ΓΔ: 893,76 18,32 (2,09 %)

Τζίρος: 88,68 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1999η
Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

ΓΔ: 893,76 18,32 (2,09 %)

Τζίρος: 88,68 εκατ. €   RT

Η ώρα της ψηφιακής επανάστασης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Η ώρα της ψηφιακής επανάστασης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Στρατηγική επιλογή για τις ελληνικές τις ελληνικές επιχειρήσεις καθίσταται ο Ψηφιακός Μετασχηματισμό, καθώς ολοένα και περισσότερες αντιλαμβάνονται το ειδικό βάρος που θα έχουν τεχνολογίες, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων και το cloud, για τη μελλοντική τους ανάπτυξη.  

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τη νέα μελέτη «Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2016-2018» που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης στατιστικής έρευνας για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, για την περίοδο 2016-2018, μεταξύ 12.213 επιχειρήσεων με 10 απασχολούμενους και άνω, σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Η έρευνα δημοσιοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου του 2020 και πιθανόν η πραγματικότητα να είναι πιο «αισιόδοξη» δεδομένου ότι η εμπειρία του κορονοϊού ανέδειξε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η τεχνολογία στο επιχειρείν ακόμα πιο έντονα.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΕΚΤ, μία στις τρεις ελληνικές εταιρείες εντάσσει, πλέον, τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον κεντρικό της στρατηγικό σχεδιασμό, μία στις δύο επιχειρήσεις καινοτομεί χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες και μία στις τρεις επιχειρήσεις διαθέτει τις εσωτερικές ικανότητες, υποδομές και προσωπικό, για την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών.

Συγκεκριμένα, 4.088 επιχειρήσεις σε σύνολο 12.213 επιχειρήσεων, δηλαδή το 33,5%, θεωρεί τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ως πολύ σημαντική στρατηγική ανάπτυξης. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 51,5% για τις μεγάλες επιχειρήσεις (250 και πλέον απασχολούμενoι) και σε 33,1% για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (10-249 απασχολούμενοι).

 


Η έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία για τη βελτίωση και ανάπτυξη αγαθών και υπηρεσιών θεωρείται ως η σημαντικότερη στρατηγική για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, με ποσοστό 34,5%. Ακολουθεί η στρατηγική αναδιοργάνωσης των διαδικασιών της επιχείρησης με ψηφιακές τεχνολογίες, με ποσοστό 30,7%.Εστιάζοντας στις Ψηφιακές Δεξιότητες, το 27% των επιχειρήσεων της χώρας θεωρεί ως πολύ σημαντική στρατηγική την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού. Σημαντική είναι η διαφορά μεταξύ μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αξιολόγηση της στρατηγικής αυτής, με τις μεγάλες επιχειρήσεις να καταγράφουν ποσοστό 38,4%, υψηλότερο κατά 11,6 ποσοστιαίες μονάδες από αυτό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (26,8%).


Εξετάζοντας τη διάσταση της καινοτομίας, το 46,9% των επιχειρήσεων της χώρας χρησιμοποίησε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη καινοτομιών σε επιχειρησιακές διαδικασίες, γεγονός που αναδεικνύει τη σημαντική διείσδυση και συνεισφορά των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες.

Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το 32,7% των επιχειρήσεων της χώρας ανέπτυξε ψηφιακές τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά εσωτερικούς πόρους ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή φορείς με τη συμμετοχή προσωπικού της επιχείρησης, εξειδικευμένου σε ψηφιακές τεχνολογίες. Το 14,3% των επιχειρήσεων προχώρησε στην προμήθεια ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίες αναπτύχθηκαν από άλλους φορείς.

Όσον αφορά τη σημαντικότητα των πρωτοπόρων ψηφιακών τεχνολογιών για τη μελλοντική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, οι τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) θεωρούνται ως πολύ σημαντικές τεχνολογίες, με ποσοστό 20,4% για τις καινοτόμες επιχειρήσεις, 9,2% για τις επιχειρήσεις που δεν καινοτόμησαν, και 15,9% για το σύνολο των επιχειρήσεων.

Η δεύτερη πιο σημαντική τεχνολογία θεωρείται η Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Analytics), με ποσοστό 17,8%, 7,7% και 13,8% για τις καινοτόμες επιχειρήσεις, τις μη-καινοτόμες και για το σύνολο των επιχειρήσεων, αντίστοιχα.

Ακολουθούν, με μικρότερα ποσοστά, το cloud, οι αυτοματισμοί και η ρομποτική, οι τεχνολογίες αλυσίδας συναλλαγών (Blockchain), η τεχνητή νοημοσύνη και η Τρισδιάστατη Εκτύπωση.Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η αναγκαιότητα της μετάβασης των επιχειρήσεων προς την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία κρίνεται πλέον επιτακτική στο πλαίσιο της προσπάθειας διαμόρφωσης ενός αναπτυξιακού προτύπου για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Η έμφαση τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων, όσο και από την πλευρά του κράτους, σε ψηφιακές υποδομές, σε κατάλληλες οργανωσιακές δομές αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλών ψηφιακών δεξιοτήτων καθίσταται κομβική για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη νέα ψηφιακή οικονομία.

Ολόκληρη η έρευνα του ΕΚΤ είναι διαθέσιμη εδώ.