Στον e-ΕΦΚΑ το εγχειρίδιο λειτουργίας για ταχεία έκδοση συντάξεων

Στον e-ΕΦΚΑ το εγχειρίδιο λειτουργίας για ταχεία έκδοση συντάξεων

Το αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας για ταχεία εκκαθάριση συνταξιοδοτικών αιτημάτων, που συμπυκνώνει την τεχνογνωσία των σύγχρονων μεθόδων μάνατζμεντ και των νέων ψηφιακών εργαλείων, που αναπτύχθηκαν από την ομάδα έργου για τις εκκρεμείς συντάξεις, παραδόθηκε σήμερα στη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ από τον project manager, Μιχάλη Κεφαλογιάννη, σε ειδική εκδήλωση στον «Πύργο Ελέγχου», παρουσία της υπηρεσιακής υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πατρίνας Παπαρρηγοπούλου.

Όπως τονίστηκε, κατά την εκδήλωση, στόχος είναι, με τον αποτελεσματικό συντονισμό των δράσεων που έχει δρομολογήσει η ομάδα έργου και την αξιοποίηση του νέου μοντέλου ταχείας έκδοσης συντάξεων από όλο το έμψυχο δυναμικό του e-ΕΦΚΑ, να δημιουργηθεί μία σταθερή «γέφυρα», μέχρι τη μετάβαση του φορέα στη νέα εποχή, με την παράδοση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και την πλήρη ψηφιοποίηση των αρχείων του e-ΕΦΚΑ.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, το εγχειρίδιο λειτουργίας περιγράφει τον «οδικό χάρτη» εργασιών και διαδικασιών που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από την ομάδα έργου, σε συνδυασμό με τη χρήση των σύγχρονων εργαλείων που αναπτύχθηκαν και τον τρόπο που αυτά συνδυάζονται για την επίτευξη του στόχου της εκκαθάρισης των εκκρεμών συντάξεων.

Σκοπός του εγχειριδίου είναι να αποτελέσει «πυξίδα» για την Ομάδα Συντονισμού Εκκαθάρισης Συνταξιοδοτικών Αιτημάτων του e-ΕΦΚΑ, που θα αναλάβει να συνεχίσει το έργο του project manager και, εν συνεχεία, να χρησιμοποιηθεί σε ευρεία κλίμακα εντός του φορέα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, βασικό ζητούμενο είναι να διατηρηθούν και να συνεχιστούν οι βέλτιστες πρακτικές και η χρήση των σύγχρονων εργαλείων που οδήγησαν στη θεαματική αποκλιμάκωση των εκκρεμών συντάξεων και στην ταχεία έκδοση των νέων συνταξιοδοτικών αποφάσεων, με την οικοδόμηση ενός υβριδικού μοντέλου, που θα «οδηγήσει» με ασφάλεια τον e-ΕΦΚΑ τα επόμενα χρόνια.

Άμεσες προτεραιότητες, στην παρούσα φάση, είναι η αξιοποίηση των νέων εργαλείων - και κυρίως των αυτοματοποιημένων διαδικασιών - για την επίλυση των εκκρεμοτήτων που έχουν απομείνει σε επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας να αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι.

Παράλληλα, αυξημένη έμφαση δίνεται στο θέμα της απονομής των διεθνών συντάξεων, που είναι υψηλής πολυπλοκότητας, αρχής γενομένης από τη συγκέντρωση όλων των αρμόδιων διευθύνσεων σε ενιαίο χώρο, με στόχο την αισθητή μείωση των διεθνών συνταξιοδοτικών εκκρεμοτήτων το επόμενο διάστημα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Παναγιώτης Δουφεξής, οι υποδιοικητές, Αλέξανδρος Βαρβέρης και Γιώργος Γκράτζιος, η Γενική Διευθύντρια Συντάξεων Ιδιωτικού Τομέα, Ελένη Νιαρχάκου, στελέχη της εταιρίας PwC, που υποστήριξε ουσιαστικά την ομάδα έργου, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας της, καθώς και της εταιρίας του αναδόχου.