@ Δήμαρχ@ μου

@ Δήμαρχ@ μου

Πολλές είναι οι αφορμές για να γράψω το άρθρο αυτό: η πρόσφατη καταστροφή του περιβάλλοντος μέσω πυρκαγιών (ξανά και ξανά), η συζήτηση για την υποστήριξη κομμάτων σε πρόσωπα για τη θέση Δημάρχ@, οι ανακοινώσεις «προσωπικοτήτων» για κάθοδο στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές και δυο άρθρα με εμβληματικό τίτλο και περιεχόμενο (Tι δήμαρχο θέλουμε; | Cretalive ειδήσεις & Τι δήμαρχο δεν θέλουμε! | Cretalive ειδήσεις). 

Τελικά το ερώτημα που μου τέθηκε ήταν: «αν όλα αυτά που γράφεις τα είχε @ Δήμαρχ@, θα ήταν επιτυχημέν@;». Η επιτυχία σχετίζεται με μετρήσιμα αποτελέσματα, οπότε ναι θα ήταν, αν αξιολογούνταν με συγκεκριμένους δείκτες, όπως ο δείκτης αποτελεσματικότητας Δήμων του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών.

@ Δήμαρχ@ μου δεν επικαλείται «συγκυρίες» ή «στραβές στη βάρδια μου» αλλά «την αγέλαστη κι’ αδάκρυτη θεά, την ευθύνη». Απολογείται, αξιολογείται κι αποδέχεται ευθύνες στο πλαίσιο που αναλογούν στο ρόλο.

@ Δήμαρχ@ μου είναι έτοιμ@ να αξιολογηθεί με δείκτες οργάνωσης & διακυβέρνησης, οικονομικής διαχείρισης, προσφοράς υπηρεσιών σε δημότες, βιωσιμότητας, και πολιτικής προστασίας.

@ Δήμαρχ@ μου δεν έχει ανάγκη από κομματική υποστήριξη είναι εδώ για τους δημότες.

@ Δήμαρχ@ μου γνωρίζει με λεπτομέρειες τα όρια των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που διοικεί και τις παρέχει στους δημότες με ευθύνη και διαφάνεια.

@ Δήμαρχ@ μου γνωρίζει τις ανάγκες λειτουργίας του δήμου και των εποπτευόμενων φορέων του, τις ανάγκες των πολιτών, τις ιεραρχεί και οργανώνει ένα σχέδιο με εσωτερική συνοχή.

@ Δήμαρχ@ μου υιοθετεί την ευρωπαϊκή αρχή της επικουρικότητας και δεν βολεύεται πίσω από τους περιορισμούς της νομοθεσίας. Δεν αρκείται στο «δε γίνεται», αναζητεί επίμονα το «πώς γίνεται».

@ Δήμαρχ@ μου ξέρει, έχει κοστολογημένο πρόγραμμα διαχείρισης κι ανάπτυξης και υπηρετεί με συμμόρφωση στη νομοθεσία και διαφάνεια. Δεν επιλέγει πιασάρικα ή επωφελή για διάφορους λόγους έργα (π.χ. προσλήψεις, αναθέσεις με παράπλευρα οφέλη) που όμως δεν εξυπηρετούν το συνολικό όραμα.

@ Δήμαρχ@ μου δεν θα είναι @ θυρωρ@ μιας πολυκατοικίας, αλλά @ διυθυντ@ μιας ορχήστρας: δημιουργ@ και διαχειριστ@ μαζί!

@ Δήμαρχ@ μου έχει ξεκάθαρο σε ποιους ανήκει ο Δήμος! Δε νομίζει ότι «ο Δήμος είμαι εγώ», αλλά «ο Δήμος ανήκει στους δημότες του».

@ Δήμαρχ@ μου λογοδοτεί στους δημότες, στην Αποκεντρωμένη και την αιρετή Περιφέρεια!

@ Δήμαρχ@ μου συνεργάζεται με όλους τους φορείς για το κοινό καλό. Επιβραβεύει τους συνεπείς δημότες και τιμωρεί τους παραβάτες στα όρια ευθύνης του Δήμου.

@ Δήμαρχ@ μου ξέρει τι σημαίνει βιωσιμότητα κι εφαρμόζει συγκεκριμένο πρόγραμμα πολιτικών Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Ευθύνης και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG).

@ Δήμαρχ@ μου έχει επιλέξει ότι η εκχώρηση αρμοδιοτήτων, ευθυνών και πόρων δεν αποτελεί μια εναλλακτική αλλά μια αναγκαιότητα. (Η δημόσια διοίκηση μπορεί και πρέπει ν’ αλλάξει - ΤΑ ΝΕΑ (tanea.gr))

@ Δήμαρχ@ μου έχει πάντα επικαιροποιημένο οργανόγραμμα με περιγραφές θέσεων εργασίας και αρμοδιότητες. Γι’ αυτόν, @ εργαζόμεν@ στο Δήμο δεν είναι υπάλληλοι αλλά συνεργάτες!

@ Δήμαρχ@ μου αναγνωρίζει τη σημασία της υγιεινής & ασφάλειας για τ@ς εργαζόμεν@ς του Δήμου, την αξία της ασφάλειας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ανάγκη διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας του Δήμου και τη σημασία του να είσαι ο πιο κοντινός κρατικός φορέας στον πολίτη.

@ Δήμαρχ@ μου δεν «ανακαλύπτει τον τροχό», αλλά έχει επιλέξει καλές πρακτικές για τη διαχείριση των σύγχρονων και μελλοντικών αστικών προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή η ανθεκτικότητα, η εκπαίδευση, η υγεία, η κοινωνική μέριμνα, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η διαχείριση απορριμμάτων κι ενέργειας, οι υποδομές, οι βιώσιμες μετακινήσεις.

Όταν συζήτησα με ανθρώπους που ξέρουν πολιτική επικοινωνία, μου εξήγησαν ότι ο πολίτης ως δημότης συνήθως και κυρίως επιλέγει πρόσωπα κι όχι προγράμματα για Δήμαρχ@, οπότε μια τέτοια ενδεικτική παράθεση προτιμήσεων να είναι περισσότερο ευχολόγιο παρά προϋποθέσεις επιλογής. Τώρα που είναι κοντά η επιλογή Δήμαρχ@ εύχομαι όλ@ να εκπλαγούμε ευχάριστα από την «κρίση του σοφού λαού» ο οποίος καλείται να επιλέξει ικανότητες κι όχι ιδιότητες!

*Ο Γιάννης Σ. Καλαντζάκης είναι entrepreneur υπηρεσιών υγείας, πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPOaaS) & σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), ιατρικού τουρισμού, ΕΚΕ & βιώσιμης ανάπτυξης (πχ. Ecovadis, EU ETS) και ποιότητας. #IOwnMyHealthData