Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία: Στα 165,5 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του εννεαμήνου του 2015

Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία: Στα 165,5 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του εννεαμήνου του 2015

Τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου του 2015 ανακοίνωσε η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ ΑΕ»,σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «τα ενοποιημένα ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2015 και 2014, που ακολουθούν, έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλειών και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate και clawback), κατά το άρθρο 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α'' 167), οι οποίες (αποφάσεις) τέθηκαν σε εφαρμογή αναδρομικά από 1.1.2013».

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του εννεαμήνου του 2015 ανήλθε στα 165,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1% έναντι 163,8 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, (EBITDA) του εννεαμήνου του 2015 κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 46,6% και ανήλθαν σε 14,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 10 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων του εννεαμήνου του 2015 παρουσίασαν σημαντική βελτίωση κατά 33,2%, περιορίζοντας τις ζημιές σε -7,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -11,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιές -8,8 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2015 έναντι ζημιών -11,4 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η πρόεδρος του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ», Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Σε αυτήν την δύσκολη οικονομική συγκυρία με το επιχειρηματικό περιβάλλον να βάλλεται, κυρίως, από τις πρόσφατες φορολογικές και ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις, ο όμιλος ΥΓΕΙΑ κατάφερε να αυξήσει τη λειτουργική του κερδοφορία, εδραιώνοντας την κυρίαρχη θέση που κατέχει στον ιδιωτικό κλάδο παροχής υγείας.

Η διοίκηση του ομίλου ΥΓΕΙΑ, προκειμένου να εξασφαλίζει τη συνεχή αναπτυξιακή πορεία του ομίλου, έχει επικεντρωθεί στην επιτυχή κεφαλαιακή θωράκιση, την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας, παρά τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημοσίων ασφαλιστικών ταμείων και την υποστήριξη στρατηγικών πρωτοβουλιών των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση των συνεργειών εντός του ομίλου.

Σταθερός πυλώνας της στρατηγικής μας αποτελεί η συνεχής προσπάθεια, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες των νοσοκομείων να εξακολουθούν να παραμένουν εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας και ο όμιλος ΥΓΕΙΑ να παραμένει στην υψηλή θέση αναγνωρισιμότητας, διεθνώς.

Αρωγός στην προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο βασικός μας μέτοχος, η 'MARFIN INVESTMENT GROUP''».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ