των 27 δισ. ευρώ και δάνεια 8 δισ. ευρώ που εξυγιάνθηκαν πλήρως «αναταξινομήθηκαν»  ως υγιή και επέστρεψαν στα χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών.

Με βάση τα στοιχεία που δίνουν οι Εταιρίες Διαχείρισης:

  • Έχουν επιτύχει άνω του 83% των ανακτήσεων μέσα από διμερείς και συναινετικές λύσεις και μόνον το 17% από πλειστηριασμούς στο διάστημα 2020-2022.
  • Οι εγκρίσεις για ρυθμίσεις ήταν κατά μέσο όρο στο 70% με αυξητική τάση και ειδικότερα, σε υποθέσεις οφειλών κάτω των 200.000 ευρώ, που αφορούν πρωτίστως ιδιώτες, το ποσοστό των εγκρίσεων για ρύθμιση υπερβαίνει το 75%.

Τα στοιχεία αυτά είναι πλέον υποχρεωμένες οι Εταιρίες Διαχείρισης να επικαιροποιούν και να αποστέλλουν report όχι μόνον στην Τράπεζα της Ελλάδος όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, αλλά και στο υπουργείο Οικονομικών.

Τα στοιχεία δημοσιοποιεί σε τακτική βάση η ΤτΕ, αλλά η εποπτεία της ΤτΕ γίνεται αυστηρότερη με αναλυτικά ερωτηματολόγια προς τους servicers για τις πρακτικές είσπραξης απαιτήσεων, τα προϊόντα που προσφέρουν, τη δομή και διακυβέρνησή τους και τα μέτρα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος.