Προστατεύοντας τα παιδιά: Τι λένε οι αρχές και τι να κάνουν οι γονείς
Shutterstock
Shutterstock
Tik Tok

Προστατεύοντας τα παιδιά: Τι λένε οι αρχές και τι να κάνουν οι γονείς

Η απόφαση της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας (DPC) εναντίον της εταιρείας TikTok Technology Limited, που ελήφθη το Σεπτέμβριο, αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παιδιών από την εν λόγω εταιρεία. Η απόφαση ακολουθεί παρόμοιες θέσεις με αυτές που είχαν καθιερωθεί σε προηγούμενη απόφαση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων παιδιών από το Instagram, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη διαφάνεια και την προεπιλογή δημοσιότητας των λογαριασμών.

Κύρια σημεία της απόφασης DPC Ιρλανδίας για το TikTok

Διαφάνεια: Η DPC διαπίστωσε ότι οι όροι όπως «όλοι» και «καθένας», που χρησιμοποιούσε η TikTok για να περιγράψει ποιος μπορεί να δει έναν λογαριασμό, δεν ήταν αρκετά σαφείς. Το μεγαλύτερο πρόστιμο των 345 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε για την παραβίαση αυτής της διαφάνειας, φτάνοντας τα 180 εκατομμύρια ευρώ.

Ρυθμίσεις Δημοσιότητας-Προεπιλογή: Το TikTok είχε ρυθμίσεις που έκαναν τους λογαριασμούς των παιδιών δημόσιους από προεπιλογή, γεγονός που θεωρήθηκε ασυμβίβαστο με τις αρχές προστασίας δεδομένων του GDPR.

Επαλήθευση Ηλικίας: Η απόφαση ανέδειξε την επαλήθευση ηλικίας ως σημαντικό θέμα, ενώ τονίζεται ότι η TikTok δεν είχε λάβει επαρκή μέτρα για να επαληθεύει την ηλικία των χρηστών, ειδικά για τα παιδιά κάτω των 13 ετών.

Αρχή Δικαιοσύνης: Η απόφαση επισημαίνει επίσης την προθυμία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ, EDPB) να εφαρμόσει την αρχή της δικαιοσύνης για να προσθέσει περαιτέρω ευρήματα παραβίασης, ακόμη και όταν η αρχική έρευνα της οδηγούσας εποπτικής αρχής της Ιρλανδίας δεν περιελάμβανε τέτοιο ζήτημα.

Πρόστιμα και Διορθωτικά Μέτρα: Το TikTok υποχρεώθηκε να προσαρμόσει τις επεξεργασίες του σύμφωνα με το GDPR εντός τριών μηνών και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 345 εκατομμυρίων ευρώ για διάφορες παραβιάσεις.

Η απόφαση αυτή της DPC αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προστασία των δεδομένων των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δείχνει μια αυξημένη εστίαση στην ανάγκη για διαφάνεια και ασφάλεια στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ειδικά όταν αφορά παιδιά.

Γονείς και TikTok 

Στο σύγχρονο κόσμο της τεχνολογίας, η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο αποτελεί πρωταρχική ανησυχία για τους γονείς. Με την αυξανόμενη δημοτικότητα πλατφορμών όπως το TikTok, είναι σημαντικό οι γονείς να είναι ενημερωμένοι και να παρέχουν κατάλληλες συμβουλές στα παιδιά και τους εφήβους τους. Οι συστάσεις θα περιελάμβαναν:

  • Ενημέρωση και Διάλογος: Συζητήστε με τα παιδιά σας για τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διαδικτυακή δραστηριότητα και τη σημασία της διατήρησης της προσωπικής τους ασφάλειας. Ενθαρρύνετε την ανοιχτή επικοινωνία και δείξτε ενδιαφέρον για το πώς χρησιμοποιούν το TikTok.
  • Ρυθμίσεις Ασφαλείας και Ιδιωτικότητας: Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις ασφαλείας και ιδιωτικότητας της εφαρμογής. Αυτό περιλαμβάνει το να κρατούν τους λογαριασμούς τους ιδιωτικούς, να ελέγχουν ποιος μπορεί να τους ακολουθεί και ποιος μπορεί να σχολιάζει στα βίντεο τους.
  • Επίγνωση του Περιεχομένου: Προτρέψτε τα παιδιά να είναι επιλεκτικά σχετικά με το είδος του περιεχομένου που ανεβάζουν και παρακολουθούν. Τονίστε τη σημασία της διατήρησης της αξιοπρέπειας και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας online.
  • Χρόνος Οθόνης και Ισορροπία: Θέστε όρια στο χρόνο που περνούν μπροστά στην οθόνη και ενθαρρύνετε τα παιδιά να ασχολούνται με δραστηριότητες εκτός διαδικτύου.
  • Κριτική Σκέψη: Διδάξτε τους νέους να αναγνωρίζουν και να αμφισβητούν την παραπληροφόρηση και τα ψεύδη περιεχόμενα που μπορεί να συναντήσουν.

Η κατανόηση και η εφαρμογή αυτών των αρχών μπορεί να βοηθήσει στη διασφάλιση μιας πιο ασφαλούς και ενημερωμένης εμπειρίας για τα παιδιά και τους εφήβους στο TikTok.

*Ο Γιάννης Σ. Καλαντζάκης είναι entrepreneur υπηρεσιών υγείας, πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPOaaS), Lead Verifier EU ETS & σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), ιατρικού τουρισμού, ΕΚΕ & βιώσιμης ανάπτυξης (πχ. Ecovadis, EU ETS, ΔηΣΜΕ, 14064-1) και ποιότητας. #IOwnMyHealthData