Αξιολόγηση και λύση στο χρέος θα επιτρέψουν στην ΕΚΤ να δέχεται ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρα

Αξιολόγηση και λύση στο χρέος θα επιτρέψουν στην ΕΚΤ να δέχεται ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρα

Προωθείται από την κυβέρνηση ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο για την ελληνική οικονομία που θα συνδυάζει τα υγιή ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά της μικρομεσαίας οικογενειακής επιχειρηματικότητας, με τον προσανατολισμό στην εξωστρέφεια την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Τρύφων Αλεξιάδης από το βήμα της πρώτης συνάντησης των Αθηνών για τις Ευρωπαϊκές ΜμΕ που διοργανώνει η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Ο κ. Αλεξιάδης σημείωσε ότι η επίτευξη συμφωνίας με τους εταίρους μας και η καθαρή ανανέωση της λαϊκής εντολής το Σεπτέμβρη, θέτουν τις βάσεις για τη σταθεροποίηση του πολιτικού και οικονομικού κλίματος και αναμένεται η εκτίναξη της συμπιεσμένης δυναμικής της ελληνικής οικονομίας.

«Ευτυχώς εσείς δεν ακολουθείτε το παράδειγμα άλλων, να έχουν τα κεφάλαιά τους κρυμμένα στο εξωτερικό και τα χρέη τους στην Ελλάδα» σημείωσε ο ίδιος. Συμπλήρωσε δε, ότι το θετικό κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης και η επίλυση του δημοσίου χρέους θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δέχεται τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρα και να δώσει την έγκριση συμμετοχής της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στους τρεις άξονες του αναπτυξιακού σχεδιασμού με κινητοποίηση των ίδιων κεφαλαίων, διευκόλυνση δανεισμού και αναδιάρθρωση υπερδανεισμού, καθώς και ενίσχυση της έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ειδικά ως προς το τελευταίο, όπως σημείωσε ο κ. Αλεξιάδης, στην Ελλάδα έχουμε οξεία έκφραση ενός ευρωπαϊκού πράδοξου: πολύ καλή έρευνα και ελάχιστη αξιοποίησή της. Οι δαπάνες για έρευνα (ως ποσοστό επί του ΑΕΠ) δεν ξεπερνούν το 0,8% με κοινοτικό μέσο όρο 2,01%, ενώ ακόμη πιο χαμηλές είναι οι δαπάνες για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στις επιχειρήσεις, στο 0,27% του ΑΕΠ.

Για το σκοπό αυτό προβλέπονται κονδύλια 280 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις σε 4 τομείς έρευνας και ανάπτυξης:

- πρωτοεμφανιζόμενες στην έρευνα επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ

- Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 50 εκατ. ευρώ

- Συμπράξεις επιχειρήσεων - φορέων 180 εκατ. ευρώ και

- Ενσωμάτωση ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγική διαδικασία 40 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ – ΜΠΕ