Πειραιώς: Δάνεια 1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και αίτημα για 5η δόση

Πειραιώς: Δάνεια 1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και αίτημα για 5η δόση

Με ταχύτατες διαδικασίες τρέχει τα νέα δάνεια η Τράπεζα Πειραιώς που ολοκλήρωσε άμεσα την 4η δόση των δανειοδοτήσεων με ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης και υπέβαλε μόλις και νέο αίτημα για την πέμπτη δόση ύψους 300 εκατ. ευρώ, έχοντας απορροφήσει και διαθέσει σε δάνεια κεφάλαια ενός δισ. ευρώ, που της είχαν διατεθεί και μάλιστα εντός διαστήματος 16 μηνών.

Το νέο αίτημα έρχεται να επιβεβαιώσει το guidance της τράπεζας και τις εκτιμήσεις της διοίκησης και του CEO, Χρήστου Μεγάλου, που από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου και σε συνομιλίες του με αναλυτές και θεσμικούς έχει κάνει λόγο για μεγάλη γραμμή αναμονής αιτημάτων και ισχυρό pipeline της Πειραιώς.

Το αίτημα ενισχύει συνολικά την εικόνα του τραπεζικού κλάδου ο οποίος έχει αντιληφθεί σημάδια επιβράδυνσης της πιστωτικής επέκτασης από την προκήρυξη εκλογών την οποία ακολούθησε νέα αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ που αύξησε το κόστος χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Ωστόσο, οι επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις που ενισχύονται από τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης είναι σημαντικά φθηνότερες των απλών δανείων και διευκολύνουν τις ελληνικές εταιρίες να καλύψουν το επενδυτικό κενό τους και να ανταγωνιστούν τις ευρωπαϊκές. 

Η πιστωτική επέκταση και οι χρηματοδοτήσεις της Πειραιώς με συνδρομή ΤΑΑ

Συνολικά, μέχρι σήμερα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ολοκληρώσει τη σύναψη συμβάσεων για τη χρηματοδότηση 65 επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 3,68 δισ. ευρώ κι έχει αξιοποιήσει πόρους του ΤΑΑ ύψους 1 δισ. ευρώ και κεφάλαια της Τράπεζας ύψους 817 εκατ. ευρώ, που καλύπτουν το τμήμα δανείων των κεφαλαίων που κατευθύνονται στις επενδύσεις.

Σύμφωνα με την Τράπεζα Πειραιώς, το αίτημα για τη λήψη της πέμπτης δόσης επιβεβαιώνει τη δυναμική και πρωτοπόρο συμμετοχή της τράπεζας στο δανειακό πρόγραμμα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η Τράπεζα Πειραιώς δίνει έμφαση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με αναπτυξιακό όραμα και εξωστρεφή χαρακτήρα, αλλά και έργων που συμβάλλουν στην Πράσινη Μετάβαση και στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, σε πλήρη εναρμόνιση με τους βασικούς πυλώνες του ΤΑΑ.

Έμφαση σε επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη και εξωστρέφεια

Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα αξιοποιήθηκε με έμφαση στη στήριξη κυρίως ενεργειακών έργων με χαρακτήρα Πράσινης Μετάβασης – συνολικής δυναμικότητας 1,1 GW – αλλά και Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Εξωστρέφειας. Οι επενδύσεις υλοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, με έμφαση στην περιφέρεια, με χρηματοδότηση κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων (άνω του 60% των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων).

Για την υποστήριξη των δράσεων του Ταμείου, η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία για την άμεση αξιολόγηση και υλοποίηση των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, πρωταγωνιστώντας στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του ΤΑΑ, πόρων που συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου και ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της εθνικής μας οικονομίας.

Ο κ. Θοδωρής Τζούρος, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς δήλωσε: «Η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει συνεπής στη στρατηγική της προτεραιότητα για την ενεργή και αποτελεσματική χρήση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η αξιοποίηση των κεφαλαίων του ΤΑΑ είναι εμφανές ότι συμβάλλει καθοριστικά στη μόχλευση των ικανών και απαραίτητων κεφαλαίων για την ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας. 

Η αποτελεσματική συνεργασία των στελεχών της Τράπεζας με το Ελληνικό Δημόσιο και τις υπηρεσίες του Ταμείου Ανάκαμψης αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη διοχετεύσει, μέσω χρηματοδοτικών συμβάσεων, πόρους ύψους 1 δισ. ευρώ κεφαλαίων ΤΑΑ σε διάστημα μικρότερο των 16 μηνών και έχει ήδη καταθέσει αίτημα για την πέμπτη δόση κεφαλαίων, ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει πιστή στην προσπάθεια στήριξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εθνικό ή ευρωπαϊκό εργαλείο προς όφελος των πελατών της».