Τράπεζες: Δάνεια 10 δισ. ευρώ πυροδοτούν εκρηκτική ανάπτυξη

Τράπεζες: Δάνεια 10 δισ. ευρώ πυροδοτούν εκρηκτική ανάπτυξη

Με καθαρό δανεισμό από πιστωτική επέκταση που υπολογίζεται ότι θα φθάσει τα 10 δισ. ευρώ, θα χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη οι τράπεζες. Στο ποσό αυτά υπολογίζονται και τα 3,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα μοχλεύσει το ποσό των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων όχι μόνον από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, αλλά από όσες τράπεζες συμμετέχουν στο Ταμείο Ανάπτυξης

Το εγχώριο τραπεζικό ίδρυμα μέσω αυτών των χρηματοδοτήσεων θα συμβάλλουν για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μετάβασης της ελληνικής οικονομίας σε ένα πιο αποτελεσματικό, πιο παραγωγικό και πιο φιλικό στο περιβάλλον μοντέλο.

Τα 3,6 δισ. ευρώ μαζί με τα ποσά που θα δανείσουν οι τράπεζες και θα επενδύσουν από ίδια κεφάλαια οι μεγάλες επιχειρήσεις, θα κατευθυνθούν σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας όπως η ενέργεια, η ναυτιλία, ο τουρισμός, οι υποδομές και η βιομηχανία.

Μαζί με τα δάνεια που θα δοθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτά είναι κεφάλαια που θα δημιουργήσουν έντονα αναπτυξιακό κλίμα στην ελληνική οικονομία συντηρώντας υψηλούς ρυθμούς παρά τις δεδομένες δυσκολίες, του πληθωρισμού των περιορισμών στην εφοδιαστική αλυσίδα και των μεταλλάξεων του κορονοϊού.

Από τα δάνεια που θα διοχετευθούν στην αγορά,  1,2-1,3 δισ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα αφορούν ακίνητα και στέγαση, περίπου άλλα τόσα εκτιμάται ότι θα είναι τα ποσά για δάνεια αυτοκινήτων και άλλα καταναλωτικά δάνεια, ενώ θα υπερβαίνουν το 1,5 δισ. ευρώ τα δάνεια σε μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Για τις τράπεζες το μυστικό είναι ότι μπορούν να επιτύχουν σημαντική οργανική ανάπτυξη με το δανεισμό των επιχειρήσεων και ιδιωτών και να βγάλουν κέρδη. Τα νέα υγιή δάνεια εκτός από τα κέρδη που θα φέρουν, θα μειώσουν το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο σύνολο του δανεισμού, βελτιώνοντας την ποιότητα των χαρτοφυλακίων και τους δείκτες συνολικά.

Οι προϋποθέσεις για να επιτύχει ο διπλός στόχος, αυτό το win-win ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τραπεζικής κερδοφορίας, υπάρχουν, παρά τις δεδομένες δυσκολίες: Ειδικότερα:

  •  Το μαξιλάρι του ελληνικού δημοσίου  του επιτρέπει να μην δανειστεί μέχρι να επιτύχει την κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και η μείωση των κόκκινων δανείων, προοιωνίζεται την αναβάθμιση του ελληνικού χρέους και των ελληνικών τραπεζών, σε διάστημα 12-18 μηνών.
  •  Τα δάνεια που θα δώσουν οι ελληνικές τράπεζες θα αυξήσουν την κερδοφορία τους και αυτό είναι το βασικό σενάριο που αποτυπώνεται και στο ΧΑ από την αρχή του χρόνου.
  • Αν υπολογιστεί το ΕΣΠΑ, ο αναπτυξιακός νόμος και τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία τότε στην πενταετία αθροίζονται από 70-80 δισ. ευρώ για ανάπτυξη στην πενταετία.
  • Οι συστημικές τράπεζες έχουν δανεισθεί συνολικά περί τα 45 δις ευρώ με φθηνά επιτόκια από την ΕΚΤ σύμφωνα με τα στοιχεία του εννεαμήνου 2021.
  •  Οι καταθέσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων που συγκεντρώνουν ξεπερνούν τα 175 δισ. ευρώ- 184 δισ. ευρώ μαζί με τις καταθέσεις του δημοσίου, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το Νοέμβριο.
  •  Οι Τράπεζες ήδη ξεφορτώθηκαν κόκκινα δάνεια και υποχρεώθηκαν να καταγράψουν κεφαλαιακές απώλειες περίπου 11 δισ. ευρώ για να μειώσουν τα NPE.

 Συγκεντρωτικά τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν ρίξει το ποσοστό των NPE κοντά στο 10% από το τέλος Σεπτεμβρίου με βάση τα στοιχεία της ΕΚΤ, ενώ οι servicers συγκεντρώνουν κόκκινα δάνεια άνω των 70 δισ. ευρώ, κάποια από τα οποία μπορούν να εξυγιανθούν και οι  επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην παραγωγική διαδικασία.