Ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Marfin

Ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Marfin

Από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 ξεκινά η διαπραγμάτευση στην ΕΧΑΕ των 2.263.325 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Marfin Investment Group που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω μετατροπής 914.871 ομολογιών της 1ης σειράς και 563.431 ομολογιών της 2ης σειράς του ΜΟΔ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 678.997,50 ευρώ με την έκδοση 2.263.325 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, συνεπεία μετατροπής 914.871 ομολογιών της 1ης σειράς και 563.431 ομολογιών της 2ης σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας με ημερομηνία έκδοσης 29.7.2013 και 13.6.2014 σε μετοχές της εταιρείας, κατά την 9η ημερομηνία μετατροπής (29.10.2015), με τιμή μετατροπής ανά μετοχή 0,54 ευρώ για την 1η σειρά και 0,99 ευρώ για τη 2η σειρά του ΜΟΔ, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στους όρους του ΜΟΔ και στις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 281.815.675,80 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 939.385.586 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,30 ευρώ.

Σε συνέχεια της μετατροπής σε μετοχές των ανωτέρω ομολογιών, οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ ανέρχονται σε 375.314.607, ήτοι 163.076.727 ομολογίες της 1ης σειράς και 212.237.880 ομολογίες της 2ης σειράς.

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί άμεση τροποποίηση του καταστατικού, διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 26.11.2015, και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σύμφωνα με την υπ'' αριθμ. 128376/10.12.2015 σχετική ανακοίνωση.

Η Διοικούσα Επιτροπή της Ε.Χ.Α.Ε. στη συνεδρίαση της 18.12.2015 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων μετοχών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ – ΜΠΕ