Πώς μπορεί η Βουλή να αντιμετωπίσει τους «Σπαρτιάτες»
Eurokinnisi
Eurokinnisi
Ν. Παπασπύρου στο Liberal

Πώς μπορεί η Βουλή να αντιμετωπίσει τους «Σπαρτιάτες»

Ανοικτό το ενδεχόμενο να επαναληφθούν για το ακροδεξιό κόμμα «Σπαρτιάτες» στη Βουλή τα όσα συνέβησαν το 2012, όταν τα κόμματα του «δημοκρατικού τόξου» μπλοκάρισαν την υποψηφιότητα του αντιπροέδρου του Σώματος από πλευράς της Χρυσής Αυγής, αφήνει ο αναπληρωτής Καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών και πρώην Ειδικός Γραμματέας της Βουλής (2009 – 2015) Νίκος Παπασπύρου. 

Ο κ. Παπασπύρου απαντά στο εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να διακοπεί η κρατική χρηματοδότηση στο κόμμα των «Σπαρτιατών».

Παράλληλα, εξηγεί τι θα συμβεί εάν αποδειχθεί ότι ένας καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, όπως για παράδειγμα ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετέχει στην πραγματική ηγεσία του κόμματος «Σπαρτιάτες».

Συνέντευξη στον Χρήστο Θ. Παναγόπουλο

Κύριε καθηγητά, το 2012, όταν η Χρυσή Αυγή είχε εισέλθει στη Βουλή, τα κόμματα του λεγόμενου «δημοκρατικού τόξου» είχαν καταψηφίσει την υποψηφιότητα για την αντιπροεδρία του Κοινοβουλίου από το συγκεκριμένο κόμμα, με αποτέλεσμα η εν λόγω θέση να παραμείνει κενή. Λέγεται, λοιπόν, ότι μια ανάλογη κίνηση θα μπορούσε να γίνει και στην παρούσα Βουλή έναντι του κόμματος «Σπαρτιάτες». Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό;

Οι θέσεις των αντιπροέδρων στη Βουλή κατανέμονται σε όλα τα κόμματα, δηλαδή όλες οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες στη Βουλή έχουν κι από έναν αντιπρόεδρο, (πλην της πλειοψηφούσας Ομάδας που διαθέτει τρεις). Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη δεν μπορεί να καταληφθεί από βουλευτή άλλου κόμματος.

Όμως, για να εκλεγεί κανείς αντιπρόεδρος στη συγκεκριμένη θέση, πρέπει να πάρει τουλάχιστον 75 θετικές ψήφους. Επομένως, αν κάποιος υποψήφιος συγκεκριμένου κόμματος δεν λάβει τις ψήφους αυτές, τότε δεν εκλέγεται και πάμε στον επόμενο. Αυτά ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής.

Αυτό που αναφέρατε στην ερώτησή σας, πράγματι εφαρμόστηκε το 2012. Στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή της Χρυσής Αυγής, η θέση του αντιπροέδρου της Βουλής δεν καλύφθηκε και ως εκ τούτου δεν εξελέγη αντιπρόεδρος από το συγκεκριμένο κόμμα.

Όλα αυτά, όπως προαναφέραμε, έγιναν το 2012. Εάν, επομένως, τα πολιτικά κόμματα στην παρούσα Βουλή και ειδικότερα οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες και κατ’ επέκταση οι βουλευτές θεωρήσουν ότι συντρέχουν λόγοι αντίστοιχοι με εκείνους που αφορούσαν τη Χρυσή Αυγή, τότε δεν θα υπάρξει αντιπρόεδρος από το κόμμα των «Σπαρτιατών».

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει μια πρακτική που εφαρμόζεται στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία, με ευρεία πλειοψηφία, οι βουλευτές των πολιτικών κομμάτων ψηφίζουν τους υποψηφίους όλων των κομμάτων για τη θέση των αντιπροέδρων του Σώματος. Άρα, αυτό που λέμε, συνιστά μια εξαίρεση λόγω των ειδικών περιστάσεων που έχουν διαμορφωθεί.

Θα είχε τη δυνατότητα η Βουλή να μπλοκάρει την κρατική χρηματοδότηση ενός τέτοιου κόμματος κι αν ναι υπό ποιες συνθήκες θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο;

Αυτό δεν μπορεί να γίνει αυθαίρετα, αλλά βάσει νόμου που ορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής, ίσχυσαν οι διατάξεις του άρθρου 7Α του Ν. 3023/2002 (όπως αυτό προστέθηκε το 2013) με αφορμή την υπόθεση του εν λόγω κόμματος.

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, όταν επιβληθεί προσωρινή κράτηση στον Αρχηγό ή σε περισσότερο από το 1/5 των βουλευτών ενός κόμματος για εγκληματική οργάνωση, επιβάλλεται η αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης, μετά από απόφαση της Βουλής.

Στην περίπτωση των «Σπαρτιατών» αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί, εάν δεν υπάρχουν αντίστοιχες συνθήκες με εκείνες που αφορούσαν τη Χρυσή Αυγή. Άρα, εν προκειμένω, τέτοιο ζήτημα δεν υφίσταται.

Τις τελευταίες ημέρες έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το εάν θα έπρεπε να αποβληθεί ή όχι το κόμμα των «Σπαρτιατών» από τη Βουλή, στην περίπτωση που υπάρχει άμεση σχέση ή σύνδεσή του με τον προφυλακισμένο Ηλία Κασιδιάρη. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, κατά την άποψή σας;

Η άποψή μου επί του συγκεκριμένου ζητήματος είναι σαφής, κύριε Παναγόπουλε. Εάν θεωρηθεί ότι στην πραγματική ηγεσία του κόμματος μετέχει καταδικασθείς όπως ο Ηλίας Κασιδιάρης, τότε στοιχειοθετείται λόγος ακυρώσεως της εκλογής όλων των βουλευτών του συγκεκριμένου κόμματος.

Αυτό, όμως, μπορεί να συμβεί εάν – και μόνον εάν – στοιχειοθετηθεί κάτι τέτοιο, ότι δηλαδή καταδικασθείς για εγκληματική οργάνωση μετέχει στην πραγματική ηγεσία του κόμματος.

Ενώπιον τίνος θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί αυτό; Και στην περίπτωση που πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο, ποια η διαδικασία που ακολουθείται νομικά;

Αυτό θα μπορούσε να γίνει με άσκηση ένστασης ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Υποβάλλεται η ένσταση στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο και αυτό από εκεί και πέρα αποφαίνεται επί του συγκεκριμένου θέματος και ακυρώνει την εκλογή τους.

Εφόσον η συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές θεωρηθεί μη νόμιμη, τότε οι έδρες που είχε καταλάβει το συγκεκριμένο κόμμα, θα πρέπει να επιμεριστούν στα υπόλοιπα κόμματα που εκλέγουν βουλευτές.