Ο δρόμος της Πολωνίας προς το ευρώ: Το Economic Freedom Foundation παίρνει τα πράγματα στα χέρια του
Shutterstock
Shutterstock

Ο δρόμος της Πολωνίας προς το ευρώ: Το Economic Freedom Foundation παίρνει τα πράγματα στα χέρια του

*Άρθρο του Economic Freedom Foundation 

«Δρόμος προς το ευρώ» ονομάζεται η παμπολωνική εκστρατεία που ξεκίνησε στα μέσα του 2022 από το πολωνικό Economic Freedom Foundation. 

«Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουμε δει αλλαγές ως προς την υποστήριξη προς το ευρώ. Ο δείκτης, που μετράται από το Ευρωβαρόμετρο, βελτιώνεται, ωστόσο, δεν μπορούμε να παραμείνουμε παθητικοί καθώς η κυβέρνηση και η κεντρική τράπεζα δεν ενημερώνουν και δεν εκπαιδεύουν για το ευρωπαϊκό νόμισμα. Ως εκ τούτου, αποφασίσαμε να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας», λέει ο Marek Tatała, Διευθύνων Σύμβουλος του Economic Freedom Foundation. «Επιπλέον, οι δημόσιοι θεσμοί δαιμονοποιούν επί του παρόντος το ευρώ και χρησιμοποιούν προπαγάνδα κατά του ευρώ για πολιτικούς λόγους. Πρέπει να παρέχουμε στους πολίτες αξιόπιστες πληροφορίες και δεδομένα». 

Ο κύριος σκοπός της εκστρατείας είναι συνεπώς να ξεκινήσει μια εντατική συζήτηση για την ένταξη της Πολωνίας στην ευρωζώνη, να ενημερώσει για τα οφέλη από την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος, καθώς και να προετοιμάσει συστάσεις για απαραίτητες μεταρρυθμίσεις (συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, του κράτους δικαίου, της μείωσης του πληθωρισμού, των ευέλικτων ρυθμιστικών συστημάτων και της αύξησης της ανταγωνιστικότητα της οικονομίας) και να ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης στην ευρωζώνη ασκώντας διαρκώς πίεση στην κυβέρνηση και τους πολιτικούς. 

Η τρέχουσα οικονομική και πολιτική κατάσταση της Πολωνίας, σε συνδυασμό με πολλές ανεύθυνες πολιτικές, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ευημερία των πολιτών, τις προοπτικές για μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και την εικόνα της Πολωνίας στη διεθνή σκηνή. Ο υψηλός πληθωρισμός, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου και η αποδυνάμωση της θέσης μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση απειλούν την ευρέως κατανοητή ασφάλεια της Πολωνίας. «Θα πρέπει να θεωρούμε την ευρωζώνη ως ένα οιονεί ‘οικονομικό ΝΑΤΟ’» γράφουν οι συντάκτες της ιστοσελίδας «Road to euro». 

Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, η Πολωνία χρειάζεται ακόμη πιο ισχυρή ολοκλήρωση και στενότερες σχέσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι η Πολωνία έχει ήδη αποφασίσει να ενταχθεί στη νομισματική ένωση με την ένταξη της στην ΕΕ πριν από 19 χρόνια. 

«Το ευρώ εντάσσει βαθύτερα τα κράτη μέλη στη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργεί μεγαλύτερη αξιοπιστία και προσελκύει περισσότερες επενδύσεις», λέει ο Tatała. «Η εισαγωγή του ευρώ στην Πολωνία θα μειώσει το κόστος συναλλαγών και θα αυξήσει τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων. Η ένταξη στην ευρωζώνη σε συνδυασμό με την εφαρμογή καλών οικονομικών πολιτικών θα οδηγήσει σε υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη και θα ωφελήσει ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας». 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Πολωνία δεν πληροί τις προϋποθέσεις για ένταξη στην ευρωζώνη σε αυτό το στάδιο. Πρέπει να διορθώσουμε τα δημόσια οικονομικά, να ελέγξουμε τον πληθωρισμό, να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα και την ευελιξία της οικονομίας, καθώς και να αποκαταστήσουμε το κράτος δικαίου. 

Οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν στην πορεία προς το ευρώ θα εξασφαλίσουν την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης, θα διευκολύνουν τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Πολωνών, θα αυξήσουν την ασφάλεια της χώρας και θα ενισχύσουν τη θέση της στο επίπεδο της ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα καλά μελετημένο πακέτο μεταρρυθμίσεων εγγυάται ότι η Πολωνία δεν θα επαναλάβει τα λάθη εκείνων των χωρών που, όντας ήδη στη ζώνη του ευρώ, ακολούθησαν μια ανεύθυνη οικονομική πολιτική. 

Με τα χρόνια, πολλοί μύθοι έχουν αναπτυχθεί γύρω από το ευρώ, και επιπλέον το θέμα της ένταξης στην ευρωζώνη αγνοήθηκε από τους πολιτικούς. Αυτοί οι μύθοι καταρρίπτονται σταδιακά στον επίσημο ιστότοπο της εκστρατείας: kursnaeuro.pl. 

Η αποστολή μας είναι να παρουσιάσουμε αξιόπιστες πληροφορίες για το ευρώ και να προσεγγίσουμε αποτελεσματικά τους πολίτες, τους ηγέτες της κοινής γνώμης και τους πολιτικούς – έτσι ώστε η Πολωνία να πάρει επιτέλους τον σωστό δρόμο τον «δρόμο προς το ευρώ»!  

-- 

*Το Economic Freedom Foundation έχει ως αποστολή να καταστήσει την Πολωνία ευημερούσα και ανοιχτή χώρα όπου οι πολίτες θα απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο οικονομικής και ατομικής ελευθερίας. 

*Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 6 Φεβρουαρίου 2023 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια του 4Liberty.eu και τη συνεργασία του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών.