Βουλή: Ρουσφέτια σε Π.Ν.Π. καταγγέλλει το Ποτάμι

Βουλή: Ρουσφέτια σε Π.Ν.Π. καταγγέλλει το Ποτάμι

Ρουσφέτι στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε παραμονές Πρωτοχρονιάς καταγγέλλει με ερώτησή τους στη Βουλή ο βουλευτής του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς.  Συγκεκριμένα στο άρθρο 6 της Π.Ν.Π. και στην 5η παράγραφο αναφέρεται: «Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εξαιρετικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015?2016, το προβλεπόμενο ανωτέρω ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται σε ποσοστό 4,5%». Δηλαδή, ειδικά για το 2015-16 αυξάνεται ο αριθμός των μοριοδοτηθέντων αθλητών που εισάγονται στις σχολές. Ενώ πριν το ποσοστό αυτό ήταν 3% επί των εισακτέων, γίνεται «εξαιρετικά» για τη φετινή χρονιά 4,5%.

«Κάποιος πολίτης υποψιασμένος στα τερτίπια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. μπορεί δικαιολογημένα να θεωρήσει ότι γίνεται προσπάθεια να περάσει «εν κρυπτώ», με πρωτοχρονιάτικη Π.Ν.Π., ένα ρουσφέτι για κάποιους «ημέτερους», τα παιδιά των οποίων δεν μπήκαν με την προσαύξηση 3% στο τμήμα που ήθελαν και για να «χωρέσουν» πρέπει το 3% να γίνει 4,5%», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μαυρωτάς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον α) Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
β) Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Περίεργη ρύθμιση για αθλητές/μαθητές που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016»

Στις 30 Δεκεμβρίου 2015 εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α 184/30-12-2015) «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.».

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 της συγκεκριμένης Πράξης για θέματα του Υπουργείου Παιδείας, αναφέρεται:

Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εξαιρετικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015?2016, το προβλεπόμενο ανωτέρω ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται σε ποσοστό 4,5%».

Η διάταξη αυτή αφορά στους αθλητές/μαθητές που εισάγονται με μοριοδότηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας καθ' υπέρβαση του κανονικού αριθμού των εισακτέων. Προκαλεί λοιπόν μεγάλη απορία αλλά και εντύπωση το γεγονός ότι μια τέτοια ευνοϊκή ρύθμιση ήρθε παραμονές Πρωτοχρονιάς με μία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.). Τι ακριβώς εξυπηρετεί; Ο τρόπος νομοθέτησης και η φύση της διάταξης δημιουργεί την εντύπωση ότι σκοπός ήταν να περάσει εν κρυπτώ, ευνοώντας όσους μοριοδοτηθέντες μαθητές δεν κατάφεραν να πετύχουν στη Σχολή της προτίμησής τους με το προηγούμενο καθεστώς του 3%.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και μετά από ερώτηση βουλευτή για την καθυστερημένη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. της ειδικής κατηγορίας αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας στις 15/12/2015 με την με Αρ. Πρωτ. 205042/Φ1 ΕΞ 193651 εισ. απάντησή του, ενημέρωσε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων στις 9/12/2015. Για το ίδιο θέμα ο αρμόδιος Υφυπουργός Αθλητισμού στην απάντησή του με Αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΠΚΕ/336183/1869, μόλις 6 ημέρες πριν τη έκδοση της Π.Ν.Π., δεν αναφέρει κάτι σχετικό με την πρόθεση για αλλαγή του ποσοστού του καθ' υπέρβαση αριθμού εισακτέων από 3% σε 4,5%.

Επειδή η κυβέρνηση οφείλει να λειτουργεί με υπεύθυνο τρόπο στη διαδικασία και το περιεχόμενο της νομοθέτησης έτσι ώστε να εμπεδώνεται η διαφάνεια και η αμεροληψία και να μην ενισχύεται η εύλογη καχυποψία ότι πίσω από τέτοιες «μικρές» διατάξεις κρύβονται πελατειακές και «ρουσφετολογικές» πρακτικές.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Ποιος είναι ο ακριβής λόγος εισαγωγής αυτής της ρύθμισης; Πως τεκμαίρεται αυτή η αύξηση από 3% σε 4,5% «εξαιρετικά» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016; Υπήρξε κάποιο εξαιρετικό γεγονός που να δικαιολογεί την εν λόγω ρύθμιση;

2. Για ποιον λόγο δεν εισήχθη αυτή η πρόβλεψη νωρίτερα κατά την έκδοση της εγκυκλίου με Αρ. Πρωτ. Φ. 151/125883/Α505 - 08 - 2015 για την εισαγωγή των αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015 -2016; Και κυρίως για ποιον λόγο η εν λόγω ρύθμιση ήλθε εκ των υστέρων μετά τη σύνταξη των ονομαστικών πινάκων των αθλητών που εισάγονται στα Α.Ε.Ι., από την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2015, η οποία κυρώθηκε με την Υ.Α. με αρ. Πρωτ. Φ. 151/ 201505 /Α5 στις 9/12/2015;

3. Για ποιον λόγο να μην ισχύει παγίως από δω και στο εξής και όχι μόνο «εξαιρετικά» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, το συγκεκριμένο μέτρο;

4. Η προστιθέμενη διάταξη προήλθε μετά από συνεννόηση και σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Πολιτισμού & Αθλητισμού;

5. Τα Πανεπιστήμια και Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας έχουν λάβει γνώση για την εν λόγω ρύθμιση;

Ο ερωτών βουλευτής:
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής