Και όμως η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί θέσεις εργασίας
Shutterstock
Shutterstock

Και όμως η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί θέσεις εργασίας

Οι εξελίξεις στην εφαρμογή της τεχνολογίας της Tεχνητής Nοημοσύνης μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα σε μεγάλο βαθμό, αλλά μπορεί επίσης να θέσουν σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας.

Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει είναι αν τελικά η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι ένας καθαρός δημιουργός θέσεων εργασίας ή ένας καθαρός «καταστροφέας» θέσεων εργασίας. Η απάντηση είναι αβέβαιη, αλλά με βάση τα δεδομένα από το 2011 έως το 2019, η Stefania Albanesi από το Πανεπιστήμιο του Pittsburgh και οι συνάδελφοί της  έχουν κάνει μια πρώτη εμπεριστατωμένη εκτίμηση.

Χρησιμοποίησαν δεδομένα που αφορούσαν το πώς η πρόοδος στην τεχνολογία λογισμικού και την Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν επηρεάσει τις θέσεις εργασίας καθώς και ποιες αλλαγές στην απασχόληση και τους μισθούς έχουν προκύψει από την επίδραση αυτών των τεχνολογιών. Επίσης, εξέτασαν τον αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές χώρες (αναλυτικά ανά χώρα) καθώς και στους εργαζόμενους ανά ηλικία και επίπεδο δεξιοτήτων. Και υπάρχουν κάποιες σαφείς διαφορές μεταξύ λογισμικού και AI.

Στην περίπτωση του λογισμικού, ο αντίκτυπος των βελτιώσεων του λογισμικού στην απασχόληση και στους μισθούς ήταν κατά μέσο όρο μηδενικός. Οι εργαζόμενοι με υψηλή εξειδίκευση βελτίωσαν λίγο τις πιθανότητες απασχόλησής τους, ενώ οι εργαζόμενοι με μεσαία και χαμηλή ειδίκευση μείωσαν οριακά τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας. Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν πρακτικά μηδενικό. Ωστόσο, όταν εξετάστηκαν μεμονωμένες χώρες στην Ευρώπη, η καθαρή επίδραση του λογισμικού στην αγορά εργασίας ήταν αρνητική για χώρες όπως η Πορτογαλία ή η Ελλάδα, αλλά θετική για χώρες όπως η Γερμανία ή το Ηνωμένο Βασίλειο.

Καθαρή επίδραση των βελτιώσεων του λογισμικού στην απασχόληση και στους μισθούς στις ευρωπαϊκές χώρες.

Το αποτέλεσμα αυτό όταν συγκρίνεται με τον αντίκτυπο της τεχνολογίας της Τεχνητής Νοημοσύνης στην απασχόληση και τους μισθούς έδειξε σημαντικές διαφορές. Η συντριπτική πλειονότητα των χωρών είδε την απασχόληση να αυξάνεται και μάλιστα ουσιαστικά.

Οι μισθοί και πάλι δεν άλλαξαν πραγματικά, αλλά η Τεχνητή Νοημοσύνη αποδείχθηκε ότι δημιουργούσε νέες θέσεις εργασίας. Και σε αντίθεση με το λογισμικό όπου κυρίως νεότεροι ή/και πιο έμπειροι στην τεχνολογία εργαζόμενοι επωφελήθηκαν από τις εξελίξεις στην τεχνολογία λογισμικού, η Τεχνητή Νοημοσύνη ωφέλησε τους νέους και τους μεσήλικες εργαζόμενους, ενώ οι μεγαλύτεροι εργαζόμενοι δεν είδαν καμία αλλαγή στις ευκαιρίες απασχόλησής τους.

Τι οδηγεί σε τόσο μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών είναι προς συζήτηση, αλλά φαίνεται ότι ένα πιο μορφωμένο εργατικό δυναμικό και μια καλύτερη ψηφιακή υποδομή είναι βασικοί καταλύτες για ένα θετικότερο αποτέλεσμα. Οι χώρες όπου η ψηφιακή υποδομή είναι πιο προηγμένη και όπου υπάρχουν περισσότεροι ειδικευμένοι εργαζόμενοι είναι οι πρώτες που υιοθετούν τις επενδύσεις στην τεχνολογία AI.

Έτσι, κερδίζουν τις περισσότερες από τις επενδύσεις και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, ενώ οι χώρες που υστερούν σε αυτές τις παραμέτρους τείνουν να μένουν πίσω. Επιπλέον, μια πιο άκαμπτη και λιγότερο ευέλικτη αγορά εργασίας μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στη δημιουργία θέσεων εργασίας που σχετίζονται την τεχνητή νοημοσύνη. Οι χώρες με υψηλότερη προστασία στο χώρο εργασίας και χαμηλότερη ευελιξία στην αγορά εργασίας είδαν κατά μέσο όρο χαμηλότερα οφέλη στην απασχόληση από την τεχνολογία λογισμικού και την τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτή η ανάλυση βασίζεται στην ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στις δραστηριότητες που αφορούν την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, τη μεταποίηση κλπ, επομένως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με τη γενίκευση των ευρημάτων της  σε δραστηριότητες υπηρεσιών που επηρεάζονται περισσότερο από μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT. Προκύπτει πάντως ότι η επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας είναι πολύ πιο ευνοϊκή από την επιρροή του λογισμικού. Η Τεχνητή Νοημοσύνη φαίνεται να δημιουργεί πολύ περισσότερους νικητές από ό,τι το λογισμικό ή άλλες εξελίξεις στον κλάδο πληροφορικής στο παρελθόν.

Καθαρή επίδραση των βελτιώσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης στην απασχόληση και στους μισθούς στις ευρωπαϊκές χώρες