Στο… πυρ το εξώτερο οι οφειλέτες του Δημοσίου

Στο… πυρ το εξώτερο οι οφειλέτες του Δημοσίου

Η κυβέρνηση τελικά κάνει ό,τι μπορεί για να μην διευκολύνει τους οφειλέτες του δημοσίου να πληρώνουν τα χρέη τους στην Εφορία.

Αδιαφορώντας για το γεγονός ότι ήδη τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο έχουν εκτοξευτεί πάνω από τα 85 δισ. ευρώ, ότι τα έσοδα έχουν πάρει την κατιούσα και οι ανάγκες του προϋπολογισμού είναι αυξημένες, ότι η φοροδοτική ικανότητα ακόμη και των μέχρι σήμερα συνεπών φορολογουμένων εξαντλείται, αυστηροποιεί ακόμη περισσότερο τους όρους παραμονής στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Από σήμερα πλέον και επίσημα όποιος έχει ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων κινδυνεύει να μείνει «εκτός» αν οποιαδήποτε νέα οφειλή του είτε δεν πληρώσει, από τη στιγμή που καταστεί ληξιπρόθεσμη, εντός ενός μηνός, είτε δεν τη ρυθμίσει με το καθεστώς των 12 δόσεων που ισχύει.

Αγνοώντας το ότι η ρευστότητα είναι είδος προς εξαφάνιση από την αγορά αλλά και ότι, με εξαίρεση τους λιγοστούς «πονηρούς», όσοι έχουν ενταχθεί στη συγκεκριμένη ρύθμιση είναι οφειλέτες που δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές τους ανάγκες λόγω οικονομικών προβλημάτων, η κυβερνητική συμμαχία ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ πιστή στις επιθυμίες των δανειστών και του τρίτου Μνημονίου προχωρά στην εφαρμογή του σχεδίου «εξόντωσης» και των οφειλετών.

Έτσι, υλοποιεί στο ακέραιο τις εντολές και προχωρά από σήμερα στην αλλαγή του καθεστώτος ως εξής:

- από σήμερα, έως και τις 30 Ιουνίου 2016, η προθεσμία καταβολής ή ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μειώνεται από τις 90 στις 30 ημέρες

- από την 1 Ιουλίου 2016 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2017 το όριο μειώνεται ακόμη περισσότερο στις 15 ημέρες

- από την 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η ρύθμιση χάνεται ανεξάρτητα από προθεσμίες καταβολής, σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.

- η ρύθμιση δεν χάνεται, εάν οι νέες οφειλές τελούν σε αναστολή είσπραξης ή υπάγονται σε ρύθμιση μετά από αίτηση του οφειλέτη, που υποβάλλεται όμως πριν τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους

- στην περίπτωση που το συνολικό ύφος των οφειλών, νέων και εντός ρύθμισης, υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, η ρύθμιση των νέων οφειλών χορηγείται μόνον εφόσον ο οφειλέτης επικαλείται και αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία για την καταβολή τους μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Με βάση τις συγκεκριμένες αλλαγές όσοι είναι ήδη στη ρύθμιση των 100 δόσεων και δεν θέλουν να τη χάσουν θα πρέπει οποιαδήποτε νέα οφειλή τους, είτε αφορά ΕΝΦΙΑ, είτε τέλη κυκλοφορίας, είτε φόρο εισοδήματος κλπ, από τη στιγμή που θα καταστεί ληξιπρόθεσμη, να την εξοφλούν εντός διάστημα 30 ημερών. Διαφορετικά όχι μόνο «αποβάλλονται» από τη ρύθμιση των 100 δόσεων αλλά θα κληθούν να πληρώσουν τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα τα οποία τους είχαν διαγραφεί.

Η μόνη δυνατότητα που έχουν πλέον οι οφειλέτες είναι η ρύθμιση των 12, σε εξαιρετικές περιπτώσεις 24, δόσεων της οποίας πάντως θα πρέπει να αναφερθεί το επιτόκιο επιβαρύνσεων μειώθηκε, από τις 15 Οκτωβρίου, από το 8% στο 5,05%.