Εθνική Τράπεζα: Το business plan για νέα δάνεια και πάνω από 3,6 δισ. ευρώ κέρδη

Εθνική Τράπεζα: Το business plan για νέα δάνεια και πάνω από 3,6 δισ. ευρώ κέρδη

Μπορεί να ήταν εντυπωσιακά τα αποτελέσματα της Εθνικής, αλλά είναι το τριετές πλάνο της που οδηγεί τώρα σε μεγάλη ανάπτυξη την τράπεζα με στόχο καθαρά κέρδη 1,2 δισ. ευρώ φέτος και πάνω από 3,6 δισ. ευρώ σωρευτικά στην τριετία 2024-2026. Την ίδια στιγμή  η τράπεζα είναι υποψήφια αναβαθμίσεων από τους επενδυτικούς οίκους. Μοχλός της ανάπτυξης θα είναι η πιστωτική επέκταση, με συνολική αύξηση 7% νέων δανείων στην τριετία. Είναι ελαφρώς συντηρητικά υπολογισμένη η επέκταση, αν ληφθεί υπόψη η αναμενόμενη μείωση επιτοκίων και το RRF

Ήδη το χαρτοφυλάκιο υγιών δανείων του Ομίλου στέκεται τώρα στα 30,5 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 1,3 δισ. ευρώ από το 2022. Από αυτά τα 28,8 δισ. ευρώ, είναι ελληνικά δάνεια, αυξημένα κατά 5% ή 1,2 δισ. ευρώ από το 2022. 

Στην επίτευξη των στόχων για κέρδη με απόδοση κεφαλαίων RoTE 15% φέτος και 13% έως το 2026 και πιστωτική επέκταση 7% θα συμβάλουν:

  • Η φθηνή καταθετική βάση 55,1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα αυξημένη κατά 1,7 δισ. ευρώ και συνολικά 57,1 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου. Από τα 55,1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, τα 30 δισ. ευρώ είναι καταθέσεις ταμιευτηρίου και μόλις  10,5 δισ. ευρώ προθεσμιακές. Όταν η μέση λαϊκή κατάθεση είναι 4.000 ευρώ αυτό αφήνει στην Εθνική Τράπεζα ένα περιθώριο 390 μονάδων βάσης έναντι του μέσου τριμηνιαίου euribor ή 353 μονάδες βάσης συγκριτικά με το σύνολο των καταθέσεων. Το μέσο κόστος δανεισμού της είναι 77 μονάδες βάσης και το μέσο κόστος των καταθέσεων 43 μονάδες (0,43%).
  • Σε σχέση με μέσο επιτόκιο 6,27% όλων των εξυπηρετούμενων δανείων (396 euribor+ 229 μονάδες βάσης μέσο spread) της τράπεζας στο τέλος του 2023, υπήρχε υπόλοιπο 27% των δανείων που δεν είχε φθάσει σε αυτή την τιμή. Η Εθνική σημείωνε pass through στα επιτόκια των δανείων στο 73%. Και οδεύουμε ήδη επί τρεις μήνες με το καταληκτικό επιτόκιο της ΕΚΤ υπολογίζοντας ότι θα παραμείνει έτσι έως τον Ιούνιο. Θα προκύψει δηλαδή ακόμα και κάποιο κέρδος από μικρό πέρασμα της επίπτωσης της τελευταίας αύξησης επιτοκίων στα δάνεια, εξαιρουμένων των ΜΕΑ και των «παγωμένων» στεγαστικών.
  • Στο μεταξύ, η Εθνική προβλέπει μείωση επιτοκίων της ΕΚΤ στο 3% φέτος, που θα προκαλέσει μικρή μείωση στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο NIM. Ήταν στις 303 μονάδες για όλο το 2023 και θα υποχωρήσει κάτω από 290 μονάδες. Προβλέπει ακόμα συντηρητικά, οι προθεσμιακές καταθέσεις της να αυξηθούν σε 25% του μείγματος, από σχεδόν 19% στις ελληνικές καταθέσεις το Δεκέμβριο 2023.
  • Με μικρότερα επιτόκια όμως, τα δάνεια θα γίνουν πιο προσιτά και αυτή τη στιγμή τα δάνεια της Εθνικής είναι το 58% των καταθέσεων και ο δείκτης ρευστότητας LCR στο 262% έναντι υποχρέωσης για 100%. Οι καταθέσεις ομίλου 57 δισ. ευρώ αποτελούν το 96% της συνολικής χρηματοδότησης για δάνεια, της Εθνικής. Η χρηματοδοτική της δομή με δυνατότητα έως 61 δισ. ευρώ, έχει βάση κατά 75% σε καταθέσεις και ρευστά διαθέσιμα. Χρειάζεται όμως τη θετική επίπτωση μερικούς μήνες μετά τη μείωση των πρώτων 100-150 μονάδων βάσης για να γίνει αντιληπτή στην οικονομία. Η αγορά θα την αντιληφθεί πρώτη.

Το σχέδιο για πιστωτική επέκταση

Η βασική πιστωτική επέκταση θα προέλθει από τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια ασφαλώς. Πολύ θετικό εδώ για την ελληνική οικονομία είναι ότι πρόκειται για επενδύσεις. Συγκρίνοντας τη δομή στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΕ και στο σχέδιο επέκτασης προκειμένου για μέση επέκταση 7% προκύπτει:

  • Εταιρικά δάνεια 19,6 δισ. ευρώ που αυξήθηκαν 9% το 2023 ή κατά 1,7 δισ. ευρώ. Θα αυξηθούν λέει η Εθνική σωρευτικά κατά 9% έως το 2026. Επιμέρους η αύξηση ανά κατηγορία εκτιμά ότι θα είναι:

1)Τα δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις κυρίως με ενίσχυση από το πρόγραμμα RRF που είναι περίπου τα 2/3 του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου και θα αυξηθούν κατά 10%

2)Τα δάνεια των ΜμΕ θα αυξηθούν κατά 8%

3)Τα δάνεια στη ναυτιλία θα αυξηθούν κατά 5%

  • Τα δάνεια λιανικής εκτιμάται ότι θα αυξηθούν λιγότερο, λόγω της εικόνας που επικρατεί τώρα, μετά από μεγάλες αυξήσεις επιτοκίων της ΕΚΤ. Αυτό υποχρεώνει την Εθνική σε πολύ συντηρητική προσέγγιση για επέκταση σε όλη την κατηγορία των δανείων αυτών σε μόλις 2%. 

Το χαρτοφυλάκιο της Εθνικής περιλαμβάνει τώρα 9,1 δισ. ευρώ εξυπηρετούμενα δάνεια αυτής της κατηγορίας, σε στεγαστικά που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι με 6,7 δισ. ευρώ, 1,3 δισ. ευρώ καταναλωτικών δανείων και 1,1 δισ. ευρώ δανείων σε μικρές επιχειρήσεις. Προβλέπεται:

5)Τα καταναλωτικά δάνεια και οι κάρτες, από 1,1 δισ. ευρώ τώρα να αυξηθούν κατά 5%. 

6)Τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 4% με τη συμβολή της στρατηγικής συνεργασίας με την EpsilonNet, που θα φέρει νέες συνεργασίες και θα ενισχύσει τις υπάρχουσες.

7)Στην αγορά στεγαστικών για φέτος δεν προβλέπεται επέκταση, πάντως οι εξοφλήσεις θα ισοφαρίζονται με δάνεια από συνεργασίες που θα κινούνται στο πνεύμα της εξοικονόμησης ενέργειας.

Το φρούριο των ομολόγων, άνεση στα MREL και προμήθειες της ΕΤΕ

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες της Εθνικής ήταν 382 εκατ. ευρώ το 2023 αυξημένα 10% από το 2022 και το τελευταίο τρίμηνο αυξήθηκαν σε 109 εκατ. ευρώ με τριμηνιαία αύξηση 15% που υποδηλώνει μία πρώτη ανατιμολόγηση. Το μεγάλο μέρος των εσόδων ήρθε από τη λιανική αγορά της Ελλάδας, συνολικά 203 εκατ. ευρώ.

Τα δάνεια της Εθνικής στην ΕΚΤ, TLTRO ήταν ήδη πολύ μικρά στα 1,9 δισ. ευρώ και θα λήξουν φέτος. Από την άλλη η Εθνική είναι καθαρός δανειστής στη διατραπεζική αγορά και δανείζει 800 εκατ. ευρώ. Τα ρευστά διαθέσιμά της είναι 9 δισ. ευρώ περιλαμβάνοντας καθαρό πλεόνασμα περίπου 8 δισ. ευρώ. 

Στο μεταξύ η υποχρέωση της τράπεζας για MREL είναι ήδη καλυμμένη για το 2025. Καθώς έχει δείκτη 25,3% έχει ήδη καλύψει από τώρα την απαίτηση της ερχόμενης χρονιάς, αλλά θα βγει στις αγορές για μία ήδη δύο εκδόσεις εφόσον βρει καλή περίοδο γι αυτό. Όλα αυτά σημαίνουν μείωση του κόστους, το οποίο άλλωστε η τράπεζα προβλέπει ότι θα διατηρήσει στα μέσα περυσινά επίπεδα, όταν στο τελευταίο τρίμηνο ήταν μειωμένο. Με άλλα λόγια όλες οι παραδοχές είναι πολύ συντηρητικές.

Η Εθνική διαθέτει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο ομολόγων 17,2 δισ. ευρώ το οποίο περιλαμβάνει κυρίως ελληνικούς σταθερούς τίτλους (13+3 δισ. ευρώ), που λειτουργούν ως φυσική αντιστάθμιση στις μειώσεις επιτοκίων καθώς έχουν σταθερό επιτόκιο. 

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνεται και τμήμα trading 400 εκατ. ευρώ. Επίσης, η ΕΤΕ έχει 500 εκατ. ευρώ σε μετοχές, 1,3 δισ. ευρώ σε σταθερά assets και διάφορα άλλα περιουσιακά στοιχεία 10 δισ. ευρώ. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί καθαρή διατραπεζική θέση 2,8 δισ. ευρώ. Βεβαίως, αυτά τα ομόλογα φέρνουν έσοδα από τόκους που θα συμβάλουν στη γενική κερδοφορία.