ΤΧΣ: Τα επόμενα βήματα μετά την Εθνική Τράπεζα

ΤΧΣ: Τα επόμενα βήματα μετά την Εθνική Τράπεζα

Ετοιμάζεται από τώρα η Τράπεζα Πειραιώς και το ΤΧΣ για τον Μάρτιο του 2024, όταν θα διατεθούν μετοχές που διαθέτει το Ταμείο στην τράπεζα. Η αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Τράπεζα Πειραιώς έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2024 επιβεβαίωσε ο CEO του Ταμείου Ηλίας Ξηρουχάκης, στο πλαίσιο της τελετής έναρξης της συνεδρίασης στο ΧΑ σήμερα.

Ο κ. Ξηρουχάκης έδωσε στοιχεία για τον προγραμματισμό του Ταμείου και τα επόμενα βήματα στην πορεία αποεπένδυσης αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ο σχεδιασμός προβλέπει διάθεση μετοχών της Πειραιώς τον Μάρτιο του 2024, ενώ πρόσθεσε ότι το ΤΧΣ θα λάβει την εισήγηση του συμβούλου για το ύψος και την ακριβή περίοδο της διάθεσης στα τέλη Φεβρουαρίου, για να καταλήξει στις αποφάσεις του ανάλογα και με τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές. Το ΤΧΣ διαθέτει μερίδιο 27% των μετοχών της Πειραιώς.

Σε κάθε περίπτωση η διάθεση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων της Τράπεζας Πειραιώς για το έτος 2023, όταν θα υπάρχει επίσης καλύτερη ορατότητα για την επόμενη χρονιά από τη διοίκηση της τράπεζας.

Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε πολύ ισχυρά αποτελέσματα στο τρίτο τρίμηνο της χρονιάς φέτος με τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) να ξεπερνούν από το εννεάμηνο το στόχο όλου του έτους πάνω από 0,21 ευρώ, τα καθαρά έσοδα τόκων τα 531 εκατ. ευρώ και την ενσώματη λογιστική αξία της μετοχής να φθάνει τα 4,94 ευρώ.

Η τράπεζα έχει ήδη μειώσει το δείκτη (NPE) κόκκινων δανείων της σε 5,5% με την κάλυψή τους να έχει ανέλθει στο 57% ενώ ο δείκτης των ιδίων κεφαλαίων CET1 είναι στο 12,9%.

Στο τρίτο τρίμηνο αύξησε οργανικά κατά 54 μονάδες βάσης τα κεφάλαιά της και καλύπτει τις απαιτήσεις του δείκτη MREL για το 2024 με δείκτη 21,8%.

Το σύνολο των καταθέσεών της φθάνουν 58,7 δισεκ. ευρώ με τις καταθέσεις προθεσμίας να αποτελούν κάτι λιγότερο από το 24% και το δείκτη beta μεταφοράς σε καταθέσεις ακριβού κόστους 12% έναντι πρόβλεψης για 14%.