Τέρνα Ενεργειακή: Στη βαθμίδα «ΒΒ» η πιστοληπτική διαβάθμιση από την ICAP

Τέρνα Ενεργειακή: Στη βαθμίδα «ΒΒ» η πιστοληπτική διαβάθμιση από την ICAP

Στην βαθμίδα «BB» όρισε εκ νέου την πιστοληπτική διαβάθμιση της «Τέρνα Ενεργειακή» η ICAP Group, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

H εταιρεία «Τέρνα Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε..», ανακοινώνει, βάσει των  συμβατικών της υποχρεώσεων, ως Εγγυήτρια, που απορρέουν από το από 24.07.2017 Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού  Δανείου  της  εταιρείας  «Τέρνα Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων», ύψους εξήντα εκατομμυρίων ευρώ (60.000.000 ευρώ), ότι η επαναξιολόγηση  της  πιστοληπτικής  της  ικανότητας  από  την  εταιρεία  ICAP Group A.E.  την  κατέταξε  εκ  νέου  στη  διαβάθμιση ΒΒ.  

Η  διαβάθμιση ΒΒ υποδηλώνει πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις,  οι  οποίες ενδέχεται να επηρεαστούν αλλά σε πολύ μικρό βαθμό από δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και,  επομένως,  η  πιστοληπτική  τους  ικανότητα  παραμένει  σχετικά  σταθερή. 

Οι  επιχειρήσεις  με  διαβάθμιση  ΒΒ  χαρακτηρίζονται  από  τα  σημαντικά  οικονομικά  τους  αποτελέσματα,  την  σταθερή  πορεία και την ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά.