Υψηλά επιτόκια, πληθωρισμός και επενδυτικό κλίμα «καταλύτες» για την αγορά ακινήτων
RED Business Forum

Υψηλά επιτόκια, πληθωρισμός και επενδυτικό κλίμα «καταλύτες» για την αγορά ακινήτων

Στην επίδραση των τρεχουσών μακροοικονομικών συνθηκών στην ελληνική αγορά ακινήτων αλλά και στις σοβαρότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά του real estate είναι επικεντρωμένη η μελέτη που πραγματοποίησε η RED σε συνεργασία με το RICS Advisory Board Ελλάδος, η οποία παρουσιάσθηκε στο φετινό 17ο RED Business Forum.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των συνθηκών, περισσότερο από το 50% των συμμετεχόντων στην έρευνα κρίνουν ότι τα υψηλά επιτόκια, ο υψηλός πληθωρισμός και το επενδυτικό κλίμα ασκούν σημαντική ή πλήρη επιρροή, ενώ σημαντικά ποσοστά θεωρούν ότι η επιρροή των εν λόγω παραγόντων είναι μέτρια. Τα διεθνή γεωπολιτικά γεγονότα θεωρούνται μέτριας ή μείζονος σημασίας από το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος, ενώ μικρότερη σημασία προσδίδεται στη δυσκολία πρόσβασης στο κεφάλαιο.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, οι τρεις σοβαρότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό κλάδο ακινήτων, οι νέες πολιτικές και νόμοι κατέλαβαν την πρώτη θέση με 74%, η έλλειψη εργατικού δυναμικού έλαβε 58% και οι ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης συγκέντρωσαν 56%, με τη συνολική οικονομική κατάσταση να καταλαμβάνει επίσης ένα σημαντικό ποσοστό, της τάξεως του 50%.

Όσον αφορά τις τρεις πιο σημαντικές παραμέτρους που πρέπει να ενσωματώσουν οι εταιρείες ακινήτων στις στρατηγικές τους, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ESG και η επανατοποθέτηση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, δυο ζητήματα που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους στην περίπτωση των ακινήτων, κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις, ακολουθούμενες από την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. 

Για τις τρεις εξειδικευμένες αγορές ακινήτων στην Ελλάδα με τις καλύτερες προοπτικές, οι ερωτώμενοι έδωσαν ποσοστό 64% στις φοιτητικές κατοικίες, 57% στα serviced apartments και 50% στα data centers. 

Ενοίκια και ανακαινίσεις

Το δεύτερο μέρος της έρευνας ήταν επικεντρωμένο στο θέμα της επανατοποθέτησης περιουσιακών στοιχείων, μιας επενδυτικής στρατηγικής που διατηρεί ισχυρή δυναμική, ως μέσο διατήρησης, ανάκτησης ή δημιουργίας αξίας για το υπάρχον κτιριακό απόθεμα. 

Σε ό,τι αφορά το θέμα της ζήτησης για ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα το 71% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά, ενώ στο ερώτημα αν η τοποθεσία εξακολουθεί να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για ένα ακίνητο, ανεξάρτητα από τυχόν ανακαινίσεις, η απάντηση είναι θετική από το 78% των συμμετεχόντων.

Στο φλέγον θέμα των αυξήσεων των ενοικίων ένα μικρό ποσοστό φαίνεται να αναμένει λιγότερο από 5% αύξηση σε περίπτωση ανακατασκευής ή ανακαίνισης ακινήτου, το 38% αναμένει αύξηση 10%, το 35% πιστεύει ότι μπορεί να αυξήσει το ενοίκιο κατά 20%, ενώ το υπόλοιπο 24% αναμένει πάνω από 30% αύξηση, σε σχέση με το τρέχον ενοίκιο του ακινήτου. Κατά την εξέταση του σημαντικότερου πλεονεκτήματος της επανατοποθέτησης ενός παλαιού κτιρίου, αντί της κατασκευής ενός νέου, η εξοικονόμηση στο κόστος κατασκευής συγκέντρωσε 33% των απαντήσεων, η μείωση των ενσωματωμένων εκπομπών άνθρακα 31%, ενώ 35% των ερωτηθέντων ψήφισαν υπέρ της εξοικονόμησης χρόνου κατασκευής.

Όταν κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τον πιο σημαντικό παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για να είναι επιτυχημένη η επανατοποθέτηση ενός παλαιού κτιρίου, η δομική σταθερότητα συγκέντρωσε το 53% των απαντήσεων, με το θερμικό έλεγχο, την ευέλικτη διάταξη και το λειτουργικό κόστος να συγκεντρώνουν από 14 ως 18%. 

Τέλος, στην ερώτηση «ποιο είναι το καταλληλότερο κρατικό κίνητρο που θα μπορούσε να προσφερθεί στους επενδυτές ακινήτων, προκειμένου να ανακαινίσουν υπάρχοντα κτίρια», το 42% του δείγματος πρότεινε φοροελαφρύνσεις, το 25% πρότεινε τις άμεσες επιδοτήσεις και το 15%