Παγκρήτια: Σημαντική κερδοφορία, αύξηση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης
Eurokinissi
Eurokinissi

Παγκρήτια: Σημαντική κερδοφορία, αύξηση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης

Με σημαντική κερδοφορία έκλεισαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου του 2024 για την Παγκρήτια Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τις στρατηγικές επιλογές της Διοίκησης.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου 2024 διαμορφώθηκαν θετικά, καταγράφοντας Κέρδη προ φόρων 3,66 εκ. ευρώ έναντι 577,93 χιλ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο του 2023, ενώ το καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα, προ φόρων, αποσβέσεων και προβλέψεων, παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 97% φθάνοντας στα 12,4 εκ. ευρώ από 6,31 εκ. ευρώ κατά την περυσινή χρήση. Σημειώνεται ότι τα μετά φόρων Κέρδη ανήλθαν στα 2,55 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 522,48% σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά τα οποία ανήλθαν σε 410,33 χιλ. ευρώ.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα της καθαρής πιστωτικής επέκτασης, η οποία ανήλθε σε 91 εκ. ευρώ με το σύνολο των εκταμιεύσεων να ανέρχεται σε 202 εκ. ευρώ, για το Α’ Τρίμηνο.

Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε 3,23 δισ. ευρώ κατά την 31/03/2024, καταγράφοντας μείωση κατά 6,3% από την 31/12/2023, ως αποτέλεσμα της αποπληρωμής του τελευταίου προγράμματος αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO) στα οποία συμμετείχε η Τράπεζα, ύψους 324 εκ. ευρώ.

Οι Καταθέσεις ανήλθαν στα 2,6 δισ. ευρώ κατά την 31/03/2024 έναντι 1,6 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν τα καθαρά έσοδα από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε 2,88 εκ. ευρώ κατά την 31/03/2024, έναντι 1,98 εκ. ευρώ κατά την 31/03/2023, που ισοδυναμεί με μεγαλύτερη από 100% αύξηση.

Η Τράπεζα προχώρησε στο σχηματισμό προβλέψεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου ύψους 6,82 εκ. ευρώ, αυξάνοντας έτσι και το ύψος των σωρευμένων προβλέψεων στα 528,90 εκ. ευρώ, έναντι 522,49 εκ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τέλος, το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 252,29 εκ. ευρώ.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α’ Τριμήνου 2024, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας, κ. Αντώνης Μ. Βαρθολομαίος σημείωσε:

«Η αξιοσημείωτη κερδοφορία που καταγράψαμε το πρώτο τρίμηνο του 2024 αποδεικνύει ότι η Παγκρήτια Τράπεζα αποτελεί έναν σταθερό και αξιόπιστο τραπεζικό οργανισμό με ολοένα και αυξανόμενη πελατειακή βάση. Η στήριξη του μετοχικού σχήματος της Thrivest και των μετόχων μας κ.κ. Δ. Μπάκου, Γ. Καϋμένακη, Α. Εξάρχου λειτούργησε καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της Παγκρήτιας, όπως και η μεθοδική δουλειά των στελεχών της Τράπεζας.

Τα πολύ θετικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν την ικανότητα της Παγκρήτιας να λειτουργήσει ως ισχυρό συστατικό στον υπό διαμόρφωση πέμπτο τραπεζικό πυλώνα, μέσα από την συνένωση των δυνάμεών της με την Τράπεζα Αττικής. Η νέα τράπεζα που θα προκύψει θα έχει κεντρικό στόχο την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, εντείνοντας τον υγιή ανταγωνισμό στον τραπεζικό κλάδο προς όφελος του πελάτη».